PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Opodatkowanie międzynarodowego handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i świadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Taxation of international electric energy and certificates of origin trading in European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unkaniu podwójnego opodatkowania.
EN
Since the UE accession of the Republic of Poland to the European Communities in May 2004, Polish law and regulations have obtained a high degree of the harmonization with the underlying EU law source in many of the areas. The paper describes legislation regarding the international energy trading market in the European Union. There are described regulations related to EU directives, double taxation treaties and Polish law.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
47--51
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Bibliografia
 • [1] Bednarz I., Zwyrtek M.: Handel emisjami CO2 – aspekty podatkowe. Przegląd Podatkowy, 24/09/2007.
 • [2] Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 lipca 2010 r., IBPP3/443-255/10/PH.
 • [3] Dyrektywa Rady 77/388/EEC w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych– wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, Dz. U. UE L 145, 13.6.1977.
 • [4] Dyrektywa Rady 92/12/EEC z dn. 25 lutego 1992 r. w sprawie przepisów ogólnych dotyczących wyrobów podlegają-cych opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz w sprawie składowania, przepływu i nadzorowania takich wyrobów, Dz. U. UE L 076, 23/03/1992.
 • [5] Dyrektywa Rady 92/81/EEC z dn. 19 października 1992 r. w sprawie ujednolicenia struktur podatków akcyzowych od olejów mineralnych, Dz. U. UE L 316, 31.10.1992.
 • [6] Dyrektywa Rady 92/82/EEC z dn. 19 października 1992r. w sprawie ujednolicenia stawek podatków akcyzowych od olejów mineralnych, Dz. U. UE L 316, 31.10.1992.
 • [7] Dyrektywa 2003/87/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę rady 96/61/EC, Dz. U. UE L 275, 25/10/2003.
 • [8] Dyrektywa Rady 2006/112/EC z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości do-danej, Dz. U. UE L 347, 11.12.2006.
 • [9] Interpretacja indywidualna nr IPPB5/423-272/09-4/PS.
 • [10] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483, 04.02.1997.
 • [11] Konwencja modelowa OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku, http://www.oecd.org/dataoecd/52/34/1914467.pdf, 28.01.2003.
 • [12] Makipaa A.: Opodatkowanie energii, Parlament Europejski, 2006, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/tax/article_7324_pl.htm.
 • [13] Piotrowska J.: Wspólnotowe przepisy w zakresie podatku akcyzowego - kwestie regulowane w dyrektywach unijnych a kwestie regulowane przepisami krajowymi, Monitor Prawa Celnego, nr 4/2004.
 • [14] Pismo PB4/AK-8214-1045-277/01 Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 24.07.2001 r. do Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych.
 • [15] Tkaczyk J., Zdyb M.: Międzynarodowe prawo podatkowe. Warszawa 2006.
 • [16] Ustawa o giełdach towarowych, Dz. U. nr 121, poz. 1019, 26.10.2000, z późn. zm.
 • [17] Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz. U. Nr 281, poz. 2784, 22.12.2004, z późn. zm.
 • [18] Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Dz. U. nr 183, poz. 1538, 29.07.2005, z późn. zm.
 • [19] Ustawa o podatku akcyzowym, Dz. U. nr 29, poz. 257, 26.01.2004, z późn. zm.
 • [20] Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54 poz. 535, 11.03.2004 r., z późn. zm.
 • [21] Ustawa prawo energetyczne, Dz. U. nr 54 poz. 348, 10.04.1997, z późn. zm.
 • [22] Zaniewicz E.: Obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych a podatek od towarów i usług, http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/obrot-uprawnieniami-do-emisji-gazow-cieplarnianych-a-podatek-od-towarow-i-uslug.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8350e95e-ad07-46da-bf3a-c69b17e083d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.