PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie wieku wody jako element wspomagający zarządzanie siecią wodociągową

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modeling of water age as an element supporting the management of the water supply system
Konferencja
ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Płukanie oraz czyszczenie sieci wodociągowej są podstawowymi zadaniami związanymi z eksploatacją sieci wodociągowej. Mogą być one wykonywane w sytuacjach wymagających tego typu zabiegów, np. po zakończonych pracach remontowych lub awariach, lub w efekcie planów długoterminowych, których celem jest poprawa stanu pracy sieci wodociągowej. Decyzja o płukaniu przewodów powinna być podjęta na podstawie analizy pracy Systemu Zaopatrzania w Wodę (SZW). Jednym z narzędzi wspomagającym zarządzanie siecią wodociągową jest model matematyczny, dzięki któremu można zamodelować przepływy oraz wiek wody. Analiza wieku wody umożliwia zlokalizowanie miejsc, w których woda ulega stagnacji. Wiek wody jest ważnym parametrem określającym przydatność wody do spożycia, im jest dłuższy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w wodzie rozwiną się bakterie zagrażające zdrowiu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy wieku wody, opartej na matematycznym modelowaniu różnych scenariuszy symulacyjnych, odwzorowujących zmienne warunki eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę. Model przedmiotowej sieci wykonano i skalibrowano w programie Epanet.
EN
Flushing pipes and cleaning of the water supply network are the basic tasks related to the network operation. They can be made in situations requiring such type of treatments, e.g. the completed repair work or failures, or as long-term plans undertaken for betterment work condition of water distribution network. The decision of pipes flushing should be based on an analysis of the work of the Water Supply System (WSS). Commonly used tools supporting the water supply management is a mathematical model, which can model flows and age of water. Water age analysis allows to locate places where water is stagnant. Water age is an important parameter in determining the suitability of water for consumption, with the long water age, there is higher probability that will caused appear of health-threatening bacteria. This paper presents the results of computer simulation and water age analysis, on the basis of which it was proposed plans for flushing the network. The network model for chosen region of Silesia was made and calibrated in the Epanet program.
Rocznik
Strony
611--620
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47
 • Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tel. 32 237 16 98, fax 32 237 10 47
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015, poz. 1989. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001989
 • [2] Pierścieniak M, Trzcińska N, Słomczyński T, Wąsowski J. Problem of secondary contamination of water. Ochr Środ Zasob Natur. 2009;39:28-39. https://docplayer.pl/7229150-Magdalena-pierscieniak-nataliatrzcinska-tomasz-slomczynski-jacek-wasowski.html.
 • [3] Domańska M, Łomotowski J. Wpływ osadów wodociągowych na kinetykę zużycia chloru i dwutlenku chloru w wodzie. Ochr Środ. 2011;33:43-46. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztecharticle-BPOB-0040-0008.
 • [4] Nescerecka A, Juhna T, Hammes F. Identifying the underlying causes of biological instability in a full-scale drinking water supply system. Water Res. 2018;135:11-21.
 • [5] Reid RN. Water Quality and Systems - A Guide for Facility Managers. 2nd Edition. Fairmont Press Inc.; 2004. ISBN -10: 0824740106.
 • [6] Kotowski A. Analiza hydrauliczna zjawisk wywołujących zmniejszenie przepływności rurociągów. Ochr Środ. 2010;32:27-32. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2010/Kotowski_1-2010.pdf.
 • [7] Asghari FB, Jaafari J, Yousefi M, Mohammadi AA, Dehghanzadeh R. Evaluation of water corrosion, scaling extent and heterotrophic plate count bacteria in asbestos and polyethylene pipes in drinking water distribution system. Hum Ecol Risk Assess. 2018;24:1138-1149. DOI: 10.1080/10807039.2017.1407632.
 • [8] Qiu W, Li W, He J, Zhao H, Liu X, Yuan Y. Variations regularity of microorganisms and corrosion of cast iron in water distribution system. J Environ Sci. 2018;74:177-185. DOI: 10.1016/j.jes.2018.03.004.
 • [9] Boryczko K. Water age in the water supply network as health risk factor associated with collective water supply. Ecol Chem Eng A. 2016;23:33-43. DOI: 10.2428/ecea.2016.23(1)3.
 • [10] Kowal AL. Przyczyny i zapobieganie zmianom jakości wody w systemach wodociągowych. Ochr Środ. 2003;25:3-6. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2003/Kowal_4-2003.pdf.
 • [11] http://stat.gov.pl.
 • [12] Hrudey SE, Hrudey EJ, Pollard SJT. Risk management for assuring safe drinking water. Environ Int. 2006;32:948-957. DOI: 10.1016/j.envint.2006.06.004.
 • [13] Bereskie T, Delpla I, Rodriguez MJ, Sadiq R. Drinking-water management in Canadian provinces and territories: a review and comparison of management approaches for ensuring safe drinking water. Water Policy. 2018;20:565-596. DOI: 10.2166/wp.2018.040.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-82ed4337-f11d-48f0-8d39-942fdaa58dd7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.