PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Porównanie metod transformacji map historycznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Comparison of methods for historical map transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy wyboru najlepszej metody transformacji, dostępnej w ramach oprogramowania ArcGIS 10.0, do nadania georeferencji kartograficznym materiałom archiwalnym. Jako obiekt badań posłużyła Mapa Projektowanej Oczyszczalni Ścieków Lublinek w Łodzi z 1909 roku. Autorzy zbadali sześć dostępnych rodzajów transformacji i powodowane przez nie deformacje mapy. Posługując się wielkością błędów kalibracji oraz metodą siatki zniekształceń, wybrali najlepszy, ich zdaniem, rodzaj korekcji geometrycznej, która umożliwi najdokładniejsze wpasowanie przestrzenne mapy i wektoryzację materiałów archiwalnych.
EN
This paper aims to verify and choose the best georeferencing method available in ArcGIS 10.0 for archival cartographic documents. In the research six georeferencing methods were examined and a distortion caused by each of them was calculated. Using the RMS values and maps of distortions the transformation has been chosen, which allows to make the most accurate adjustment and the vectorisation of the archival map under consideration.
Czasopismo
Rocznik
Strony
41--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
autor
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
Bibliografia
 • 1.Affek A., 2012: Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS, Źródła Kartograficzne w Badaniach Krajobrazu Kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16: 48-62, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
 • 2.ArcGIS Resource Center Dostęp 20.04.2013 r. http//help.arcgis.com
 • 3.Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939. Dostęp 20.04.2013 r. http//polski.mapywig.org
 • 4.Bieda A., Jasiołek J., Hanus P., 2011: Wykorzystanie klasycznych map ewidencyjnych w podstawowych pracach geodezyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 4: 193-202, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 • 5.Bielecka E., 2006: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa: 37-57, 75-95.
 • 6.Chang K-T., 2010: Introduction to Geographic Information Systems. McGRAW HILL International Edition: 109-124.
 • 7.Cisak M., Sas A., 2004: Transformacja współrzędnych punktów z układu „Borowa Góra” do układu „1942”. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii t L, z. 108: 5-25.
 • 8.Gaździcki J., 2001: Leksykon Geomatyczny. PTIP, Warszawa, 87 s.
 • 9.Giętkowski T., Zachwatowicz M., 2010: Przemiany krajobrazu – czy można uniknąć złudzeń? [W:] Richling A., Fuhrmann M. (red.), Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci – Warszawa. Wydawnictwo WGiSR, Warszawa.
 • 10.Głowacki T., 2005: Projekty GIS. Administracja i Użytkowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 46-50.
 • 11.Kosiński W., 2010: Geodezja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 315-332.
 • 12.Kowalik K., Suchożebrski J., 2011: Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy. [W:] Ostrowski J., Weszpińskie P. E. (red.), Z dziejów kartografii, t XV: 454-464.
 • 13.Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 164-182.
 • 14.Łódzki Ośrodek Geodezji, Łódzki Internetowy System Informacji o Terenie – InterSIT. Dostęp 20.04.2013 r. http//gis.mapa.lodz.pl/MapaOgolna
 • 15.Łuczyński J., 2001: Analiza dokładności mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego Tomasza Makowskiego z 1613 r., tzw. radziwiłłowskiej na podstawie siatki zniekształceń. Polski Przegląd Kartograficzny t. 33, nr 4: 365-371, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny.
 • 16.Medyńska-Gulij B., 2012: Kartografia i geowizualizacja. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • 17.Mierzwa W., 2002: Problem modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austryjackiego, Geodezja. t. 8, z. 2: 323-330, Wydawnictwa AGH.
 • 18.Nieścioruk K., 2011: Archiwalne materiały kartograficzne jako źródło informacji o przekształceniach przestrzeni dawnej strefy podmiejskiej. [W:] Ostrowski J., Weszpiński P. E. (red.), Z dziejów kartografii, t. XV: 445-453.
 • 19.Osada E., Sergieieva K., 2011: O badaniu zniekształceń modeli transformacji map na podstawie elipsy Tissota. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta 9(176): 46-50.
 • 20.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz. U. 2011 nr 263, poz. 1572.
 • 21.Szady B., 2013: Informacja ustna, Konferencja GIS w nauce, Lublin 24-16.06.2013.
 • 22.Tomlinson R., 2007: Rozważania o GIS. Esri Press, Redlands: 91-110, 260-279.
 • 23.Werner P., 2004: Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Wydział Geografii UW, Warszawa: 11-53.
 • 24.Wnęk K., 2010: Systemy GIS w badaniach historycznych. Prace Historyczne 137: 153-171, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 25.Wolski J., 2012: Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Źródła Kartograficzne w Badaniach Krajobrazu Kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16: 15-32, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
 • 26.Wochna A., 2012: Systemy Informacji Geograficznej o jednostkach architektoniczno-krajobrazowych. Źródła Kartograficzne w Badaniach Krajobrazu Kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16: 95-104, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
 • 27.Zachwatowicz M., 2012: Detekcja historycznych przemian pokrycia terenu z zastosowaniem logiki rozmytej. Źródła Kartograficzne w Badaniach Krajobrazu Kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 16: 84-94, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-82be09ec-1548-42cc-9f51-3d24170de8e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.