PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ochotnicze Straże Pożarne w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego – analiza zadaniowo-zasobowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Voluntary fire brigades in the protection of population of the Tomaszów Mazowiecki county – analysis of tasks and resources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przeanalizowano rolę Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego pod kątem zadaniowo-zasobowym. Opisano ogólne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP. Przypisano realizowane zadania jednostek OSP do konkretnych etapów ochrony ludności. Przedstawiono kategorie zasobów, jakimi dysponują OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Podkreślono, iż w odniesieniu do posiadanych sił i środków, jednostki OSP należy uwzględniać na różnych etapach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności czy też zarządzania kryzysowego. W konsekwencji sformułowano ogólne wnioski wykorzystania jednostek OSP w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego oddające charakter przeprowadzonej analizy.
EN
The article analyzes the role of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county in terms of task and resources. The general determinants of civil protection in Poland have been described. The legal foundations for the functioning of the Voluntary Fire Brigades are presented. The tasks of the Voluntary Fire Brigades were assigned to specific stages of civil protection. The categories of resources available to Voluntary Fire Brigades from the area of the Tomaszów county are presented. It has been emphasized that in relation to the forces and resources possessed, units of the Voluntary Fire Brigades should be considered at various stages of the implementation of tasks in the field of civil protection or crisis management. As a result, general conclusions were drawn about the use of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county reflecting the nature of the conducted analysis.
Rocznik
Strony
159--173
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • [1] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka (dostęp: 23.05.2018).
 • [2] Plan Zarządzana Kryzysowego Powiatu Tomaszowskiego, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, 2014.
 • [3] Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.).
 • [4] Michailiuk B., Miejsce ochrony ludności i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA 2015, nr 5, s. 63–81.
 • [5] Michailiuk B., Ochrona ludności: wybrane problemy, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.
 • [6] Skomra W., Zarządzanie kryzysowe – praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy, PRESSCOM, Wrocław 2010.
 • [7] Schmidt J., Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2012.
 • [8] Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. − Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).
 • [9] Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
 • [10] Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.).
 • [11] http://www.zosprp.pl/files/Statut%20OSP.doc (dostęp: 02.05.2018).
 • [12] https://www.lexfire.pl/menu/publikacje/item/258-jakie-sa-rodzaje-czlonkostwa-w-osp-i-jak-sie-je-nabywa (dostęp: 16.05.2018).
 • [13] Raport OSP za rok 2017 jednostek z terenu powiatu tomaszowskiego, Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, 2018.
 • [14] Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2010.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319 ze zm.).
 • [16] https:// www.straz.gov.pl/download/74 (dostęp: 23.05.2018).
 • [17] https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758, Ochotnicze-Straze-Pozarne.html (dostęp: 02.05.2018).
 • [18] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-827409ff-fa38-40bd-bbd0-d9438c400d82
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.