PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The analysis of the influence phosphorus compounds on the refining processes

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza oddziaływań związków fosforu w procesach rafinacyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development of not only metallurgical industry causes the demand for advanced materials of high technological parameters. The increasing tendencies with regard to the environmental protection create the additional criteria. According to these requirements the up to-date refinement treatment applied for aluminium bronzes are to be modified with the use of halides. In the paper the experiments on refining of aluminium bronzes with silica-phosphate slags has been described. The work has aimed at the elimination of chloride and fluoride components and the replacing them by phosphates. The investigations with the use of sodium phosphate Na3PO4 were carried out in the reductive atmosphere.
PL
Rozwój przemysłu metalurgicznego sprzyja zapotrzebowaniu na materiały o wysokich parametrach technologicznych, a nasilające się tendencje związane z ochroną środowiska stawiają dodatkowe kryterium ekologiczne. W wyniku tego należy dążyć do optymalizacji zabiegów rafinacji stopów. Jednym z ukierunkowań jest próba eliminacji ze składu rafinatorów w metalurgii stopów miedzi haloidków. W pracy przedstawiono próby rafinowania brązów aluminiowych i cynowych za pomocą żużli krzemiano – fosforanowymi. Głównym celem badań było zastąpienie bądź zredukowanie do minimum związków chlorkowych, fluorkowych i zastąpienie ich związkami fosforanowymi. Analizie poddano dwa wybrane rafinatory zwierające 10% do 25% Na3PO4 i porównano ich oddziaływanie do prób z 5 % lub 10% NaCl (plan badań – Tab. 1). Wykonano cykl analiz termicznych określających temperaturę topienie wybranych mieszanek rafinacyjnych (rys. 2). Wykorzystując analizę DTA, z uwzględnieniem metody względnego różnicowania efektów cieplnych i masowych, dokonano oceny rafinacyjnych oddziaływań rafinatorów z udziałem Na3PO4 w warunkach topienia brązów cynowych i aluminiowych (rys. 3). Badania wykazały celowość stosowania związków fosforu dla warunków topienia brązów cynowych.
Rocznik
Strony
95--102
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • University of Zielona Góra, Mechanical Departament, Zielona Góra, Poland
autor
 • University of Zielona Góra, Mechanical Departament, Zielona Góra, Poland
autor
 • University of Zielona Góra, Mechanical Departament, Zielona Góra, Poland
Bibliografia
 • [1] Adamski C., Rzadkosz S. „Syntetic slags-covering and refining for copper alloys”. Review of Founding nr.4,1993,s.119-124, (in Polish) Syntetyczne żużle pokrywająco-rafinujące dla stopów miedzi, Przegląd Odlewnictwa nr 4, 1993, s.119-124.).
 • [2] Bydałek A.W., „The Influence of slag refinement of copper alloys on course of fusion process”. Review of Founding nr 5, 2000, s. 171-174, (in Polish) Wpływ żużlowej rafinacji stopów miedzi na przebieg procesu topienia, Przegląd Odlewnictwa, nr 5, 2000, s. 171-174).
 • [3] Bydałek A.W., Assessing the refining abilities of slag by modeling real process of metal melting, Journal TAC, vol. 65, 2001, s. 591-597.
 • [4] Koichoro K., Yasuhiko H., Determination of CO2 contents in slag and molten salts by B2O3 fusion and KBF4 fusion methods, Trans. JIM, vol.29, no 5, 1988, s. 417-427.
 • [5] Mróz J., Fałek R., Dzienniak M., „Dissolved of temperature, alkalinity and stickiness the slagson the alkalic in slag”, (in polish) Wpływ temperatury, zasadowości i lepkości żużla na ilość alkaliów rozpuszczonych w żużlu, Hutnik–Wiadomości Hutnicze, nr 1, 2002, s. 4-7).
 • [6] Radusziew A.W., Gusiew A.J., Nabojczienko S.S., Organiczieskije ekstragenty dla miedi, Tjażełyje Cvet. Mietałły, no 3, 2002, s.18-27.
 • [7] Szweycer M., „Superficial phenomena in casting processes”, (in polish) „Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych”, Kraków , Inst. Odlewnictwa, 1996).
 • [8] Toshio O., Yoichi T., Yutaka F., Katsutoshi O., Thermodynamic studies of liquid C-S-O system” Trans. JIM, vol. 28, no 12, 1987, s. 971-976.
 • [9] Tranell G., Ostovski O., Jahanhahi S., The equilibrium partitioning of titanium between Ti3+ and Ti4+ valence states in CaO-SiO2-TiO slag, Metallurgical and Materials Trans. B, vol. 33B, Febr., 2002, s. 61-67.
 • [10] Turkdogan E.T., Physicochemical properties of molten salts, United Stats Steel Corporation, Monreville-Pensylwania, Acd. Press., 1980.
 • [11] Wypartowicz J., Pytel K., „The influence of Marangoni effect on speed the metallurgical processes”, (in polish „Wpływ efektu Marangoniego na szybkość procesów metalurgicznych”), Hutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 4, 2002, s.118-123.
 • [12] Bydałek A.W.: „The perspective of use of phosphorans slags in founding of copper and her melts”, Review of founding, nr 1, 1997, 13-17, (in polish „Perspektywy zastosowania żużli fosforanowych w odlewnictwie miedzi i jej stopów”., Przegląd Odlewnictwa, nr 1, 1997, 13-17).
 • [13] Bydałek A.W.: „The influence of temperature on propriety the slags in processes of fusion of copper alloys”, The Archiwum of Technologic of Machines and Automation vol.23, nr 1, 2003, 15-24, (in polish) „Wpływ temperatury na właściwości żużli w procesach topienia stopów miedzi”, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 23, nr 1, 2003, 15-24).
 • [14] Bydałek A.W.: : „The thermal analysis of the carbides slags solutions" Journal of Thermal Analysis, vol.45, 1995, 919-1003.
 • [15] Bydałek A.W.: „Assessing the refining abilities of slags by modelling a real process of metal”, Journal of Thermal Analysis, V.
 • [16] DOXPED – Betrieb fuer die Giessereimittel, Zielona Góra, Poland.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-826861e2-89f3-4c6c-9892-0dbd265f34ba
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.