Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82050216-735a-4148-83e9-fea2afaa67b9

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Autorzy Żurakowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Culture in the enterprise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zajęto się problematyką kultury bezpieczeństwa. Przedstawiono pożądaną i niepożądaną kulturę bezpieczeństwa. W części empirycznej zostały zbadane takie elementy kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko i warunki pracy oraz zachowania i postawy pracowników.
EN The article addressed issues related to the safety culture. Desirable and undesirable safety culture elements were presented. Such elements of safety culture as the environment and the working conditions and behavior and attitudes of employees were examined in the empirical part of the study.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie bezpieczeństwem   kultura bezpieczeństwa   czynnik ludzki   środowisko pracy   wypadek przy pracy  
EN safety management   culture of safety   human factor   work environment   accident at work  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 323--330
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Żurakowski, Z.
Bibliografia
1. Bugajska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A.: Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1998.
2. Cheszel-Zgorzelska K., Lewkowicz B.: Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy. ODDK, Gdańsk 1999.
3. Bird F.E., Germain G.L.: Damage Control. A New Horizon in Accident Prevention and Cost Improvement. American Management Association, New York 1996.
4. Gembalska-Kwiecień A., Kurek A.: Kultura bezpieczeństwa pracy w hutnictwie w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. „Praca Zdrowie Bezpieczeństwo”, nr 4, Katowice 2005.
5. Gembalska-Kwiecień A., Kółkowska B.: Badanie wpływu wybranych cech osobowości na bezpieczne wykonywanie pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, „Zarządzanie”, zeszyt 33, Gliwice 2005.
6. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
7. Makin P., Cooper C.L., Cox Ch.J.: Organizacja a kontrakt psychologiczny. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
8. Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 10, 2000.
9. Milczarek M.: Kultura bezpieczeństwa pracy. CIOP, Warszawa 2002.
10. Milczarek M.: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5, 2001.
11. Podgórski D., Pawłowska Z.: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wydawnictwo CIOP-PIB, Warszawa 2004.
12. Stoner A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001.
13. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
14. Studenski R.: Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych. Wydawnictwo Tarbonus, Tarnobrzeg 2000.
15. Studenski R.: Technika, człowiek czy skłonność do ryzyka. „Atest”, nr 11, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-82050216-735a-4148-83e9-fea2afaa67b9
Identyfikatory