PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 2. Model pomiarowy i obliczeniowy do analizy deformacji

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An example of the impact of geodynamic processes on building structure condition. Part 2. Measurement and calculation model for analysing deformations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych według własnej procedury analitycznej wykorzystującej model pomiarowy i obliczeniowy do oceny deformacji elementów konstrukcji. Obserwacji in situ podlegał obiekt kubaturowy o funkcji publicznej w konstrukcji, którego występowały silne uszkodzenia wskutek aktywacji ruchu osuwiskowego podłoża. Dla obiektu opracowano geodezyjny model pomiarowy, który tworzą siatka przestrzenna punktów geodezyjnych oraz zbiór liniowych baz obserwacyjnych wykorzystanych do pomiarów tensometrycznych. Na podstawie cyklicznych pomiarów zagęszczonej siatki punktów geodezyjnych uzyskano bazę danych o położeniu punktów w przestrzeni w trzech kolejnych pomiarach. Na tej podstawie po geometrycznej transformacji pomierzonych współrzędnych punktów do lokalnego układu kartezjańskiego, obliczono odkształcenia liniowe i odkształcenia kątowe w płaszczyznach ścian najbardziej wytężonego naroża budynku. W dalszej kolejności opracowano program rysujący mapy odkształceń liniowych i kątowych, ujawnionych w kolejnych cyklach pomiarowych na powierzchni ścian objętych obserwacją. Przedmiot badań, w sposób bezpośredni odnosi się do ustawowego wymogu przeciwdziałania skutkom ruchów masowych ziemi.
EN
The paper presents the results of studies conducted according to an in-house analytical procedure using a measurement and calculation model to assess the deformation of structural elements. A public utility building with severe damage to its structure caused by landslide ground movement activation was subjected to in-situ monitoring. A land surveying measurement model comprising a trig point network and a set of linear monitoring bases for tensometric measurements was developed for the building. Based on regular periodic measurements of the concentrated trig point network a database with information on point positions in space was obtained in three consecutive measurements. Based on this after completing a geometric transformation of the measured coordinate points to a local Cartesian coordinate system, linear and angular deformations in wall planes for the most critically stressed building corner were calculated. Then an application for drawing the maps of linear and angular deformations revealed in subsequent measurement cycles on the surface of walls subjected to monitoring was developed. The subject of the studies refers directly to the statutory requirement for counteracting the effects of mass earth movements.
Rocznik
Strony
285--293
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
autor
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Banasik P., Góral W., Maciaszek J., Szewczyk J., 2003: Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP. Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, T. 9, z. 2/1, s. 169-176.
 • Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Galman I., 2010: Badania ścian z cegły w różnych stanach obciążenia. Inżynieria i Budownictwo, R. 66, nr 5-6.
 • Florkowska L. Bryt-Nitarska I., 2017: Przykład oddziaływania procesów geodynamicznych na stan konstrukcji budynku. Cz. 1. Analiza stanu uszkodzeń. Prace Naukowe Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 19, zeszyt 1.
 • Geoportal, 2017: http://geoportal.pgi.gov.pl/SOPO/
 • NIK, 2017: Informacja o wynikach kontroli. Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom. KSI.410.005.00.2016, Nr ewid. 3/2017/P/16/048/KSI.
 • Szafarczyk A., Gawałkiewicz R., 2015: Geodezyjny monitoring wybranych osuwisk zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego jako przykład spełnienia zadań ustawowych starosty – [Geodetic monitoring of some landslide located in the district of Krakow as an example of the fulfillment of mayor’s statutory tasks]. DOI:10.13140/RG.2.1.3267.9442
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1897).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81c7f479-e75c-47c4-aab2-efb6792436bb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.