PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problem internalizacji kosztów zewnętrznych transportu drogowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Issues of internalisation of external costs in road transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Transport odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, przy czym generuje znaczne koszty zewnętrzne, które nie są pokrywane przez bezpośrednich uczestników transportu, ale przez całe społeczeństwo. Według Komisji Europejskiej jedynym sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest pełna internalizacja kosztów zewnętrznych transportu. Za najbardziej szkodliwą społecznie gąłąź transportu uważany jest transport drogowy, który jednocześnie ponosi największe, w porównaniu z innymi gałęziami transportu, obciążenia podatkowe. W artykule przedstawiono problematykę wyceny kosztów zewnętrznych transportu drogowego i podjęto próbę oceny poziomu zinternalizowania kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce.
EN
Transportation plays an important role in the socio-economic life, but also creates external costs that are not covered by the transport participants, but by the whole society. According to the European Commission, the only way to sustainable development of transport is full internalisation of external costs. The road tranport is considered as the most socially harmfull mode of transport. However, it bears the greatest, comparing to other modes of transport, taxes. This paper presents the problem of the valuation of external costs of road transport and it attempts to assess the level of internalization of the external costs in road transport in Poland.
Rocznik
Tom
Strony
99--113
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz., wykr.
Twórcy
autor
 • Zakład Logistyki i Systemów Transportowych, Instytut Zarządzania Transportem, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
 • [1]. Biała księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. Czas wyborów, Bruksela, 12/09/2001-10-08 COM(2001)370.
 • [2]. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
 • [3]. Bruksela, 29 marca 2011 r., COM(2011)144, wersja ostateczna.
 • [4]. Bickel P., Friedrich R., Burgess A., Fagiani P., Hunt A., De Jong G., Laird J., Lieb C., Lindberg G., Mackie P., Navrud S., Odgaard T., Ricci A., Shires J., Tavasszy L., Developing harmonised European approaches for transport costing and project assessment, proposal for harmonised guidelines, IER 2006.
 • [5]. Brons M., Christidis P., External cost calculator for Marco Polo freight transport project proposals, Call 2012 version, JRC Scientific and Policy Reports, European Commission, Brussels 2012.
 • [6]. Commission directive 2001/27/EC of 10 april 2001 adapting to technical progress council directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles.
 • [7]. Communication from The Commission to the Council and The European Parliament, Keep Europe moving – sustainable mobility for our continent mid-term review of the European Commission’s 2001 Transport White Paper, Brussels, 22.06.2006, COM(2006)314 final.
 • [8]. Council directive 88/77/EEC of 3 december 1987 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles, Dz. Urz. L L 36 z 9.02.1988.
 • [9]. Directive 1999/96/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council directive 88/77/EEC, Dz. Urz. L 44 z 16.02.2000.
 • [10]. Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 september 2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles, Dz. Urz. L 275 z 20.10.2005.
 • [11]. Do końca roku system ViaToll obejmie dalsze 460 km dróg, „Puls Biznesu”, 9.10.2013, http://logistyka.pb.pl/3364960,89459,do-konca-roku-system-viatoll-obejmiedalsze-460-km-drog.
 • [12]. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, Dz. Urz. L 269 z 14.10.2011.
 • [13]. E-myto ożywiło rynek ciężarówek. Rekord sprzedaży, art. red., „Puls Biznesu”, 15.02.2012.
 • [14]. Majszyk K., Pytlos C., E-myto: ekologiczny efekt opłat drogowych, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11.07.2013.
 • [15]. Ex ante evaluation Marco Polo II (2007–2013). Final report - 1, European Commission, DG TREN, Rotterdam 2004.
 • [16]. External costs of transport. Update study, INFRAS/IWW, Zurich–Karlsruhe 2004.
 • [17]. Fair payment for infrastructure use: a phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU – White Paper, COM/98/0466 final.
 • [18]. Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century, White Paper, COM(93) 700, 5.12.1993, parts A and B, Commission of the European Communities.
 • [19]. Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • [20]. Kotowska I., Method of assessing the impact of Polish container terminals in reducing the external costs of transport, „PROMET-Traffic & Transportation” 2013, no. 25 (1).
 • [21]. Maibach M., Schreyer C., Sutter D., Essen van H.P., Boon B.H., Smokers R., Schroten A., Doll C., Pawłowska B., Bak M., Handbook on estimation of external costs in the transport sector produced within the study internalisation measures and policies for all external cost of transport, Deft 2007.
 • [22]. Materiały statystyczne Eurostat.
 • [23]. Nash C., UNI fication of accounts and marginal costs for transport efficiency, EU project, final report, Leeds 2003.
 • [24]. Neider J., Marciniak-Neider D., Transport multimodalny w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • [25]. Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r., Monitor Polski z 17 sierpnia 2012, poz. 587.
 • [26]. Obwieszczenie Ministra Finansów z 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku na 2013 r. od środków transportowych, Monitor Polski z 12 października, poz. 743.
 • [27]. Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • [28]. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2008, nr 25, poz. 150.
 • [29]. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council, on the granting of community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system, Commission of the European Communities, Brussels, 4.02.2002, COM(2002)54 final, 2002/0038 (COD).
 • [30]. Real cost reduction of door-to-door intermodal transport, EU project, final report, 2003.
 • [31]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WEi 2005/78/WE, Dz. Urz. UE L 188/1 z 18.07.2009.
 • [32]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 923/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”), Dz. Urz. L 266 z 9.10.2009.
 • [33]. The future development of the common transport policy. A global approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility communication from the Commission Document drawn up on the basis of CO M(92)494 final, 2.12.1992.
 • [34]. Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union, European Commission, directorategeneral for transport-DG VII, COM(95)691.
 • [35]. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2571.
 • [36]. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2010, nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • [37]. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2011, nr 108, poz. 626.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-81ba0f33-5976-479e-9966-9dd27aef9bbd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.