PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza zmienności litologicznej i facjalnej kompleksów skalnych w oparciu o interpretację sejsmiczną

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of lithological and facial variability of rock complexes based on seismic interpretation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Detailed recognition of the lithofacial variability of rock complexes in the process of hydrocarbon exploration and appraisal is currently one of the most important issues having a significant impact on the location of wells, which may often directly translate into exploration success or lack of it. In this paper we focus on two basic methods, i.e. lithofacial analysis based on seismic image interpretation using seismic attributes and linking seismic interpretation with vertical seismic profiling (VSP) interpretation in boreholes. The paper presents examples of seismic interpretation of Miocene sediments from the Carpathian Foredeep, the carbonate formations of Upper Jurassic and Lower Cretaceous from the Carpathian Foreland, as well as clastic and carbonate sediments of the Lower Palaeozoic from the Peribaltic Syneclise area.
Twórcy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • 1. Bartoń R., 2010. Zastosowanie pomiarów PPS 3C do szczegółowego odwzorowania i interpretacji strefy okołootworowej. Nafta-Gaz, 7: 561-572.
 • 2. Bartoń R., 2016. Zastosowanie prędkości interwałowych PPS do modelowania ośrodka geologicznego. Nafta-Gaz, 3: 155-163.
 • 3. Bartoń R., Urbaniec A., 2018 - Wykorzystanie pomiarów PPS do uszczegółowienia interpretacji sejsmicznej 3D na przykładzie utworów dolnego paleozoiku. Nafta-Gaz, 9: 655-668.
 • 4. Dziadzio P., 2000. Sekwencje depozycyjne w utworach badenu i sarmatu w SE części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 48(12): 1124-1138.
 • 5. Gutowski J., Urbaniec A., Złonkiewicz Z., Bobrek L., Świetlik B., Gliniak P., 2007. Stratygrafia górnej jury i dolnej kredy środkowej części przedpola polskich Karpat. Biuletyn Państw. Inst. Geol., 426: 1-26.
 • 6. Jasionowski M., 2006. Facje i geochemia dolnosarmackich raf z północnych obrzeży Paratetydy na Roztoczu (Polska) i Miodoborach (Ukraina): implikacje paleośrodowiskowe. Przegląd Geologiczny, 54(5): 445-454.
 • 7. Krzywiec P., Wysocka A., Oszczypko N., Mastalerz K., Papiernik B., Wróbel G., Oszczypko-Clowes M., Aleksandrowski P., Madej K., Kijewska S., 2008. Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów - Smolarzyny). Przegląd Geologiczny, 56(3), 232-244.
 • 8. Lis P., Wysocka A., 2012. Middle Miocene deposits in Carpathian Foredeep: Facies analysis and implications for hydrocarbon reservoir prospecting. Ann. Soc. Geol. Polon., 82: 239-253.
 • 9. Matyja B.A., 2009. Development of the Mid-Polish Trough versus Late Jurassic evolution in the Carpathian Foredeep area. Geological Quarterly, 53(1): 49-62.
 • 10. Matyja B.A., Barski M., 2007. Stratygrafia górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego. Tomy Jurajskie, 4: 39-50.
 • 11. Morycowa E., Moryc W., 1976. Rozwój utworów jurajskich na przedgórzu Karpat w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej - Szczucina. Rocznik Pol. Tow. Geol., 46(1-2): 231-288.
 • 12. Morycowa E., Moryc W., 2011. Górnojurajsko - ?dolnokredowy kompleks węglanowy w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej - Szczucina (przedgórze Karpat). Biuletyn Państw. Inst. Geol., 447: 25-48.
 • 13. Myśliwiec M., 2004. Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 52(7), 581-592.
 • 14. Olszewska B., 1999. Thin sections microbiostratigraphy of the well Zagórzyce 6. Biuletyn Państw. Inst. Geol., 387: 149-153.
 • 15. Olszewska B., 2001. Stratygrafia malmu i neokomu podłoża Karpat fliszowych i zapadliska w świetle nowych danych mikropaleontologicznych. Przegląd Geologiczny, 49(5): 451.
 • 16. Olszewska B., 2004. Próba korelacji wydzieleń litostratygraficznych górnej jury w podłożu Karpat zewnętrznych i zapadliska na podstawie mikroskamieniałości. Tomy Jurajskie, 2: 165.
 • 17. Olszewska B., Matyszkiewicz J., Król K., Krajewski M., 2012. Correlation of the Upper Jurassic - Cretaceous epicontynental sediments in southern Poland and southwestern Ukraine based on thin sections. Biuletyn Państw. Inst. Geol., 453: 29-80.
 • 18. Paszkowski M., Porębski S.J., Warchoł M., 2009. Koncepcja projektu otworu kierunkowego w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego. Wiadomości Naftowe i Gazownicze: 3(131), 4-13.
 • 19. Urbaniec A., Bobrek L., Świetlik B., 2010. Litostratygrafia i charakterystyka mikropaleontologiczna utworów kredy dolnej w środkowej części przedgórza Karpat. Przegląd Geologiczny, 58(12): 1161-1175.
 • 20. Urbaniec A., Stadtműller M., Bartoń R., 2019. Possibility of a more detailed seismic interpretation within the Miocene formations of the Carpathian Foredeep based on the well logs interpretation. Nafta-Gaz, 9: 527-544.
 • 21. Urbaniec A., Świetlik B., 2003. Weryfikacja stratygrafii utworów wyższej górnej jury i niższej dolnej kredy w środkowej części przedgórza Karpat w świetle nowych danych mikropaleontologicznych. Tomy Jurajskie, 1: 105-110.
 • 22. Walia R., Brandt K., Duthie R., Whittaker R., Malterre E., Bell P., 2005. New concepts for borehole and VSP data integration in seismic data processing. First Break, 23(6): 83-87.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8001eded-2875-4199-826d-7bf13bb188bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.