PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The development of soil water resources in the common osier (Salix viminalis L.) field in a very dry and an average vegetation season

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kształtowanie się zapasów wody w glebie na plantacji wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) w bardzo suchym i przeciętnym okresie wegetacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents results of a study on changes of water resources under the common osier (Salix viminalis L.) crop in relation to local weather conditions. Field studies were carried out since April till October of the years 2008 and 2010 in a productive field of energetic osier situated in north-eastern part of Bydgoszcz County. The study involved measurements of moisture in 100 cm soil profiles in the osier field of annual regrowth every ten days. The common osier was grown on mineral soil where atmospheric precipitation was the only water source and ground waters were unavailable for plants. Performed studies showed that changes in water reserves in both the main root zone (0–50 cm) and in the whole soil profile were similar in the vegetation period of the same year. In a very dry vegetation season (2008), soil moisture remained at a level of hardly available water. In an average season (2010) soil moisture was at a level of field water capacity for plants.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań dotyczących przebiegu zmian zapasów wody w glebie pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na tle warunków meteorologicznych panujących w okolicy. Badania polowe prowadzono na plantacji produkcyjnej wierzby wiciowej przeznaczonej do celów energetycznych zlokalizowanej w północno-wschodniej części powiatu bydgoskiego. Badania terenowe wykonywano w latach 2008 i 2010, w okresie od kwietnia do października. Prace badawcze obejmowały około dekadowy pomiar wilgotności objętościowej w 100-centymetrowym profilu gleby na plantacji wierzby o odrostach rocznych. Wierzbę uprawiano na glebie mineralnej o gospodarce wodnej opadowo-retencyjnej, w której jedynym źródłem wody są opady atmosferyczne, a wody gruntowe są niedostępne dla roślin. Zmiany zapasów wody zarówno w głównej warstwie korzeniowej (0–50 cm), jak i w całym profilu glebowym (0–100 cm) pod uprawą wierzby miały podobny przebieg w ciągu okresu wegetacji tej rośliny w danym roku. W okresie wegetacyjnym bardzo suchym (2008) wilgotność gleby utrzymywała się na granicy wody trudno dostępnej. W okresie wegetacyjnym przeciętnym (2010) wilgotność utrzymywała się na granicy polowej pojemności dla roślin.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
11--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Institute of Technology and Life Sciences in Falenty, Kujawsko-Pomorski Research Centre in Bydgoszcz, ul. Glinki 60, 85-174 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • [1] BĄK B. 2004. Warunki klimatyczne Wielkopolski i Kujaw [Climatic conditions in Wielkopolska and Kujawy]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 3. Z. specj. (9) p. 14–38.
 • [2] BERBEĆ S., KOŁODZIEJ B. 2006. Rośliny przemysłowe, specjalne i zielarskie. W: Nawadnianie roślin [Industrial, special and herbal plants. In: Watering of plants]. Eds S. Karczmarczyk, L. Nowak. Poznań. PWRiL p. 421–444.
 • [3] BŁAŻEJ J. 2007. Nieinfekcyjne i infekcyjne czynniki chorobotwórcze krzaczastej formy wierzby (Salix viminalis L.) uprawianej na plantacjach towarowych w województwie podkarpackim [Non-infectious and infectious disease factors of a shrub form of willow (Salix viminalis L.) grown in productive fields in Podkarpackie Province]. Postępy w Ochronie Roślin. Vol. 47. Iss. 4 p. 321–329.
 • [4] DUBAS J.W., TOMCZYK A. 2005. Zakładanie, pielęgnacja i ochrona plantacji wierzb energetycznych [Set up, nursing and protection of energetic willows]. Warszawa. Wydaw. SGGW. ISBN 8372446172 pp. 105.
 • [5] HALL R.L. 2003. Short rotation coppice for energy production, hydrological guidelines [online]. [Access 14.01.2014]. Available at: http://nora.nerc.ac.uk/2631/1/HallShortRotationReport.pdf
 • [6] IMGW-PIB 2011. Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Warszawa. ISSN 1730-6124.
 • [7] KACZOROWSKA Z. 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim [Precipitation in Poland in a long run]. Prace Geograficzne Inst. Geogr. PAN. Nr 33 pp. 109.
 • [8] KOŹMIŃSKI CZ., MICHALSKA B. 2005. Zmienność czynników meteorologicznych kształtujących pozimowe zapasy wody w glebie lekkiej w Polsce [Variability of meteorological factors affecting post-winter water reserves in light soils in Poland]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 5. Z. 2(15) p. 67–92.
 • [9] LINDERSON M.L., IRITZ Z., LINDROTH A. 2007. The effect of water availability on stand-level productivity, transpiration, water use efficiency and radiation use efficiency of field-grown willow clones. Biomass and Bioenergy. Vol. 31 p. 460–468.
 • [10] LINDROTH A., CIENCIALA E. 1996. Water use efficiency of short-rotation Salix viminalis at leaf, tree and stand scales. Tree Physiology. Vol. 16 p. 257–262.
 • [11] ROGUSKI W., KASPERSKA W., ŁABĘDZKI L. 1996. Warunki termiczne i opadowe w Bydgoszczy w latach 1945–1994 na tle lat 1848–1930 [Thermal and precipitation conditions in Bydgoszcz in the years 1945–1994 compared with the years 1848–1930]. Wiadomości IMUZ. T. 19. Z. 1 s. 7–20.
 • [12] RYDAŁOWSKI M. 2013. Wpływ poziomu wody gruntowej i wilgotności gleby piaszczystej na roczne przyrosty biomasy wierzby wiciowej w świetle badań lizymetrycznych [The effect of ground water level and moisture of sandy soil on annual biomass increments of the common osier in view of lysimetric studies]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 4 (44) p. 115–128.
 • [13] SAMBORSKI A. 1992. Wpływ elementów meteorologicznych i pokrywy roślinnej na zmiany zapasu wody w profilu glebowym [The effect of meteorological factors and plant cover on changes of water reserve in soil profile]. Annales UMCS. Vol. 11. Iss. 7. Sect. E 19.
 • [14] STOLARSKI M., SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J., KLASA A. 2008. Productivity of seven clones of willow coppice in annual and quadrennial cutting cycles. Biomass and Bioenergy. Vol. 32 p. 1227–1234.
 • [15] SZCZUKOWSKI S., BUDNY J. 2003. Wierzba krzewiasta – roślina energetyczna [Shrub willow – an energetic plant]. Olsztyn. WFOSiGW. ISBN 9788391522417 pp. 56.
 • [16] TOMASZEWSKA T. 1994. Susze atmosferyczne na przestrzeni ostatniego czterdziestolecia [Atmospheric droughts in the last four decades]. 25 Zjazd Agrometeorologów. Olsztyn-Mierki 27–29 września 1994. Materiały konferencyjne. Olsztyn. Wydaw. ART p. 169–178.
 • [17] TREDER W., KONOPACKI P. 1999. Impact of quantity and intensity of rainfall on soil water content in an orchard located in the central part of Poland. Journal of Water and Land Development. No. 3 p. 47–58.
 • [18] Urząd Gminy 2007. Projekt założeń do planu zaopatrzenia gminy Dobrcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe [Assumptions to the plan of supplying Dobrcz commune in heat, electric energy and gaseous fuels]. Dobrcz.
 • [19] VOLK T.A., ABRAHAMSON L.P., WHITE E.H. 2001. Biomass power for rural development. Technical report: Root dynamics in willow biomass crops [online]. Interim Report Prepared for the United States Department of Energy under Cooperative Agreement No. DE-FC36-96GO 10132. Syracuse, NY. [Access 14.01.2014]. Available at: http://www.esf.edu/willow/pdf/reports/ 2001%20 RootsReport.pdf
 • [20] WALCZAK R., OSTROWSKI J., WITKOWSKA-WALCZAK B., SŁAWIŃSKI C. 2003. Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski [Hydro-physical characteristics of mineral arable soils of Poland]. Acta Agrophysica. Vol. 79 p. 1–64 + 33 maps.
 • [21] ZAWADZKI S. 1973. Laboratoryjne oznaczanie zdolności retencyjnych utworów glebowych [Laboratory determination of retention capacities of soil formations]. Wiadomości IMUZ. T. 11. Z. 2 p. 11–31.
 • [22] STOLARSKI M., SZCZUKOWSKI S., TWORKOWSKI J., KRZYŻANIAK M. Lignocellulosic biomass production and delivery for biorefineries [online]. [Access 14.01.2014]. Available at: https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2012_resume_L4-1_Mariusz_Stolarski_UK.pdf?download=true
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7f871a49-babb-4de5-9328-01b0e8510333
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.