Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d89ae65-129a-40e1-8dc1-02bf703e42c6

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Aspekt ekologiczny spalania biomasy w kotłach rusztowych

Autorzy Magdziarz, A.  Wilk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ecological aspect of biomass combustion in grate boiler
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest niezbędne, aby wywiązać się z wymogów jakie nakła-da UE na nasz kraj, jak również wpływa na zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na zmniejszenie ilości odpadów. Aktualny stan zaawansowania technologii energetycznych pozwala na wykorzystanie biomasy jako jednego z podstawowych paliw alternatywnych. W prezentowanej pracy przedstawiono aspekt ekologiczny stosowania biomasy drzewnej jako paliwa w kotle energetycznym. Wykonano badania fizykochemiczne dwóch rodzajów peletów dostępnych na rynku paliw oraz przeprowadzono analizę gazowych produktów spalania. Eksperyment potwierdził niskoemisyjny charakter spalania badanych peletów.
EN Application of renewable energy sources is necessary to fulfill the UE requirements concerning Poland, as well it have an effect on the reduction of fossil fuel utilization, air pollution or decrease of wastes. Present state of energy technology allows to use the biomass as renewable energy source. Paper presents wood pellets as ecological fuel use to combustion process in boilers. The elementary composition of two kinds commercially available biomasses were carried out. The exhaust gases from combustion process of biomass were investigated. The experimental data have confirmed the low-emission character of biomass combustion process.
Słowa kluczowe
PL biomasa   pelety   spalanie   zanieczyszczenie powietrza  
EN biomass   biomass combustion   exhaust gases  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2012
Tom Nr 2
Strony 127--130
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Magdziarz, A.
autor Wilk, M.
Bibliografia
[1] Dzik T., Mięso R.: Wytwarzanie i spalanie paliw z biomasy pochodzenia roślinnego w małej i miko skali. Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla, Monografie, Kraków 2005.
[2] Hardy T., Kordylewski W., Mościcki K.: Zagrożenie korozją chlorkową w wyniku spalania i współspalania biomasy w kotłach. Archiwum Spalania 2009, vol. 9, nr 3-4, ss. 181-195.
[3] Kajda-Szcześniak M., Wandrasz J.W.: Wpływ dodatku tworzywa sztucznego w procesie formowania brykietów ze słomy na ich właściwości termiczne. Ochrona Środowiska 2010, vol. 32, nr 4, ss. 27-30.
[4] Kastanaki E., Vamvuka D.: A comparative reactivity and kinetic study on the combustion of coal-biomass char blends. Fuel 2006, Vol. 85 ss.. 1186-1193.
[5] Kordylewski W.: Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
[6] Liang X. H., Kozinski J. A.: Numerical modeling of combustion and pyrolysis of cellulosic biomass in thermogravimetric systems. Fuel 2000, Vol. 79, ss. 1477-1486.
[7] Mokrzycki E., Mirowski T.: Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
[8] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Politechniki Śląskiej, Zabrze 2007.
[9] Szecówka L.: Ekologiczny efekt wykorzystania biomasy w procesie współspalania. Hutnik – wiadomości hutnicze 2006, nr6, ss. 294-298.
[10] Wandrasz A. J.: Ocena właściwości emisyjnych paliw z odpadów. Ochrona Środowiska 2003, vol. 25, nr 1, ss. 39-42.
[11] Wandrasz J.W., Król D.: Kontrola procesu termicznej przeróbki odpadów. Ochrona Środowiska 1999,vol. 21, nr 2, ss. 41-46.
[12] Wilk R.K., Sarnowski T.: Współspalanie węgla z biomasą w ujęciu technologii spalania. Archiwum Spalania 2009, vol. 9, nr 3-4, ss. 197-211.
[13] Williams A., Pourkashanian M., Jones J.M.: Combustion of pulverized coal and biomass. Progress in Energy and Combustion Science 2001, Vol. 27, No 6, ss. 587-610
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7d89ae65-129a-40e1-8dc1-02bf703e42c6
Identyfikatory