PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zielony placemaking - estetyzacja terenów zieleni publicznej jako element planowania uspołecznionego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Green placemaking - aesthetization of public green areas as an element of socialized planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł podejmuje tematykę estetyzacji rozumianej jako podwyższanie jakości i atrakcyjności funkcjonalno-przestrzennej terenów zieleni o charakterze publicznym w procesie planowania uspołecznionego. Najważniejszym zagadnieniem jest podkreślenie roli udziału społecznego w procesie przekształcania terenów zieleni, które są zdegradowane lub niedostatecznie zdefiniowane oraz dążenia systemów zielonej infrastruktury zarówno w kontekście zapewniania najbardziej pożądanej oferty przestrzennej, jak i największego zadowolenia społecznego. Istotnym aspektem zaprezentowanych rozważań jest także postrzeganie krajobrazu miejskiego w kategoriach współzależności oraz współistnienia elementów antropogenicznych i przyrodniczych, a także wartości przestrzenno-społecznych i znaczeniowych. W niniejszym artykule zaprezentowano doświadczenia autorki w ramach placemakingu na przykładzie terenu Starego Koryta rzeki Warty w centrum Poznania.
EN
The article deals with the subject of greenery aestheticization understood as upgrading of functional and spatial attractiveness of public green areas within a process of socialized planning. The most important issue is to emphasize the role of social participation in the process of transforming green areas that are degraded or insufficiently defined, striving to create green infrastructure systems both in the context of providing the most desirable spatial offer and the greatest social satisfaction. An important element of the presented considerations is also the perception of the urban landscape in terms of interdependence and coexistence of anthropogenic and natural elements, as well as spatial, social and semantic values. This article presents the author’s experience as part of placemaking activites on the example of the Old Warta River bed in the central part of the city of Poznan.
Twórcy
 • Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
 • 1. Böhm A., O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016.
 • 2. Bulczyńska D., Pazder D., Raport z warsztatów Re-wita Stare Koryto Warty 3, 2017, http:// www.poznan.pl/mim/s8a/re-wita-stare-koryto-3-2017r,p,1025,32476.html (dostęp: 12.11.2020).
 • 3. Cullen G., The Concise Townscape, Van Nostrand Reinhold, London 1961.
 • 4. Europejska Agencja Środowiska, 2016, https://www.eea.europa.eu/pl/articles/obszary-miejskie-2014-od-przestrzeni-miejskich-do-ekosystemow-miejskich (dostęp: 12.11.2020).
 • 5. Dige G., Zielona infrastruktura. Lepsza jakość życia dzięki rozwiązaniom wykorzystującym procesy przyrodnicze, https://www.eea.europa.eu/pl/articles/zielona-infirastruktura-lepsza-jakosc-zycia (dostęp: 12.11.2020).
 • 6. Gołąb-Korzeniowska M., Zielona infrastruktura Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako element strategicznej interwencji, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2011, R. 108, z. 1-A, s. 125-134.
 • 7. Grochowski M., Wstęp, [w:] Ch. Landry, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, tłum. O. Siara, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
 • 8. Gójska A., Lewenstein B., Dialog zamiast konfliktu. Konsultacje społeczne w przestrzeni wielkomiejskiej, [w:] Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, Warszawa 2014, s. 56-65.
 • 9. Herbst K., Partycypacja a prawo do miasta, [w:] Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, Warszawa 2014, s. 16-32.
 • 10. Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York, 1961.
 • 11. Karta Przestrzeni Publicznej, Poznań, 2009, http://www.tup.org.pl/index.php?option=-com_content&view=article&id=292%3Akarta-przestrzeni-publicznej&catid=222%3A-iii-w-poznaniu-2009&Itemid=401&lang=pl (dostęp: 12.11.2020).
 • 12. Leipzig Charter on Sustainable European Cities, https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf (dostęp: 12.11.2020).
 • 13. Lose S., Ku urbanologii, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015.
 • 14. Lynch K., The Image of the City, Cambridge Massachusetts, The MIT Press, London 1960.
 • 15. Mikos M., Słowo wstępne, [w:] Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, Warszawa 2014, s. 5.
 • 16. Montgomery J., Cultural Quarters as Mechanism for Urban Regeneration. Part 1: Conceptualising Cultural Quarters, „Planning. Practice & Research” 2003, Vol. 18, No. 4, s. 293-306.
 • 17. Nowakowski M., Centrum miasta, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990.
 • 18. Nowy park na Chwaliszewie (wizualizacje), http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/nowy-park-na-chwaliszewie-wizualizacje,1941923,artgal,t,id,tm.html (dostęp: 12.11.2020).
 • 19. Otwarcie Pawilonu Nowa Gazownia, http://www.poznan.pl/mim/info/news/otwarcie-pawilonu-nowa-gazownia,45096.html (dostęp: 12.11.2020).
 • 20. Pazder D., Obszary kreatywności - creative syntax jako czynnik ożywiania śródmieść. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2018.
 • 21. Perchuć M., Partycypacja w planowaniu przestrzennym - kilka przykładów skutecznego angażowania mieszkańców, [w:] Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, Warszawa 2014, s. 293-306.
 • 22. Rembarz G., Martyniuk-Pęczek J., Urban mentoring jako nowa technika współpracy w procesie planowania partycypacyjnego, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2016, No. 264, s. 119-146.
 • 23. Re-wita Stare koryto 2, 2013, http://www.poznan.pl/mim/s8a/re-wita-stare-koryto-2-2013r,p,1025,32476,32477.html (dostęp: 12.11.2020).
 • 24. Re-wita Stare koryto 3, 2017, http://www.poznan.pl/mim/s8a/re-wita-stare-koryto-3-2017r,p,1025,32476.html (dostęp: 12.11.2020).
 • 25. Simonds O., Landscape architecture. The shaping of man’s natural environment, McGraw-Hill, New York 1961.
 • 26. Sutkowska E., Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej w strukturze miasta - przestrzeń dla kreacji, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2006, t. 2, s. 184-192.
 • 27. The Power of Placemaking through Corporate Social Responsibility, https://www.pps.org/ (dostęp: 12.11.2020).
 • 28. What Is Placemaking? Project for Public Spaces, https://www.pps.org/article/what-is-placemaking (dostęp: 12.11.2020).
 • 29. Wysocki C., Miasto jako specyficzne środowisko życia roślinności, „Nauka. Przyroda. Technologie” 2008, t. 2, z. 4, s. 2-10.
 • 30. Zachariasz A., Parki przyszłości - o różnych koncepcjach kształtowania terenów zieleni w miastach, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2012, R. 109, z. 1-A/2, s. 455-462.
 • 31. Zielona infrastruktura, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pl.pdf (dostęp: 12.11.2020).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7cf58f1e-d0df-4881-8bc1-3486a56a9513
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.