PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza trendów zmian stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckiem

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of trends of air pollutants concentrations in Masovian Voivodeship
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie trendów zmian stężeń imisyjnych podstawowych zanieczyszczeń powietrza, takich jak NO2, SO2, PM10, O3, dla wybranych miejscowości w województwie mazowieckim. Podstawą opracowań były dane z okresu 2005-2016, zarejestrowane na automatycznych stacjach monitoringu powietrza w 4 różnych miejscowościach województwa. Każda z wybranych stacji reprezentowała jedną z 4 stref województwa. 1-godzinne surowe dane chwilowe pozyskane z bazy danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uśredniono do stężeń średniomiesięcznych. Uzyskane serie czasowe danych średniomiesięcznych posłużyły do wizualizacji zmian i do statystycznej oceny trendów. Wyznaczone trendy zostały wykorzystane do oceny zagrożenia środowiska. W wyniku analizy trendów stwierdzono, że ogólna tendencja poziomów stężeń zanieczyszczeń w województwie mazowieckim jest spadkowa. Największe obniżenie poziomów stężeń w powietrzu odnotowano w przypadku SO2. Dla stężeń PM10 także zaobserwowano tendencję spadkową. W przypadku NO2 zmiany stężeń były mniej regularne i kierunek zmian zależał od położenia stacji. Dla stężeń O3 stwierdzono spadek lub stabilizację poziomu stężeń.
EN
The purpose of the analysis was to determine the trends of changes in ambient concentrations of basic air pollutants, such as O3, NO2, SO2, PM10, for some chosen sites in Masovian Voivodship. The basis for the studies were data from the period 2005-2016, collected at automatic air monitoring stations at 4 different places in the Voivodship. Each of the selected stations represented one of the four provincial zones. Hourly data obtained from the database of the Chief Inspectorate of Environmental Protection were averaged to monthly concentrations. The obtained time series of monthly concentrations were used to visualize changes and to estimate trends. The determined trend lines have been used to assess the threat to the environment. As a result of the trend analysis, it was found that the general trend of pollutant concentration levels in the Masovian Voivodship is decreasing. The greatest reduction in air concentration levels was recorded in the case of SO2. In the case of concentrations of PM10, the downward trends were also observed. Only in the case of NOx, the changes in concentrations were less regular and the direction of changes depended on location of the station. For ozone concentrations, the decreasing or the stabilization were observed.
Rocznik
Strony
483--489
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., wykr., tab.
Twórcy
autor
  • Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, tel. 34 325 09 91
autor
  • Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa, tel. 34 325 09 91
Bibliografia
  • [1] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf.
  • [2] Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Program państwowego monitoringu środowiska na lata 2003-2005. Warszawa: 2003.
  • [3] Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 1991, Nr 77, poz. 335. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910770335/O/D19910335.pdf.
  • [4] Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. http://sojp.wios.warszawa.pl/pl/stacje-pomiarowe.
  • [5] Hoffman S. Long-term trends of pollutant concentrations in selected sites in Silesian Voivodeship. X Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce. IPIŚ PAN Zakopane, 18-21 października 2017. E3S Web of Conferences. 2018;28:01013. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/03/e3sconf_aptp2018_01013.pdf.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7c73929c-ddbd-43fe-9b3e-d98552abe178
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.