PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ścieki i ich negatywna rola w środowisku

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Wastewater and their negative role in the environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ścieki oraz oczyszczalnie ścieków mogą negatywnie wpływać na otaczające środowisko. W zależności od pochodzenia, ścieki dzielimy na bytowe, komunalne i przemysłowe. Specyficznym rodzajem ścieków przemysłowych są ścieki produkowane przez branżę spożywczą. Zawierają one duże ilości wody, liczne substancje organiczne (głównie białka, węglowodany i tłuszcze), mineralne (m.in. związki azotu, fosforu, chlorki, siarczany), drobnoustroje (np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożytnicze protisty) i zwierzęta pasożytnicze (np. płazińce, obleńce). Ze względu na skład niektórych ścieków odprowadzanych z przemysłu spożywczego bezpośrednio do systemu kanalizacji, oczyszczalnie mogą mieć problemy z usunięciem wszystkich zanieczyszczeń. Na różnych etapach oczyszczania ścieków emitowane są bioaerozole, które mogą zawierać patogenne drobnoustroje. Mogą one negatywnie wpływać zarówno na pracowników oczyszczalni, jak i mieszkańców okolicznych terenów. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie mikroorganizmów chorobotwórczych na środowisko należy rozważać możliwość prowadzenia dezynfekcji ścieków.
EN
Wastewater and wastewater treatment plants may negatively impact the surrounding environment. Depending on their origin, we can distinguish household, municipal and industrial wastewater. The wastewater generated by the food industry are specific type of wastewater. They contain high amounts of water, numerous organic substances (mainly proteins, carbohydrates and fats), mineral substances (e.g. nitrogen and phosphorous compounds, chlorides, sulphates), microorganisms (e.g. bacteria, viruses, fungi, parasitic protists) and parasitic animals (e.g. flatworms and roundworms). Due to the composition of some wastewater streams discharged from the food industry directly to the sewage system, wastewater treatment plants may encounter problems associated with the removal of all contaminants. Bioaerosols are emitted at different stages of wastewater treatment, which may include pathogenic microorganisms. They may negatively affect both the employees of the wastewater treatment plants as well as the residents of surrounding areas. In order to limit the negative impact of pathogenic microorganisms on the environment, the possibility to introduce wastewater disinfection should be considered.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
30--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
 • Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Barabasz W., D. Albińska, K. Frączek, J. Grzyb, J. Barabasz, B. Kosińska. 2003. „Mikrobiologiczne i zdrowotne zagrożenia ludzi wokół składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków”. Materiały IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Gospodarka odpadami komunalnymi”, Kołobrzeg-Kopenhaga-Oslo: 155-168.
 • 2. Brandi G., M. Sisti, G. Amagliani. 2000. „Evaluation oft he environmental impact of microbial aerosols generated by wastewater treatment plants utilizing different aeration systems“. Journal of Applied Microbiology 88: 845-852.
 • 3. Brown N.J. 1997. Health Hazard Manual: Wastewater Treatment Plant and Sewer Workers – Exposure to chemical hazards and biohazards. Cornell University Chemical Hazard Information Program, Ithaca, NY.
 • 4. Carducci A., E. Tozzi, E. Rubulotta, B. Casini, L. Cantiani, E. Rovini, M. Muscillo, R. Pacini. 2000. „Assessing airborne biological hazard from urban wastewater treatment”. Water Research 34 (4): 1173-1178.
 • 5. Cyprowski M., J.A. Krajewski. 2003. „Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w oczyszczalniach ścieków komunalnych”. Medycyna Pracy 54 (1): 73-80.
 • 6. Dymaczewski Z. i in. (praca zbiorowa). 2011. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. PZITS Poznań.
 • 7. Dyrektywa Unijna 2000/54/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/54/WE z dnia 18.09.2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy.
 • 8. Dz.U. 2001. Nr 62, poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 • 9. Dz.U. 2010. Nr 213, poz. 1397. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • 10. Dz.U. 2016. poz. 1427. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 roku o sprostowaniu błędów.
 • 11. Dz.U. 2017. poz. 328. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • 12. Dz.U. 2017. poz.1566. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 • 13. Dz.U. 2018, poz. 799. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • 14. Filipkowska Z., W. Janczukowicz, M. Krzemieniewski, J. Pesta. 2000. „Microbiological air pollution of the surrounding of Waste Water Treatment Plant with activated-sludge aerated by horizontal rotors”. Polish Journal of Environmental Studies 9 (4): 273-280.
 • 15. Forestier D., É. Lecornet, L. Mosqueron, L. Lambolez. 2012. „Exposure to bioaerosols for wastewater treatment plant workers: Prioritization of the areas and tasks involving the greatest exposure, and prevention”. Environnement, Risques & Santé 11 (2): 137-148.
 • 16. Górny R.L. 2010. „Aerozole biologiczne – rola normatywów higienicznych w ochronie środowiska i zdrowia”. Medycyna Środowiskowa 13 (1): 41-51.
 • 17. Kołwzan B., P. Jadczyk, G. Pasternak, J. Głuszczak, M. Pawlik, M. Krawczyńska, J. Klein, J. Rybak. 2012. „Ocena stanu sanitarnego powietrza w otoczeniu wybranej oczyszczalni ścieków”. Ochrona Środowiska 34 (2): 9-14.
 • 18. Konieczny P., M. Szymański. 2005. „Ścieki przemysłu spożywczego – charakterystyka, zagrożenia, korzyści”. Eko-net.pl 10 (3): 16-23.
 • 19. Korzeniewska E., Z. Filipkowska, A. Gotkowska-Płachta. 2007. „Miejska oczyszczalnia ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu Celpox jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza”. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 32: 184-189.
 • 20. Kośmider J., B. Wyszyński. 2001. „Zapachowa uciążliwość oczyszczalni ścieków komunalnych”. Archiwum Ochrony Środowiska 27 (3): 69-83.
 • 21. Krzysztofik B. 1992. Mikrobiologia powietrza. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.
 • 22. Kulig A. 2005. „Aktualne zagadnienia w ocenach oddziaływania na otoczenie obiektów gospodarki ściekowej. Cz. II. Oceny wpływu bioaerozoli na jakość powietrza”. Forum eksploatatora 3 (20): 10-13.
 • 23. Michalak A., K. Pawlas. 2012. „Wpływ aerozolu biologicznego z oczyszczalni ścieków na zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców – analiza literaturowa”. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 15 (4): 116-122.
 • 24. Michałkiewicz M. 2008. „Zagrożenia dla środowiska a obiekty komunalne”. Wodociągi – Kanalizacja 2 (48): 28-31.
 • 25. Orsini M., P. Laurenti, F. Boninti, D. Arzani, A. Lanni, V. Romano-Spica. 2002. „A molecular typing approach for evaluating bioaerosol exposure in wastewater treatment plant workers”. Water Research 36 (5): 1375-1378.
 • 26. Piekarska K., T.M. Traczewska. 2002. „Wpływ oczyszczalni ścieków na jakość mikrobiologiczną powietrza”. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 36 (1): 19-25.
 • 27. Puchlik M., J. Struk-Sokołowska, E. Wołejko, U. Wydro. 2016. „Problem oczyszczalnia ścieków z przemysłu spożywczego w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska 7: 165-173.
 • 28. Thorn J., L. Beijer, T. Jonsson, R. Rylander. 2002. „Measurement strategies for the determination of airborne bacterial endotoxin in sewage treatment plants”. The Annales of Occupational Hygiene 46 (6): 549-554.
 • 29. Wlazło A., J.S. Pastuszka, B. Łudzeń-Izbińska. 2002. “Ocena narażenia na aerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków”. Medycyna Pracy 53: 109-114.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7c6ca760-af2b-40fb-b7a4-3134ad0fbb74
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.