PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Biological characteristics of spawning population of vendace (Coregonus albula L.) from Lake Śremskie (Międzychód District)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Charakterystyka biologiczna (stada tarłowego) tarłowej populacji sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Śremskiego (pow. międzychodzki)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of studies carried out in 2011 was to investigate the most important biological traits of the spawning population of the vendace from Lake Lake Śremskie lying in the Międzychód-Sieraków Lakeland and to compare the results to the literature data. The biological material was obtained in the autumn, immediately before spawning. To achieve the objective of the research the following features were studied: sex structure, growth rate, fish condition, fertility as well as biometric and meristic traits of the studied vendance. At the same time, the most important physico-chemical water indices were determined to provide a characteristic of the environmental conditions. On the basis of physical and chemical indicators the status of water was classified as good. The vendace from the investigated water body may be classified to the group of very good growth rate (significantly above the average), reaching in the third year of life on average the total length of 22.4 cm. Fulton’s index of fish condition ranged from 0.78 to 1.25 with a mean value of 0.89. The mean absolute fertility was 12714 eggs, while relative fertility was 11994 eggs per 100 g of body mass. Considering the quantitative traits, the fish population of Lake Śremskie differs non-significantly regarding the greatest and the smallest body height from the populations with a good growth rate described by Bernatowicz. The meristic traits of the studied population do not significantly deviate from the values reported by other researchers, except for filtration processes.
PL
Celem przeprowadzonych w 2011 roku badań było poznanie najważniejszych parametrów biologicznych populacji sielawy z jeziora Śremskiego, leżącego na pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim oraz porównanie uzyskanych wyników do danych literaturowych. Materiał biologiczny pozyskano w okresie jesiennym, tuż przed rozpoczęciem tarła. Aby zrealizować cel badań określono strukturę płci, wiek, tempo wzrostu, kondycję, płodność, a także cechy populacyjne (mierzalne i policzalne) badanych sielaw. Równocześnie oznaczono najważniejsze wskaźniki fizykochemiczne wody, pozwalające scharakteryzować warunki środowiskowe jeziora. Na podstawie wskaźników fizykochemicznych stan wód zbiornika uznano jako dobry. Sielawa z badanego zbiornika należy do grupy o bardzo dobrym wzroście (znacznie powyżej średniej krajowej), osiągając w trzecim roku życia średnio 22,4 cm długości całkowitej. Wartość wskaźnika kondycji Fultona wahała się od 0,78 do 1,25, przy średniej 0,89. Średnia płodność absolutna wyniosła 12714 szt. jaj, natomiast płodność względna 11994 szt. jaj na 100 g masy ciała. Biorąc pod uwagę cechy mierzalne populacja śremska nieznacznie różni się pod względem wysokości ciała od innych populacji o dobrym wzroście, opisanych przez Bernatowicza. Cechy policzalne badanej populacji nie odstają od wartości podanych przez innych badaczy, z wyjątkiem liczby wyrostków filtracyjnych.
Twórcy
autor
 • Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 c 60-625
autor
 • Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 c 60-625
autor
 • Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11 60-632 Poznań
 • Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 c 60-625
 • Institute of Zoology Division of Inland Fishery and Aquaculture, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 71 c 60-625
autor
 • Department of Grassland and Natural Landscape Sciences, Poznan University of Life Sciences, Dojazd 11 60-632 Poznań
Bibliografia
 • [1] Bnińska M. 2000. Commercial fisheries versus water quality in lakes with special reference to coregonid management. Fisheries Manag. Ecol. 7: 105-114.
 • [2] Brylińska M. 2000. Ryby słodkowodne Polski - praca zbiorowa [Freshwater fish of Poland - a joint publication]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [3] Bernatowicz S., Dembiński W., Radziej J. 1975. Sielawa [The vendace.] PWRiL. Warszawa.
 • [4] Czerniejewski P., Filipiak J. 2002a. Fecundity assessment of vendace, Coregonus albula L. from six lakes in Polish Western Pomerania. Acta Ichthyol. Piscat. 32 (1).
 • [5] Walczak J. 1953. Sielawa (Coregonus albula L.) z kilku jezior Pomorza Zachodniego. [The vendace from several West Pomerania lakes.] Roczniki Nauk Rolniczych B-97.
 • [6] Bnińska M. 1998. Coregonid fish management against the background of environmental quality. In: Coregonid fish management - conditions and efficiency (Eds.) A. Wołos, M. Bnińska. Wyd. IRS, Olsztyn: 29-43 (in Polish).
 • [7] Elliott J.A., Bell V.A. 2011. Predicting the potential long-term influence of climate change on vendace (Coregonus albula) habitat in Bassenthwaite Lake, UK. Freshwater Biol. 56: 395-405.
 • [8] Gregersen F., Vøllestad L.A., Østbye K., Aass P., Hegge O. 2011. Temperature and food-level effects on reproductive investment and egg mass in vendace, Coregonus albula. Fisheries Manag. Ecol. 18: 263-269.
 • [9] Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012a. Effects of eutrophication on vendace, Coregonus albula (L.). I. Limnological characteristics of selected lakes in Wielkopolska. Arch. Pol. Fish. 20: 85-95.
 • [10] Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012b. Effects of eutrophication on vendace, Coregonus albula (L.). II. Biological characteristics of vendace from selected lakes in Wielkopolska. Arch. Pol. Fish. 20: 97-108.
 • [11] Fiszer M., Przybył A., Andrzejewski W., Mazurkiewicz J., Golski J., Przybylska K., Runowski S. 2012c. Effects of eutrophication on vendace, Coregonus albula (L.). III. Seasonal morphological variability of vendace from selected lakes in Wielkopolska. Arch. Pol. Fish. 20: 109-122.
 • [12] Bernatowicz S. 1952: Zagadnienie trafności oznaczania wieku i przyrostu sielawy na podstawie łusek z różnych okolic. [On the problem of correct age- and growth increment determination of vendace from scales collected from various body parts] Roczniki Nauk Rolniczych B-65.
 • [13] Szypuła J., Więski K., Rybczyk A. 2001. Ćwiczenia z biologii ryb z wykorzystaniem arkusza MS Excel [A textbook in fish biology using the MS Excel spreadsheet]. AR Szczecin.
 • [14] Opuszyński K. 1983. Podstawy biologii ryb [Introduction to fish biology]. PWRiL, Warszawa.
 • [15] Filipiak J., Trzebiatowski R., Sadowski J. 1995. Rybactwo. Materiały do ćwiczeń. Część I - Gospodarka na wodach otwartych [Fish culture. Classroom Materials. Part 1 - Open water fisheries]. AR Szczecin.
 • [16] Kajak Z. 1998: Hydrobiologia - limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych [Hydrobiology - limnology. Inland aquatic ecosystems]. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [17] Muller R., Stadelman P. 2004: Fish habitat requirements as the basis for rehabilitation of eutrophic lakes by oxygenation. Fisheries Management and Ecology, 11, 251-260.
 • [18] Czerniejewski P., Raczyński M., Wawrzyniak W. 2006. Age, growth rate, and condition of vendace, Coregonus albula (L.), from some Pomeranian lakes (NW Poland). Acta Ichthyologica et Piscatoria, 31 (1): 65-72.
 • [19] Ciepielewski W. 1974a: Selektywność wontonów sielawowych [Selectivity of vendace gillnets]. Roczniki Nauk Rolniczych, vol. 96-H-1.
 • [20] Ciepielewski W. 1974b. Względne liczebności roczników sielawy w jeziorze Maróz. [Relative abundance of vendace year classes in Lake Maróz] Roczniki Nauk Rolniczych H-96-1.
 • [21] Radziej J. 1975: Studium limnologiczne pod kątem zróżnicowania sielawy (Coregonus albula L.) jezior Narie i Łańskiego [A limnological study on variation in vendace (Coregonus albula L.) in lakes Narie and Łańskie]. Roczniki Nauk Rolniczych.
 • [22] Szczerbowski J.A. 1978. Ocena tempa wzrostu sielawy, siei, leszcza, płoci i sandacza jako podstawy określania wymiaru gospodarczego. [An assessment of growth rates of vendace, common whitefish, carp bream, roach, zander as a benchmark for determining marketable size]. Broszury Rybackie Np. 114.
 • [23] Przybył A., Mazurkiewicz J., Golski J., Andrzejewski W. 2010. Biological characteristics of the fished population of vendace (Coregonus albula L.) from the Winnogóra lake (Międzychód district). Nauka Przyr. Technol. 4, 3, #32.
 • [24] Golski J., Przybył A., Ludwiczak A., Mazurkiewicz J., Andrzejewski W. 2010. Growth rate, condition and fecundity of the fished population of vendace (Coregonus albula l.) from the Gorzyńskie lake (Międzychód district). Nauka Przyr. Technol. 4, 3, #30.
 • [25] Marciniak Z. 1970. Podstawa przyrodnicza gospodarki sielawowej [Nature conditions for vendace culture]. In: Zagospodarowanie jezior sielawą [Vendace lake management]. Part II. Brosz. IRS Olsztyn, 39.
 • [26] Budych, Iwaszkiewicz M. 1964. Płodność sielawy z jezior Pojezierza Sierakowskiego [Fecundity of vendace in lakes of the Sieraków Lake District]. Rocz. WSR Poznań, 22.
 • [27] Mastyński J. 1978. Sieja (Corgonus lavaretus L.) i sielawa (Coregonus albula L.) w jeziorach Polski Zachodniej [European whitefish (Corgonus lavaretus L.) and vendace (Coregonus albula L.) in lakes of western Poland]. Rocz. AR Pozn. Rozpr. Nauk.
 • [28] Demska-Zakęś K., Długosz M. 1995. Fecundity of vendace from two lakes of Mazurian Lake district. Arch. Ryb. Pol., 3, 1.
 • [29] Zawisza J., Backiel T. 1970. Gonad development, fecundity and egg survival in Coregonus albula L. In: Lindsey C.C., Woods C.S. (eds.) Biology of coregonid fishes. Univ. of Manitoba Press.
 • [30] Bernatowicz S. 1963. Obserwacje nad rozrodem sielawy w kompleksie jeziora Mamry [Observations on vendace reproduction in the Lake Mamry complex]. Roczniki Nauk rolniczych. 82 B, 2.
 • [31] Czerniejewski P., Filipiak J. 2002b. Biological and morphological characteristics of vendace, Coregonus albula L. from lakes Drawsko and Pełcz. Acta Ichthyiol. Piscat. 32 (1).
 • [32] Thienemann A. 1922. Weitere Untersuchungen an Coregonen. Arch. fur Hydrob., B. XIII.
 • [33] Berg L.S. 1948. Ryby presnych wod SSSR i sopredelnych stron. Moskwa-Leningrad.
 • [34] Gąsowska M. 1973. Porównawcze, biometryczne studia sielawy (Coregonus albula L.) z jezior Polski i niektórych krajów ościennych [Comparative biometric studies on vendace (Coregonus albula L.) from lakes of Poland and selected neighbouring countries]. Roczniki Nauk. Rolniczych, 95-H-1.
 • [35] Czerniejewski P. 2002. Biometric characteristics of vendace (Coregonus albula L.) from lake Leśne. Acta Scient. Pol. Piscaria, 1 (1).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7bec8263-8bdc-438d-956f-d31c2a279672
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.