Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7a86af96-f285-4c7a-b361-79396c66071c

Czasopismo

Stal, Metale & Nowe Technologie

Tytuł artykułu

Ekoefektywność produktów i technologii

Autorzy Fedoryszyn, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza ekoefektywności pozwala wyznaczyć optymalne rozwiązania kształtowania produkcji oraz porównywać produkty i technologie. Pod uwagę bierze się przede wszystkim aspekty ekonomiczne oraz proekologiczne, ale również i społeczne, dzięki czemu możliwy jest wybór rozwiązania przynoszącego największe korzyści przy najniższych kosztach, a zarazem przy ograniczonej uciążliwości dla środowiska naturalnego.
Słowa kluczowe
PL ekoefektywność   oddziaływanie na środowisko   rozwój zrównoważony  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Stal, Metale & Nowe Technologie
Rocznik 2014
Tom nr 7-8
Strony 42--46
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Fedoryszyn, A.
  • Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych na Wydziale Odlewnictwa AGH
  • „STAL Metale & Nowe Technologie”
Bibliografia
1. Burchart-Korol D.: Application of Life Cycle Sustainability Assessment and Socio-Eco-Efficiency Analysis in Comprehensive Evaluation of Sustainable Development. „Journal of Ecology and Health”, nr 3/2011, s. 107.
2. Fedoryszyn A., Brzeziński M., Zyzak P.: Metoda oceny ekologicznej wyrobów, procesów i technologii. „Przegląd Odlewnictwa”, nr 7-8/2012, s. 324.
3. Fedoryszyn A.: Model oceny ekoefektywności technologii. „Przegląd Odlewnictwa”, nr 9-10/2012, s. 452.
4. Goedkoop M., Oele M., de Schryver A., Vieira M.: SimaPro Database Manual. Methods Library. PRé Consultants. Nitherlands, 2008; www.pre.nl.
5. Huppes G., Ishikawa M.: Eco-efficiency and Its Terminlogy. „Journal of Industrial Ecology”, vol. 9, 4, 2005, s. 43.
6. Kleiber M. i in.: Ekoefektywność technologii. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, 2011 r. http://www.itee.radom.pl/lang/images/ stories/Ekoefektywnosc_technologii.pdf (01.07.2014).
7. Kulczycka J.: Ocena cyklu życia LCA – metodyka i zastosowanie. Prezentacja. http:// www.min-pan.krakow.pl/pbs/lca/3.pdf (01.07.2014).
8. Kulczycka J. i in.: Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych. Pracownia Badań Strategicznych, IGSM i E PAN. Kraków 2008, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/rimi_017. pdf (01.07.2014).
9. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (2008): Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. Raport końcowy przedłożony przez TRT Transporti e Territorio oraz CSIL Centre for Industrial Studies, http://www.parp.gov.pl/ files/74/108/255/3948.pdf (01.07.2014).
10.Radomski P.: Aspekty prośrodowiskowe w projektowaniu maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria Maszyny Robocze i Transport, 2003, nr 55.
11.Selech J., Kurczewski P.: Metoda szacowania kosztu życia (LCC) i jej zastosowanie w dziedzinie budowy i eksploatacji obiektów technicznych. „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, nr 5/2010, s. 105.
12.PN-EN ISO 14040: 2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura. PKN, 2009.
13.PN-EN ISO 14041: 2002 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru. PKN, 2002.
14.PN-EN ISO 14044: 2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia –Wymagania i wytyczne. PKN, 2009.
15.PN-EN ISO 14045: 2012 Environmental managment – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines.
16.PKN-ISO/TR 14047: 2006 Zarządzanie środowiskowe – Ocena wpływu cyklu życia – Przykłady stosowania ISO 14042. PKN, 2006.
17.ISO/TR 14048 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Format dokumentowania danych. PKN, 2000.
18.ISO/TR 14049: 2000 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Przykłady stosowania ISO 14041 do określania celu i zakresu oraz analizy zbioru. PKN, 2000.
19.PN – EN ISO 14050: 2004 Zarządzanie środowiskowe – Terminologia. PKN, 2004.
20.PN-EN 60300-3-3: 2006 Zarządzanie niezawodnością. Część 3-3: Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu życia. PKN, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-7a86af96-f285-4c7a-b361-79396c66071c
Identyfikatory