PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modelowanie rozwoju radiofonii lokalnej w procesie tworzenia lokalnego społeczeństwa informacyjnego

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modeling the development of the radiofon local in the process of local creation information society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Trzeci sektor mediów, tj. media lokalne, środowiskowe, istotny w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Tego typu nadawcy funkcjonują we wszystkich krajach demokratycznych. Ich rozwój w dużej mierze zależy od przyjętych przez państwo modeli prawnych, organizacyjnych i technologicznych umożlwiających rozwój nadawcom lokalnym. Obecnie w Polsce wyczerpały się możliwości rozwoju rynku radiowego w FM, nie ma bowiem częstotliwości analogowych, które pozwalałyby na tworzenie nowych nadawców. Dlatego rynek radiowy stoi przed fundamentalną zmianą technologiczną, która będzie miała swoje odzwierciedlenie w jego kształcie i regulacji prawnej. Poniższy artykuł wskazuje na jeden z możliwych modeli rozwoju radiowych nadawców lokalnych w Polsce. W pierwszej kolejności dokonany został krótki przegląd rynku radiowego w Polsce, jego oferty programowej oraz słuchalności. Wskazany został wzrost zainteresowania społecznego programami lokalnymi. Następnie omówiono aktualną sytuację prawną jak i technologiczną mającą wpływ na rozwój radia lokalnego. W ostatniej części artykułu zaprezentowano przykładowy model działalności nadawców lokalnych oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym z wykorzystaniem najnowszych technologii IT - dostępowych sieci szerokopasmowych i „cloud computing". Uczestnikami tego przedsięwzięcia są Jednostki Samorządu Terytorialnego, jednostki badawcze i nadawcy lokalni. Pośrednio wskazano również, jak współpraca tych trzech grup w ramach nowych technologii może służyć rozwojowi lokalnych społeczności.
EN
The third sector of a public media i.e. the community media are highly significant for the development of a civil society. This specific group of broadcasters operates in all democratic countries. Their development largely depends on legal models as well as coordination and technological systems used by the state authorities, that will contribute to development of the local broadcasters market. Currently in Poland there is no further possibilities for FM radio market to grow because there is no more vacant radio frequencies required for a new broadcast stations. Thus, the radio market is facing a fundamental technological change. which will influence its current condition and legal regulations. This article introduces one of the possible development model of the local radio broadcasting market in Poland. In a first step it is presented a brief overview of the radio market in Poland, range of programming and audience ratings. Rising interest in local channels was highlighted. Afterwards, the current situation in terms of legal regulations, technology and their influence on local media development is discussed. In the last part of this article it is presented an exemplary model of a local broadcasters business activity, based on a public-private partnership and use of the latest IT technology - broadband access networks and cloud computing. Participants of this project are local government units, research and developments centres and local broadcasters. At the same time it is highlighted how the cooperation of these three groups in area of the new technologies can stimulate the local community development.
Rocznik
Tom
Strony
105--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] ABC Samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Poradnik%20dla%20ra dnych_ AB C_samorzadu.pdf
 • [2] CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań NR 18/2016, ISSN 2353-5822.
 • [3] Doliwa U., Radio społeczne - trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016 r.
 • [4] Foltys J.: Outsourcing jako metoda eliminacji barier kulturowych w funkcjonowaniu organizacji wielkokulturowych, [w:] Zastawania Psychologii w zarządzaniu, pod redakcją B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 • [5] Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku, opracowanie KRRiT, Warszawa 2010 r.
 • [6] Jakubowicz K. Media a demokracja. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013, Wydawnictwo Poltex.
 • [7] Norris P.: A Virtuous Circle: Political Communications in Post-Industrial Societies (Cambridge: Cambridge University Press, Fali 2000), https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/CHAPl.PDF, [w:] Jakubowicz K. Media a demokracja. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013, Wydawnictwo Poltex.
 • [8] Projekt zmian ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/konsultacje_pub/2015/201502094_02_15_proje kt_ustawy.pdf
 • [9] Radiofoniczne programy lokalne 2001-2016, Analiza KRRiT, Warszawa 2016 r.
 • [10] Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera, Warszawa, lipiec 2013 r.
 • [11] Rizvi S., Showan N., Mitchell J.: Analyzing the Integration of Cognitive Radio and Cloud Computingfor Secure Networking, Conference Organized by Missouri University of Science and Technology 2015-San Jose.
 • [12] Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020.
 • [13] Zaufanie do mediów i PR, Raport z badania, Kongres profesjonalistów Public Relations, K. Antoszewski, Millward Brown, http://publicrelations.pl/spada-zaufanie-do-mediow-wyniki-badan-millward-brown/
 • [14] Zielona księga cyfryzacji radia w Polsce, Opracowanie KRRiT.
 • [15] Communication from the commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-793b21f2-c86b-49ad-9fdc-6578c4f4d8ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.