PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Założenia przyjęte do opracowania strategii wdrażania interoperacyjności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assumptions used to develop the strategy of the interoperability implementation for the railway network managed by PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawione zostały założenia, determinanty i kryteria oceny przyjęte do budowy Strategii Wdrażania Interoperacyjności. Wskazano przesłanki tworzenia takiej strategii z uwzględnieniem problematyki ograniczeń oraz dynamiki zmian w zakresie realizowanych kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.
EN
The article presents the assumptions, determinants, and evaluation criteria adopted in the interoperability implementation strategy as well as the reasons for creating this strategy with regard to the issue of constraints and the dynamics of changes in the scope of rail infrastructure investments.
Rocznik
Tom
Strony
24--31
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., wz.
Twórcy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, Wydział monitorowania wdrażania TSI
Bibliografia
 • [1] CNTK, praca nr 4127/12, "Bieżąca analiza prac AEIF i ERA w ramach Zespołu ds. Interoperacyjności. Raport zbiorczy z prac Zespołu ds. Interoperacyjności", Warszawa, styczeń 2006 r.
 • [2] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt." A holistic approach to analysis the interoperability the railway system", WIT Press Conference - COMPRAIL 2014.
 • [3] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt.: "Interoperacyjność systemu transportu kolejowego - warunki integracji", konferencja "Pojazdy szynowe" Wrocław 2014.
 • [4] Jacyna M., Szkopiński J., art. pt.: "Wdrożenie wymagań interoperacyjności na sieci kolejowej - zmiana systemu transportu kolejowego", VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka", Lidzbark Warmiński 2014, czasopismo Logistyka 4/2014.
 • [5] Jaspers: "Niebieska Księga. Sektor kolejowy. Infrastruktura kolejowa" Wrzesień 2015 r.
 • [6] Komisja UE, Biała Księga; COM (2011) 144, Bruksela, 2011 r.
 • [7] Komisja UE, rozporządzenie nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Infrastruktura" systemu kolei w UE;
 • [8] Komisja UE, rozporządzenie nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • [9] Komisja UE, rozporządzenie nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Energia" systemu kolei w Unii;
 • [10] Komisja UE, rozporządzenie nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor-lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w UE;
 • [11] Komisja UE, rozporządzenie nr 1303/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych: systemu kolei w UE;
 • [12] Komisji UE, rozporządzenie nr 1305/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych wchodzących w skład systemu kolei w UE i uchylające rozporządzenie (WE) nr 62/2006;
 • [13] Komisja UE, decyzja nr 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r., "w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei", Dz. U. L 51 z 23.2.2012.
 • [14] Komisja UE, decyzja nr 2015/14 z dnia 5 stycznia 2015 r. zmieniająca decyzję 2012/88/UE w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei.
 • [15] Mindur M., "Transport w erze globalizacji gospodarki", PIB Warszawa - Radom 2010.
 • [16] MIR "Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (z późn. zm.).
 • [17] Parlament Europejski i Rady, Rozporządzenie w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, COM (2011) 650, Bruksela 2011 r.
 • [18] Parlament Europejski i Rady, dyrektywa nr 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r, "w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (wraz z późn. zm)"; Dz. U. L 191 z 18.7.2008.
 • [19] Parlament Europejski i Rady, rozporządzenie nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r., "w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy"; Dz. U. L 276 z 20.10.2010.
 • [20] PKP PLK S.A., CNTK, "Standardy Techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax > 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), Warszawa 2009.
 • [21] Praca pod redakcją Marianny Jacyny, System Logistyczny Polski. Uwarunkowania techniczno-technologiczne komodalności transportu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012 r.
 • [22] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. (z późn. zm.), "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie", Dz. U. nr 151, poz. 987.
 • [23] Zarząd PKP PLK S.A., uchwała nr 826/2014, "Projekt aktualizacji 'Narodowego Planu Wdrażania ERTMS', Warszawa, 21 października 2014 r.
 • [24] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
 • [25] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę". technology (KTH), Stockholm 2007
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-78d43ce3-e4ca-45d0-b004-2a4b0fc1c4b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.