PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Korelacja schematu aplikacyjnego z rozporządzenia fotogrametrycznego ze specyfikacjami danych INSPIRE

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Correlation of the application schema from the „photogrammetric” regulation with INSPIRE data specifications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Uchwalona w 2007 r. Dyrektywa INSPIRE ma na celu doprowadzić do interoperacyjności zbiory i usługi danych przestrzennych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest przeprowadzenie szeregu zmian prawnych, organizacyjnych, technicznych w poszczególnych krajach. Jednym z wymagań należących do sfery technicznej jest dostosowanie infrastruktury danych, które będą udostępnianie do opracowanych specyfikacji danych. Specyfikacje danych są lub zostaną opublikowane dla każdego tematu danych, które zostały określone w załącznikach do Dyrektywy INSPIRE. „Fotogrametrycznymi” specyfikacjami są dwie specyfikacje z załącznika 2: ukształtowanie terenu (Elevation) oraz sporządzanie ortoobrazów (OrtoImagery). W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego terenu (Rozporządzenie, 2011) schemat aplikacyjny UML składa się5 modeli (NMT - Numeryczny Model Terenu, Ortofoto, Zobrazowania oraz dwóch modeli pomocniczych). Specyfikacje danych tematów z załącznika 2 nie są jeszcze ostateczne, ale nie należy przypuszczać, że przy dalszych pracach mogą wystąpić jakieś rewolucyjne zmiany. W GUGiK została podjęta decyzja, że w pierwszym kroku dostosowywania polskich infrastruktur do wymogów Dyrektywy INSPIRE będzie opracowanie i uchwalenie rozporządzeń, w skład których będą wchodzić zharmonizowane i zintegrowane z normami ISO serii 19100 schematy aplikacyjne UML i GML. Celem artykułu jest wykonanie analizy porównawczej schematów aplikacyjnych ze specyfikacji danych INSPIRE oraz z rozporządzenia „fotogrametrycznego”. Jest to o tyle istotne, że dane udostępniane w ramach Dyrektywy INSPIRE powinny być zgodne, co do struktury ze specyfikacjami danych.
EN
The INSPIRE Directive, which was passed in2007, has the goal of making possible the interoperability of the sets and services of spatial data in the European Union's member states. Conducting the sequence of legal, organizational, technical changes in individual countries is essential for achieving its planned purpose. One of the requirements for being included in a technical sphere is an adaptation of the data's infrastructure for disclosing data in the specifications which have been drawn up. Specifications of data are, or will be, published for every subject of data which have been described in enclosures to the INSPIRE Directive. Two specifications are „photogrammetric” specifications from attachment #2: Elevationand OrtoImagery. In the Polish regulation, the UML application schema consists of 5 models (DTM, Ortophoto, Picture and two support models). Specifications of given subjects from attachment #2 have not yet been finalized, but we can expect that no revolutionary changes will be made. A decision had been taken in the Polish Head Office of Geodesy and Cartography, as a first step, will adapt „Polish” infrastructures to the requirements of the INSPIRE Directive. This will mean drawing up and enacting future regulations which will access and apply the UML schemas which have been harmonized and integrated with ISO standards of the 19100 series and GML. The purpose of this article is to make a comparative analysis of application schemas of the INSPIRE data specification and from the „photogrammetric” regulation. Given the INSPIRE Directives which have been available, it is essential that the datashould agree with specifications given for the structures.
Rocznik
Tom
Strony
257--266
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zenekmp@onet.eu
  • Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
  • 1. Dyrektywa, 2007. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). http://www.gugik.gov.pl/gugik/w_pages/w_doc_idx.php?loc=69.
  • 2. Elevation, 2012. D2.8.II.1 Data Specification on Elevation - Draft Guidelines. Ref. INSPIRE_DataSpecification_EL_v3.0.2[1].pdf
  • 3. ISO 19107, 2003. Geographic Information - Spatial schema.
  • 4. ISO 2003. ISO/TS 19103, 2005. Geographic Information - Conceptual schema language. ISO 2005.
  • 5. OrthoImagery, 2012. D2.8.II.3 Data Specification on Orthoimagery - Draft Guidelines. Ref. INSPIRE_DataSpecification_OI_v3.0rc2[1].pdf.
  • 6. PN-EN ISO 19107, 2010. Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny. PKN 2010.
  • 7. Rozporządzenie, 2011. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Dziennik Ustaw, Nr 263, poz. 1571.
  • 8. Ustawa, 2010. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dziennik Ustaw, Nr 76, poz. 489.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-788aded3-fc3a-49f9-961d-b64b98572447
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.