PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Geodezyjny pomiar wskaźników deformacji i ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geodetic surveying of deformation indicators and the risk of damage to buildings in mining areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pomiary geodezyjne mogą stanowić bazę danych do oceny bezpieczeństwa, jak i szacowania zagrożenia czy ryzyka uszkodzenia obiektów posadowionych na terenach górniczych. Jako przykład realizowanych pomiarów metodami geodezyjnymi na terenie górniczym przedstawiono obszar kopalni „Piast” w Bieruniu Starym, natomiast jako miarę uszkodzenia obiektu budowlanego, prawdopodobieństwo obliczone na postawie „modelu logitowego”. Do oceny ryzyka związanego z uszkodzeniami obiektów budowlanych w wyniku podziemnej eksploatacji górniczej opracowano autorską matrycę ryzyka.
EN
Geodetic surveying can provide a database to assess the safety and to ass hazard or a risk of damage to buildings erected in mining areas. The mining area of „Piast” mine in Bieruń Stary was presented as an example of measurements by geodetic surveying whereas the probability calculated on the basis of „logit model” was presented as measure of a damaged object. An original risk matrix was developed to assess the risk of damage to buildings as a result of underground mining.
Rocznik
Strony
72--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys. tab., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
autor
 • Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
autor
 • Politechnika Krakowska, Kraków
Bibliografia
 • 1.Budryk W., Knothe S.: Wpływ eksploatacji podziemnej na powierzchnię z punktu widzenia ochrony obiektów. Przegląd Górniczy 1950, nr 11, s. 554-557
 • 2.Jóźwik M., Jaśkowski W., Korbiel T., Lipecki T.: Wyniki ciągłej rejestracji przemieszczeń i wychyleń budynku w czasie wstrząsów górniczych. Warsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne i górnicze". Ustroń 2002, 27-29.05.2002
 • 3.Hejmanowski R., Kwinta A.: Dobór formy osnowy geodezyjnej do wyznaczania odkształceń poziomych na terenach górniczych Warsztaty z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie". Kazimierz Dolny 2005, s. 289-298
 • 4.Sieńko R.: Monitorowanie konstrukcji budowlanych a wzrost ich bezpieczeństwa. Przegląd Budowlany 2007, nr 4, s. 34-36
 • 5.Kadela M., Bednarski Ł.: Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przegląd Górniczy 2014, nr 8, s. 78-84
 • 6.Ostrowski J.: Deformacje powierzchni a zagrożenie uszkodzeniami budynków na terenach górniczych w ujęciu probabilistycznym. Rozprawy. Monografie 160, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006
 • 7.Bieroński D., Olearczyk K.: Analiza skutków wpływów eksploatacji na powierzchnię terenu w zależności od wielkości otwarcia frontów eksploatacyjnych dla obszaru Górniczego Bieruń 1 - KWK „Piast". Dokumentacja techniczna udostępniona przez KWK „Piast", Bieruń 2005
 • 8.Białek J., Poniewiera M.: Wykorzystanie systemu obsługi kopalnianych map numerycznych dla celów prognozowania deformacji terenu górniczego. „Geotechnika - Geotechnics", Gliwice - Ustroń 2004, s. 141-148
 • 9.Wytyczne w zakresie minimalnych wymogów treści planów ruchu podziemnych zakładów górniczych w aspekcie ochrony powierzchni. Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2013
 • 10.Zasady oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych, Instrukcja nr 12. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2000
 • 11.Skrzypczak I., Kokoszka W., Kogut J.: Szacowanie ryzyka związanego ze skutkami uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2015 nr 4, s. 42-51
 • 12.Kwiatek J.: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Pod red.: J. Kwiatka. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 1997
 • 13.Kawulok M.: Kryteria oceny odporności obiektów budowlanych na ciągłe wpływy eksploatacji górniczej. Prace Naukowe GIG: Górnictwo i Środowisko 2007, nr 5
 • 14.Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. Wydawnictwo Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice 2007
 • 15.Przybyła H., Świądrowski W.: Określenia odporności istniejących obiektów budownictwa powierzchniowego na wpływ eksploatacji górniczej. Ochrona Terenów Górniczych 1968, nr 4
 • 16.Lejczak W., Kiczan W., Lubas B., Stranz B., Bojarski Z.: Zasady stosowania budownictwa zastępczego na terenach górniczych. Wydaw. „Śląsk", Katowice 1969
 • 17.Przybyła H., Świądrowski W.: Określenie kategorii odporności istniejących obiektów budownictwa powszechnego na wpływy eksploatacji górniczej. Ochrona Terenów Górniczych 1968, nr 6
 • 18.Zasady sporządzania programów ochrony terenów górniczych. ZG SITG, WUG, Katowice 1979
 • 19.Gil-Kleczeńska B., Mika W., Soczawa Ł.: Zmodyfikowana metoda punktowa oceny odporności obiektów budowlanych zabudowy mieszkalnej na wpływy eksploatacji górniczej o charakterze ciągłym. Materiały V Konferencji naukowo-technicznej: „Budownictwo na Terenach Górniczych". Katowice - Kamień (k. Rybnika) 1990
 • 20.Mika W.: Zmodyfikowana metoda punktowa oceny odporności budynków w świetle dotychczasowych badań i doświadczeń. Prace Naukowe GIG: Górnictwo i Środowisko, 2006 [wyd. spec]
 • 21.Kawulok M., Lipski Z.: Podstawy statystycznej metody oceny odporności budynków na wpływy eksploatacji górniczej. Materiały KN-T, III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń - Zawodzie 1995, s. 305-309
 • 22.Fedorowicz J., Kawulok M.: Odkształceniowe kryterium oceny odporności budynków na terenach górniczych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Seria Konferencje, Katowice 1997, s. 33-47
 • 23.Mika W., Kaszowska O.: Kryteria dopuszczania eksploatacji górniczej pod terenami zabudowanymi. Przegląd Górniczy 2015, nr 3, s. 44-49
 • 24.Ostrowski J., Ćmiel A.: Archives of Mining Sciences 2008, z. 53, nr 2, pp. 161-182
 • 25.JCSS Probabilistic Model Code Part 3: Resistance Models, 10.10.2000
 • 26.Woliński Sz.: Ryzyko w projektowaniu konstrukcji z betonu. ZPG 2006, nr 602, z. 59, s. 55-61
 • 27.Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne działalności gospodarczej. Oficyna Wydawnicza Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996
 • 28.Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych. Skrypt uczelniany nr 1172, AGH, Kraków 1989
 • 29.Wodyński A., Kocot W.: Metodyka oceny stanu technicznego budynków o tradycyjnej konstrukcji zlokalizowanych na terenach górniczych. Przegląd Górniczy 1996, nr 7-8
 • 30.Kwiatek J.: Ocena niezawodności budynków na terenach wstrząsów górniczych. Górnictwo i Geologia 2010, z. 2, s. 121-131
 • 31.Pilecka E.: Elementy analizy ryzyka dla oceny wpływu zagrożeń górniczych na obiekty. Warsztaty Górnicze „Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym". Kraków - Wieliczka 2001, s. 157-162
 • 32.Pilecka E., Gołębiowski T., Góralski M.: Podstawy analizy ryzyka w przedsięwzięciach geotechnicznych. Mat. Symp. IGSMiE PAN, Kraków 1999, s. 285-204
 • 33.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU Nr 163, poz. 981)
 • 34.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (DzU, poz. 372)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-785e3893-0e2d-410b-bf90-3f9e3e7f93e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.