PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasady projektowania, wykonania i odbioru studni wierconych ze szczególnym uwzględnieniem procedur w zakresie wykonania otworów-studni geotermalnych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Principles of design,execution and acceptance of drilled wells with particular regard to procedures in the scope of making geothermal water wells
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule autor omawia szeroko zagadnienia związane z wykonaniem otworu hydrogeologicznego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wiercenia głębokiego otworu geotermalnego. Specyfika realizacji takiego projektu polega na pozyskaniu wody o wysokiej temperaturze często o wysokiej mineralizacji z przeznaczeniem do celów balneologicznych lub do celów komunalnych, czyli do celów grzewczych. Z treści artykułu wynika, że cały proces realizacji projektu geotermalnego składa się z wielu istotnych operacji, których profesjonalne wykonanie często przesądza o końcowym sukcesie. Jedną z najważniejszych operacji w wykonaniu studni geotermalnej jest zabieg właściwego zaprojektowania i zapuszczenia kolumny filtracyjnej oraz skuteczne wykonanie zabiegu żwirowania. Operacje te poprzedzone są wieloma badaniami i pomiarami wykonanymi podczas wiercenia otworu jak również po zakończeniu wiercenia. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące kwestii geologiczno-złożowych i hydrogeologicznych, natomiast w drugiej części omówiono szczegółowo zasady i procedury, jakie powinny być stosowane w realizacji projektu geotermalnego. Całość artykułu podsumowano wykazem generalnych zasad, jakie powinny obowiązywać w procesie projektowo-wykonawczym studni geotermalnej z jednoczesnym wskazaniem na wypracowanie stosownych instrukcji lub wytycznych w tym zakresie. Całość artykułu jest opracowana na bazie powszechnie znanej literaturze przedmiotu oraz na bazie własnych doświadczeń autora w realizacji projektów hydrogeologicznych w kraju i za granicą. Całość artykułu jest zobrazowana kilkoma ilustracjami ze wskazaniem na najważniejsze kwestie złożowo-hydrogeologiczne oraz kwestie techniczne związane z zafiltrowaniem i wykonaniem zabiegu żwirowania.
EN
In the article the author discusses broadly the issues related to the drilling of a hydrogeological well with particular emphasis on the implementation of deep geothermal drilling. The specificity of such a project is to obtain water of high temperature, often of high mineralization for balneological or municipal purposes, i.e. for heating purposes. The content of the article shows that the whole process of geothermal project implementation consists of many important operations whose professional execution often determines the final success. One of the most important operations in the execution of a geothermal well is the procedure of proper design and setting of the screen column and effective execution of the gravel placement. These operations are preceded by many tests and measurements made during the drilling of the well and also after the completion of the drilling. The first part of the article presents general issues concerning geological and deposit and hydrogeological issues, while the second part discusses in detail the recommendations and procedures to be applied in the implementation of the geothermal project. The whole article is summarized with a list of general recommendations which should apply in the design and execution process of a geothermal well and at the same time indicate the development of appropriate instructions or guidelines in this respect. The whole article is prepared on the basis of commonly known literature on the subject and on the author’s own experience in the implementation of hydrogeological projects in Poland and abroad. The whole article is illustrated by several illustrations indicating the most important deposit-hydrogeological issues and technical issues related to screen and gravel placement.
Twórcy
 • Firma Konsultingowa „WES”
Bibliografia
 • 1. Górecki W. i zespół 2006 r. - Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim - Zakład Surowców Energetycznych AGH, Kraków.
 • 2. Kondracki J. 1998 r. - Geografia regionalna Polski wyd. PWN
 • 3. Z. Pazdro - Hydrogeologia Ogólna - Wydawnictwo Geologiczne Warszawa 1983 r. Wydanie II uzupełnione
 • 4. C. W. Fetter Jr - Applied Hydrogeology - Published by A Bell % Howell Company, Columbus, Ohio 43216-1980
 • 5. Fletcher G. Driscoll PhD - Groudwater and Wells - Second Edition, Published by Johnson Division, St, Paul. Minnesota 55112-1986
 • 6. Penberthy, W. L. Shaughessy, C. M. - Sand Control
 • 7. Polska Norma - PN-G-02318 - Studnie Wiercone - Zasady Projektowania, wykonania i odbioru
 • 8. Zdzisław Siwek, Mariusz Mańkowski - Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych
 • 9. Zdzisław Siwek - Geneza współczynnika sprawności studni „C” - artykuł w druku
 • 10. Materiały archiwalne FK WES z wierceń hydrogeologicznych w rejonie odkrywki Bełchatów
 • 11. Materiały archiwalne FK WES z wierceń otworów hydrogeologicznych (studni) dla MEW w Kuwejcie w latach 1987-1990.
 • 12. Materiały archiwalne FK WES z realizacji próbnej instalacji geotermalnej na Podhalu. Projekt geotermalny PAN tandemu otworów Bańska - Biały Dunajec.
 • 13. Materiały archiwalne FK WES z konferencji dot. problematyki Sand Control. Materiały i katalogi firm Baker oraz KAC.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-775bb8d4-03b5-4c7f-adf6-e973b7e5dfda
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.