PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stratygrafia makroszczątków roślin ze stanowiska Czarnucha (Równina Augustowska, północno-wschodnia Polska)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Stratigraphy of macroscopic plant remains from Czarnucha section (Augustów Plaine, northeastern Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W profilu Czarnucha metodą analizy makroskopowych szczątków roślin została zbadana seria osadów jeziornych i jeziorno-rzecznych z głębokości 100,25-130,25 m. Przeanalizowano 58 próbek, w których zidentyfikowano 97 taksonów różnej rangi. Stwierdzono gatunki niewystępujące obecnie na terenie Polski i gatunki wymarłe, spośród których kilka oznaczono po raz pierwszy dla plejstocenu Polski. W diagramie makroszczątków roślin wydzielono 8 lokalnych poziomów oznaczonych Cza MAZ, charakteryzujących się obecnością lub wzrostem liczebności taksonów znaczących pod względem ilościowym oraz taksonów wskaźnikowych. Na podstawie składu taksonomicznego wydzielonych poziomów, podjęto próbę rekonstrukcji rozwoju roślinności w zbiorniku i jego najbliższym otoczeniu oraz zmian klimatu, a także wahań poziomu wody i trofii. Sukcesja makroszczątków roślin nawiązuje do wyników badań palinologicznych profilu wskazujących, że analizowana seria jeziorna powstała w interglacjale augustowskim (= Bavelian Complex lub Cromerian I), w którym udokumentowane są ciepłe i zimne okresy tego interglacjału oraz jednostki związane z glacjałami narwi i nidy.
EN
A series of lacustrine and lacustrine-fluvial deposits from a depth of 100.25-130.25 m was examined in the Czarnucha section by means of macroscopic plant remains analysis. The analysis covered 58 samples in which 97 taxa of various ranks were identified. These included species currently absent in the area of Poland, as well as extinct species. Some of them were determined for the first time in the Pleistocene of Poland. Eight local zones, denoted as Cza MAZ, were distinguished in the diagram of plant macroremains. They were all characterized by either the presence or increase in the number of indicator taxa and quantitatively significant taxa. On the basis of taxonomic composition of the zones, an attempt was made to reconstruct the development of vegetation in the basin and its closest surrounding, climate changes, and the fluctuations in water level and trophy. The succession of macroscopic plant remains corresponds with the results of palynological study of the section, indicating that the examined lake series was accumulated in the Augustovian Interglacial (= Bavelian Complex or Cromerian I), for which warm and cold periods, as well as units associated with the Narevian and Nidanian Glaciation, are documented.
Rocznik
Tom
Strony
97--107
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., 2 tabl.
Twórcy
 • Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
Bibliografia
 • [1] BER A., 2000 — Plejstocen Polski północno-wschodniej w nawiązaniu do głębszego podłoża i obszarów sąsiednich. Pr. Państw. Inst. Geol., 170: 1-89.
 • [2] BER A., 2007 — Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Augustów (147). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa. [dokument elektroniczny]
 • [3] BER A., 2008 — Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Wieliczki (146). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa. [dokument elektroniczny]
 • [4] BER A., 2009 — Litologia i sytuacja geologiczna osadów interglacjału augustowskiego z profili Sucha Wieś (Pojezierze Ełckie) i Czarnucha (Równina Augustowska). Biul. Państw. Inst. Geol., 345: 3-22.
 • [5] BER A., LISICKI S., WINTER H., 2009 Stratygrafia dolnego plejstocenu północno-wschodniej Polski na podstawie badań osadów jeziornych z profili Sucha Wieś (Pojezierze Ełckie) i Czarnucha (Równina Augustowska) w nawiązaniu do obszarów Rosji, Litwy i Białorusi. Biul. Państw. Inst. Geol., 435: 23-36.
 • [6] BER A., LISICKI S., WINTER H., JANCZYK-KOPIKOWA Z., MARCINIAK B., NAWROCKI J., NITYCHORUK J., SKOMPSKI S., STACHOWICZ-RYBKA R., 2002 Stratygrafia dolnego plejstocenu Polski NE na podstawie badań interglacjalnych osadów jeziornych z profilów: Sucha Wieś i Czarnucha (Równina Augustowska) w nawiązaniu do obszarów Rosji, Litwy i Białorusi. Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [7] KACPRZAK L., LISICKI S., 2007 — Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Sztabin (186). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa. [dokument elektroniczny]
 • [8] KRZYWICKI T., 2002 — Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Stacja Augustów (148). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol, Warszawa. [dokument elektroniczny]
 • [9] LISICKI S., WINTER H., 2004 - Rewizja pozycji stratygraficznej osadów dolnego i środkowego plejstocenu północno-wschodniej Polski. W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 4 (red. A. Kostrzewski). Ser. Geogr. UAM, 68; 259-283. Poznań.
 • [10] MATUSZKIEWICZ W., 2001— Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [11] MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M., 2002 — Plowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). Inst. Bot. PAN im. W. Szafera, Kraków.
 • [12] STACHOWICZ-RYBKA R., 2005 — Reconstruction of climate and environment in the Augustovian Interglacial on the basis of select plant macrofossil taxa. Pol. Geol. Inst. Sp. Papers, l6: 127-132.
 • [13] WALANUS A., NALEPKA D., 1996 — Program POL-PAL Palynological Data Base. Users Guide (1994). Inst. Bot. PAN im. W. Szafera, Kraków.
 • [14] WASYLIKOWA K., 1964 — Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biul. Perygl., 13: 262-417.
 • [15] WINTER H., STACHOWICZ-RYBKA R., 2002— Changes of environment recorded in the Lower Pleistocene sediments from the Czarnucha section (NE Poland) based on palaeobotanical data. W: Book of abstracts 6th European Paleobotany-Palynology Conference Athens, 29.08-02.09.
 • [16] WINTER H., 2009 — Sukcesja pyłkowa z profilu Czarnucha (Równina Augustowska) i jej znaczenie dla stratygrafii dolnego plejstocenu północno-wschodniej Polski. Biul. Państw. Inst Geol., 435: 109-120.
 • [17] WŁODEK M., ADAMSKI M., BER A., 2007 — Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Woźna-wieś (185). Centr. Arch. Geol. Państw. Inst. Geol., Warszawa. [dokument elektroniczny]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7727be20-7433-432c-b80e-800ec8796813
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.