PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne. Cz. 2

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Fire temperature effect on value of input voltage powering electrical equipment and the effectiveness of safety protection of equipment required. Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Wśród instalacji elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku wstępują obwody zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Przewody tych instalacji narażone są na działanie wysokiej temperatury, przez co muszą one zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej przez czas niezbędny dla funkcjonowania zasilanych urządzeń. Towarzysząca pożarowi temperatura powoduje zmniejszenie przewodności elektrycznej przewodów, co skutkuje pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej objawiającej się nadmiernym spadkiem napięcia oraz pogorszeniem warunków ochrony przeciwporażeniowej tych urządzeń. Artykuł został napisany na podstawie normy N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru opracowanej przez autora artykułu oraz dr. inż. Waldemara Jaskółowskiego, która została przyjęta przez CKNiP SEP 10 kwietnia 2013 roku. Norma powstała na zlecenie Polskiego Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. we Wrocławiu.
EN
Fire safety is one of the most important requirements for modern buildings. It is associated with a number of technical requirements to be met at the design stage. Because the most important part of rescue operations is to evacuate people from the building under the fire, the specific requirements emerges for the construction of the building and for the design of the electrical devices and their power supply installations.Among the electrical equipments installed in the building there are circuits supplying the electrical devices, which must function at the time of the fire.Cables of these installations are exposed to high temperature, but must ensure the continuity of the power supply by the time necessary for the operation of the supplied equipment. The accompanying fire temperature decreases the electrical conductivity of the cables, resulting in the deterioration of the quality of supplied electrical energy represented by the excessive voltage drop and in the deterioration of protection of these devices.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
70--76
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Wiatr J., Orzechowski M.: Poradnik projektanta elektryka, DW Medium 2012 wydanie V.
 • 2. DIN 4102-12: Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymywanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.
 • 3. PN-EN 50200:2006: Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
 • 4. Materiały udostępnione przez firmę NIEDAX KLEINHUIS POLSKA Sp. z o.o.
 • 5. PN-B-02851-1:1997: Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 690. z późniejszymi zmianami).
 • 7. PN-HD 60364-4-41: 2009: Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4 –41. Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • 8. J. Wiatr., Boczkowski A., Orzechowski M.: Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach niskiego napięcia, DW MEDIUM 2010.
 • 9. Wiatr J., Skiepko E.: Dobór przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, elektro.info 10/2010 – cz. I, elektro.info 11/2010 – cz.II.
 • 10. E. Skiepko: Instalacje przeciwpożarowe, DW MEDIUM 2010 – wydanie II.
 • 11. PN -EN 1363-2:2001: Badanie odporności ogniowej. Część 2. Procedury alternatywne i dodatkowe.
 • 12. Konecki M., Król B., Wróblewski D.: Nowoczesne metody działań ratowniczo-gaśniczych, Warszawa 2003.
 • 13. Konecki M.: Wpływ szybkości wydzielania ciepła i emisji dymu na rozwój pożaru w układzie pomieszczeń, Warszawa 2007.
 • 14. Wiatr J., Orzechowski M.: Dobór przewodów i kabli w instalacjach niskiego napięcia. Zagadnienia wybrane, DW Medium 2011 – wydanie II.
 • 15. PN-B-02852:2001 Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
 • 16. Strzałka-Gołuszka K., Strzałka J.: Jakość energii elektrycznej – parametry jakościowe, skutki złej jakości i sposoby poprawy cz. 1, INPE nr 129-130 czerwiec-lipiec 2010.
 • 17. M. Abramowicz; R. G. Adamski: Bezpieczeństwo pożarowe budynków cz. I SGSP 2002.
 • 18. www.leonardo-energy.org (december 15,2004 – Page 5 of 9).
 • 19. Niestępski S., Parol M., Pasternakiewicz J., Wiśniewski T.: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, OWPW 2011.
 • 20. Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych (zagadnienia wybrane), materiały konferencyjne konferencji jubileuszu 10-lecia elektro.info Warszawa 18.10.2011.
 • 21. N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 • 22. Strojny J., Strzałka J.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, UWND AGH 2008 – wydanie VII.
 • 23. Statystyki pożarów prowadzone przez KG PSP: www.kgpsp.gov.pl.
 • 24. PN-EN 50160: 2008 Parametry jakościowe napięcia w publicznych sieciach rozdzielczych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7704e785-982b-4bcf-b20e-4734d1070b93
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.