Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-764dcd72-68e5-4c6c-83fe-629e18d5e0c0

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Aspekty ekonomiczne procesu wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym

Autorzy Janecki, R.  Karoń, G.  Sierpiński, G  Krawiec, S.  Krawiec, K.  Markusik, S. 
Treść / Zawartość http://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Economic aspects of a process of electric buses implementation in urban public transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z celów szczegółowych Białej Księgi z 2011 r. (KOM(2011) 144 wersja ostateczna) jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w duych orodkach miejskich do 2030 r. W artykule przedstawiono modele, które mogą wspierać ten proces w zakresie wdrażania niskoemisyjnych lub bezemisyjnych autobusów do publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach. Szczególną uwagę zwrócono na submodel ekonomiczny, który z punktu widzenia operatora, czyli przedsiębiorstwa mającego wdrażać taką technologię przewozów w transporcie publicznym jest submodelem decydującym o rozpoczęciu i trybie wdrażania tego procesu. Omawiany submodel nie mógłby być dla operatora użyteczny, bez współbieżnego funkcjonowania pozostałych submodeli modelu zrealizowanych w ramach projektu ERANET Electromobility+ CACTUS.
EN One of the specific objectives of the White Paper of 2011. (COM (2011) 144 final) is to halve the use of ‘conventionally-fuelled’ cars in urban transport by 2030m, phase them out in cities by 2050; achieve essentially CO2-free city logistic in major urban centres by 2030. The paper presents models that can support this process in the implementation of low or zero emission buses for public transport in cities and major urban centres. Particular attention was paid to the economic sub-model which, from the point of view of the operator or enterprise having to deploy such technology in public transport traffic is sub-model determining the beginning and mode of implementation of this process. The present sub-model could not be useful to the operator, without co-operation of the other models in the model realized in the framework of ERA-NET project Electromobility + CACTUS.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   autobusy elektryczne   technologie niskoemisyjne  
EN public transport   electric buses   low-emission technologies  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2015
Tom z. 108
Strony 15--23
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Janecki, R.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
autor Karoń, G.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
autor Sierpiński, G
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
autor Krawiec, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
autor Krawiec, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
autor Markusik, S.
  • Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
Bibliografia
1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu KOM(2011)144. Komisja Europejska, Bruksela 2011.
2. Drobniak A.: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
3. Friedrich M, Schlaich J., Schleupen G.: Modell zur Ermittlung der Betriebsleistung und der Betriebskosten für Busverkehre. Tagungsband zu den 21. Verkehrwissenschaftliche Tage, Dresden 2007.
4. Janecki R., Karoń G., Krawiec S., Łazarz B., Markusik S., Sierpiński G.: Techniczne i eksploatacyjne aspekty zastosowania autobusów z silnikiem elektrycznym w publicznym transporcie zbiorowym. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Systemy Transportowe – Teoria i Praktyka”. Politechnika Śląska, Katowice, 2012
5. Look D.: Project Management. Gower Publishing Company Ltd. Farnham 2007.
6. Janecki R., Karoń G.: Concept of smart cities and economic model of electric buses implementation, w Mikulski J. (red.), Telematics – Support for Transport. Springer. Communications in Computer and Information Science 2013, nr 471.
7. Janecki R., Krawiec S.: Citizen’s mobility as the contemporary goal of operation and development of the transportation systems in the cities, w: Janecki R., Sierpiński G. (red.), Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture. Monografia nr 324, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2011.
8. Karoń G., Sobota A.: Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa Śląskiego - analiza badań ankietowych. Transport i Komunikacja 2014, nr 4.
9. Karoń G., Janecki R.: Mobility and transportation modelling and traffic analyses in transportation projects, w: Janecki R., Sierpiński G., Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New mobility culture. Monografia nr 324, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2011.
10. Krawiec S., Łazarz B., Markusik S. z zespołem: Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych. Projekt ERA-NET Electromobility+/4, nr/NCBR/2012, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice 2014.
11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów KOM(2010)186. Bruksela 2010.
12. Markusik S., Krawiec S., Łazarz B., Karoń G., Janecki R., Sierpiński G.: Możliwości zastosowania autobusów z napędem bateryjnym w publicznym transporcie zbiorowym. Logistyka nr 4/2014
13. Marsden D., Oakley P. (red.): Evaluating Social Development Projects. Development Guidelines no 5. OXFAM, Oxford 1990.
14. Nauman S., Büchter H., Janecki R., Karoń G., Sierpiński G., CACTUS. Models and Methods for the Evaluation and the Optimal Application of Battery Charging and Switching Technologies for Electric Busses. Deliverable 3.1 Methods, Magdeburg-Dortmund-Katowice 2014.
15. Niebieska Księga. Sektor transportu publicznego. Jaspers, Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-764dcd72-68e5-4c6c-83fe-629e18d5e0c0
Identyfikatory