PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Comparative analysis of social costs of waste disposal and waste incineration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono porównanie społecznych kosztów funkcjonowania składowisk oraz spalarni odpadów komunalnych. We wstępie omówiono teoretyczne podstawy klasyfikacji kosztów wewnętrznych, zewnętrznych oraz społecznych. Następnie opisano sposób realizacji analizy porównawczej, w szczególności scharakteryzowano porównywane technologie. Kolejne dwie części artykułu (tj. punkty trzeci i czwarty) przedstawiają opisy kosztów i przychodów składowisk oraz spalarni odpadów. W ostatniej części zestawiono wymienione koszty wewnętrzne i zewnętrzne obu opisywanych rodzajów instalacji utylizacji odpadów i wykazano, że koszty składowania przewyższają koszty spalania.
EN
This elaboration is to present a comparison of the social costs of waste disposal and waste to energy plants. First part of this article introduces theoretical basics of internal, external and social costs classification. Second part describes the details of technologies that have been compared. Next two parts (i.e. the third and the fourth one) contain detail descriptions of costs and incomes of waste disposals and waste to energy plants. The last part brings forward the comparison itself showing that the social costs of waste disposal are higher than the social costs of waste to Energy plants.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
48--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • PGE Energia Ciepła S.A
Bibliografia
 • [1] Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,
 • [2] Kapp W., Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960,
 • [3] Czarny B., Podstawy Ekonomii, Wydanie III zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,
 • [4] Gwartney J. D., Stroup R. L., Microeconomics – Private and public choice, the 4th edition, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers and its subsidiary, Academic Press, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1987,
 • [5] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6h, Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622,
 • [6] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6c, ust. 1 i 2, Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622,
 • [7] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 6j, ust. 1 i 2, Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622,
 • [8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych, §4., pkt 1., ppkt 4), Dz.U. 2010 nr 117 poz. 788,
 • [9] Grądalski F., Bojanowicz – Bablok A., Metody szacunku efektów zewnętrznych – przykład składowania odpadów komunalnych w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów – Zeszyt Naukowy 138, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014,
 • [10] „Oszacowanie kosztów inwestycyjnych w zakresie instalacji i obiektów do zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce w latach 2011 – 2020”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010, źródło – Internet z dnia 17 lipca 2017 roku: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2010_08/e3871b3b5d1c9610b0079531b3e21ad5.doc,
 • [11] MK, Wysypisko śmieci będzie normalnie funkcjonować, TVP 3 Białystok 2015, źródło – Internet z dnia 29 października 2017 roku: http://bialystok.tvp.pl/18745115/wysypisko-smieci-bedzie-normalnie-funkcjonowac,
 • [12] Perkowski J., Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży za rok 2015, Łomża 2016, źródło – Internet z dnia 29 października 2017 roku: http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/art/160219122149.pdf,
 • [13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Art. 285, ust. 2, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
 • [14] Pierwsza z nowoczesnych spalarni odpadów jest w Koninie, Portal Wielkopolski Wschodniej, 2015, źródło – Internet z dnia 29 października 2017 roku: https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/102430/pierwsza_z_nowoczesnych_spalarni_odpadow_jest_w_koninie,
 • [15] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, Załącznik nr 1 – Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, pozycja 03, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86,
 • [16] Statystyka i sprawozdawczość Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2017, źródło – Internet z dnia 12 sierpnia 2017 roku: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm,
 • [17] Małyska P., Analiza jakościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020, Rynek Energii nr 3 (124), Wydawnictwo Kaprint, Lublin 2016,
 • [18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Dz.U. 2018 poz. 680,
 • [19] Klimek A., Wysokiński L., Zawadzka – Kos M., Osęka M., Chrząszcz J., Poradnik metodyczny w zakresie PRTR (Polutant Release and Transer Register) dla składowisk odpadów komunalnych – Synteza, Opracowanie finansowane ze środków NFOŚiGW na zamówienie Ministra Środowiska, Warszawa 2010,
 • [20] Krakowska Ekospalarnia z zielonymi certyfikatami, Oficjalny serwis miejski – Magiczny Kraków 2017, źródło – Internet z dnia 8 sierpnia 2017 roku: http://krakow.pl/aktualnosci/207782,29,komunikat,krakowska_ekospalarnia_z_zielonymi_certyfikatami.html,
 • [21] Mućk J., Ekonometria – modelowanie zmiennej jakościowej, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Ekonomii Ilościowej, Warszawa 2017, źródło – Internet z dnia 11 sierpnia 2017 roku: http://web.sgh.waw.pl/~jmuck/Ekonometria/EkonometriaPrezentacja8.pdf,
 • [22] Internet z dnia 12 sierpnia 2017 roku: https://tge.pl/pl/536/ceny-okresowe-oze,
 • [23] Internet z dnia 12 sierpnia 2017 roku: https://tge.pl/pl/464/rynek-praw-majatkowych.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-76215fc8-27fa-446d-824a-ec80376b43c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.