PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wieloletnie ramy finansowe w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Multiannual financial framework in the shaping process EU cohesion policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, analizie zostały poddane podstawowe zależności pomiędzy budżetem Unii Europejskiej jako strukturą jednoroczną, a Wieloletnimi Ramami Finansowymi, które od końca lat 80. stały się istotnym instrumentem polityki finansowej UE. W drugiej części postawiono tezę, że instytucja Wieloletnich Ram Finansowych ma bezpośredni wpływ na wysokość, a zwłaszcza stabilność środków finansowych przeznaczanych na realizację polityki regionalnej.
EN
The article consists of two parts. In the first case, the basic relations between the European Union budget as a one year structure and the Multiannual Financial Framework, which since the late 1980s have become an important instrument of EU financial policy, have been analyzed. In the second part, it was argued that the Multiannual Financial Framework has a direct impact on the amount and in particular the stability of the financial resources earmarked for the implementation of regional policy.
Rocznik
Tom
Strony
255--266
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Bydgoszcz
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania, Bydgoszcz
Bibliografia
 • 1. Europejski Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020: Teksty urzędowe i komentarze. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016 r., s. 8, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_pl.pdf, 16.07.2017.
 • 2. Gwiazda, M., Kosewska-Kwaśny, M., Żółciński, S. (2014). Fundusze UE 2014-2020. Nowa Perspektywa – nowe możliwości. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • 3. Janiak, K. (2015). Budżet Unii Europejskiej. Warszawa: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej MSZ.
 • 4. Małuszyńska, M., Sapała, M. (2012). Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Studia BAS, 3(31), 109, www.sejm.gov.pl, 31.07.2017.
 • 5. Milićević, V. (2017). Wieloletnie Ramy Finansowe, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/ 010503/04A_FT(2013)010503_PL.pdf.
 • 6. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia (2011), http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500530951045.pdf/1/, 21.05.2017.
 • 7. Polityka spójności na lata 2014-2020 Wdrażanie polityki spójności nabiera rozpędu. Panorama 2014, nr 48, Unia Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/panorama/pdf/mag48/mag48_pl.pdf, 19.06.2017.
 • 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. L 347/320 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.12.2013.
 • 9. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r., określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, L 347/884, PL, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.12.2013.
 • 10. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL.
 • 11. Usowicz, K. Perspektywa finansowa 2014-2020 jako narzędzie polityki spójności, http://www.uwm.edu.pl/wne/katedry/kmakro/files/usowicz_k.pdf, 14.08.2017.
 • 12. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Polityka regionalna. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-74ce162e-04b7-4746-982d-6e9379c7a8f1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.