Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-74c7168a-587b-4347-8f55-963b3c9108ba

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Ocena niepewności pomiaru przy wyznaczaniu aktywności katalizatorów parowej konwersji metanu z parą wodną w 4-kanałowym reaktorze typu Tiomkina

Autorzy Michalska, K.  Kruk, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the measurement uncertainty of the determination of the methane steam conversion catalyst activity in a 4-channel Tiomkin-type reactor
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Przy oznaczaniu stałej szybkości reakcji k na katalizatorze parowego reformingu metanu (która charakteryzuje aktywność katalizatora) dokonuje się pomiaru szeregu parametrów bezpośrednich, z których dopiero wylicza się stałą szybkości reakcji k. Pomiary te obciążone są niepewnościami, które sumują się, tworząc ostatecznie złożoną niepewność wyznaczania stałej szybkości reakcji. W pracy wykorzystano metodę szacowania tej niepewności opierając się na wiedzy o procesie pomiarowym i zależnościach fizycznych pomiędzy parametrami mierzonymi (metoda typu B).
EN During the determination of the reaction rate constant k on the catalytic converter of the methane steam reforming process (featured by catalyst activity), a number of direct parameters are measured, which are then used to calculate the reaction rate constant k. Such measurements are charged with uncertainties, which sum up creating a composite uncertainty of the reaction rate constant determination. This study uses the estimation method based on the knowledge of the measurement process and physical relations between measured parameters (type B method).
Słowa kluczowe
PL aktywność katalizatora   dokładność pomiaru   stała szybkości reakcji   reforming parowy  
EN catalyst activity   measurement accuracy   reaction rate constant   steam reforming  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2016
Tom Vol. 70, nr 8
Strony 426--431
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Michalska, K.
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
autor Kruk, J.
Bibliografia
1. Ke Liu, Chunshan Song, Velu Subramani: Hydrogen and Syngas Production and Puryfication Technologies. A John Wiley & Sons, Inc., Publication, Copyright © 2010 by American Institute of Chemical Engineers. s. 24.
2. Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999.
3. Hyk W., Stojek Z.: Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym. Wydz. Chemii UW, Warszawa 2010.
4. Kubiaczyk A.: Określanie niepewności pomiarów (poradnik do Laboratorium Fizyki). PW, Warszawa 2013; http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple-2_4/1instrukcje_pdf/ONP%20-%20poradnik.pdf (sierpień 2015).
5. Burnus P.: Analiza błędów i niepewności wyników pomiarowych. AGH, Kraków 2010; http://www.kmet.agh.edu.pl/wp-content/uploads/dyd_eit/cw_02_teoria.pdf (sierpień 2015).
6. Taylor J.R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN, Warszawa 1999, s. 99, 179.
7. Gołębiowski A., Stołecki K.: Differential Reaktor fur kinetische untersuchungen Reaktionen. Chemische Technik 1977, 29, 8, 454.
8. Gołębiowski A., Stołecki K., Hryniewicz I.: Metoda pomiarów aktywności katalizatorów konwersji metanu w 4–kanałowym reaktorze typu Tiomkina. Chemik 1998, 51, 1, 14.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-74c7168a-587b-4347-8f55-963b3c9108ba
Identyfikatory