PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Właściwości termoizolacyjne kompozytu wapienno-cementowego z udziałem paździerzy konopnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Thermal insulation properties of the lime-cement composite with hemp shives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań kompozytów wykonanych na bazie wapna budowlanego, cementu i dolomitu - spoiwa wiążącego z udziałem paździerzy konopi. Określono ich podstawowe właściwości, tj.: gęstość objętościową, współczynnik przewodzenia ciepła oraz wytrzymałości na ściskanie. Otrzymane wyniki dowodzą, że wytworzone kompozyty wapienno-cementowe z udziałem paździerzy konopnych są lekkie i charakteryzują się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła oraz małą gęstością pozorną. Cechują je bardzo niskie parametry wytrzymałościowe w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.
EN
The paper presents the results of research composites produced on the basis of binder (building lime, cement and dolomite) with the participation of hemp shives. Their main of properties were determined, i.e.: bulk density, thermal conductivity and compressive strength. The results show that the lime-cement composites with participation of hemp shives produced are lightweight and have low thermal conductivity and apparent density. They are characterized by very low strength properties compared to traditional building materials.
Rocznik
Strony
72--78
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz., tab., rys.
Twórcy
autor
 • Katedra Wytrzymałości Materiałów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Bibliografia
 • 1. Balčiūnas G., Vėjelisb S., Vaitkusc S. and Kairytėd A. 2013. Physical properties and structure of composite made by using hemp hurds and different binding materials, Procedia Engineering, 57, 159-166.
 • 2. Bołtryk M. and Krupa A. 2015. Ocean podatności kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi na oddziaływanie CO2. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, 1(15), 33-40.
 • 3. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Suchorab Z. and Łagód G. 2017. Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings. Materials, 10(5), ss. 23.
 • 4. Brzyski P. and Fic S. 2015. Charakterystyka kompozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie. Budownictwo i Architektura, 14(2), 11-19.
 • 5. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). 2016. Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce. Słupia Wielka.
 • 6. Dinh T.M., Magniont C., Coutand M. And Escadeillas G. 2015. Hemp concrete using innovative pozzolanic binder. First International Conference on Bio-based Building Materials. June 22nd - 24th, Clermont-Ferrand, France, 265-270.
 • 7. Fic S. and Brzyski P. 2015. O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne. Inżynieria i Budownictwo, 7, 356-358.
 • 8. Fic S., Brzyski S., Szewczak A. and Jarosz-Hadam M. 2015. Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 62(2), 61-70.
 • 9. Fourmentin M., Faure P., Pelupessy P., Sarou-KanianV., Peter U., Lesueur D., Rodts S., Daviller D. and Coussot P. 2016. NMR and MRI observation of water absorption/uptake in hemp shives used for hemp concrete. Construction and Building Materials, 124, 405-413.
 • 10. Hirsh E.A.J. 2013. Characterisation of hemp-lime as a composite building material. Department of Architecture and Civil Engineering, University of Bath.
 • 11. Ingrao C., Lo Giudice A., Bacenetti J., Tricase C., Dotelli G., Fiala M., Siracusa V. and Mbohwa Ch. 2015. Energy and environmental assessment of industrial hemp for building applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 29-42.
 • 12. Kremensas A., Vaitkus S., Vėjelis S., Kairytė A. and Balčiūnas G. 2017. Investigation of energy efficient thermal insulating composites from hemp shives and starch. International Journal of Engineering Science Invention (ISSN), 6(6), 20-2.
 • 13. Murphy F., Pavia S. and Walker R. 2010. An assessment of the physical properties of lime-hemp concrete. BCRI Bridge Infrastructure Concrete Research Ireland., University College Cork, Ni Nuallain, Walsh, West, Cannon, Caprani, McCabe. 431-438.
 • 14. Nguyen T.T., Picandet V., Carre P., Lecompte T., Amziane S. and Baley Ch. 2010. Effect of compaction on mechanical and thermal properties of hemp concrete. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 14(5), 545-560.
 • 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 0, poz.783, art.45, pkt.3).
 • 16. Pogorzelski J. 2005. Fizyka budowli. Część X. wartości obliczeniowe właściwości fizycznych. Materiały Budowlane, 3(391), 79-81.
 • 17. PN-EN 197-1: 2012. Cement . Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 • 18. PN-EN 459-1: 2015-06. Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności (wersja angielska).
 • 19. PN-EN 12667:2002. Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – określenie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzewczej i czujnika strumienia cieplnego – wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym.
 • 20. PN-EN 12752: 2004. Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określenie wilgotności związanych z transportem pary wodnej.
 • 21. PN-ISO 8301: 1998. Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego
 • 22. PN-EN 12390-7:2011. Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu.
 • 23. PN-EN 12390-3:2011. Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
 • 24. Sassoni E., Manzi S., Motori A., Montecchi M. and Canti M. 2014. Novel sustainable hemp-based composites for application in the building industry: Physical, thermal and mechanical characterization, Energy and Buildings, 77, 219-226.
 • 25. Stevulova N., Cigasova J., Purcz P., Schwarzova I., Kacik F. and Geffer A. 2015.Water absorption behavior of hemp hurds composites. Materials, 8(5), 2243-2257.
 • 26. Thomsen A.B., Rasmussen S., Bohn V., Nielsen K.V. and Thygesen A. 2005. Hemp raw materials: The effect of cultivar, growth conditions and pretreatment on the chemical composition of the fibres. Risø. National Laboratory, Roskilde, Denmark 2005.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-74698749-923e-4219-9d3a-79cba76f06dc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.