Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-739a6344-e650-41fb-9c00-0ff54fa5a331

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Geological interpretation of spectral gamma ray (SGR) logging in selected boreholes

Autorzy Klaja, J.  Dudek, L. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
PL Geologiczna interpretacja spektrometrycznego profilowania gamma (sPG) w profilach wybranych otworów wiertniczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This paper presents the interpretation of the spectral gamma ray (SGR) log focused on geological analysis regarding determination of the clay content in studied deposits, evaluation of the types of clay minerals, identification of fissure zones, determination of the organic matter content, determination of radiogenic heat value secreted during the decay of radioactive elements, and the characteristics of sedimentary conditions. The method was tested on data collected from five boreholes.
PL Bezpośredni pomiar koncentracji potasu, uranu i toru jest cenną informacją geochemiczną, mineralogiczną i w niektórych przypadkach złożową. W niniejszym artykule przedstawiono interpretację spektrometrycznego profilowania gamma (sPG) pod kątem określania wielkości zailenia badanych utworów oraz oceny rodzaju minerałów ilastych. Przedstawiono także wyniki w zakresie identyfikacji stref szczelinowych, wyznaczania zawartości substancji organicznej, wielkości ciepła radiogenicznego wydzielonego podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych oraz charakterystyki środowiska sedymentacji. Metodę przetestowano na materiałach pochodzących z pięciu otworów wiertniczych.
Słowa kluczowe
PL spektrometryczne profilowanie gamma (sPG)   minerały ilaste   substancja organiczna   środowisko sedymentacji   identyfikacja szczelin  
EN spectral gamma ray log (SGR)   clay minerals   organic matter   sedimentary conditions   fissure identification  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 3--14
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Klaja, J.
  • Department of Well Logging, Oil and Gas Institute - National Research Institute ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, klaja@inig.pl
autor Dudek, L.
  • Department of Geology and Geochemistry Oil and Gas Institute - National Research Institute ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, dudekl@inig.pl
Bibliografia
[1] Bała M., Waliczek M.: Radiogenic heat of Zechstein and Carboniferous rocks calculated using well-logging data from the Brońsko Reef area (Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko). Przeglad Geologiczny 2012, vol. 60, no. 3, pp. 155-163.
[2] Bücker C., Rybach L.: A simple method to determine heat production from gamma-ray logs. Marine and Petroleum Geology 1996, vol. 13, no. 4.
[3] Carpantier B., Hue Y. A, Bessereau G.: Wireline Logging and Source Rocks. Estimation of Organic Carbon by the CARBOLOG Method. Revue de 1 Institut Francais du Petrole 1989, vol. 44, no. 6.
[4] Chou P. Y., Hsu S. M., Chen P. J., Lin J. J., Lo H. Ch.: Fractured-bedrock Aquifer Studies Based on a Descriptive Statistics of Well-logging Data: A Case Study from the Dajia River Basin, Taiwan. Acta Geophysica 2014, vol. 62, no. 3, pp. 564-584. DOI: 10.2478/s11600-013-0187-0.
[5] Ciechanowska M., Gąsior I.: Ciepło radiogeniczne emitowane przez utwory mioceńskie przedgórza Karpat. Nafta-Gaz 2000, vol. 56, no. 4, pp. 197-208.
[6] Doveton J. H., Prensky S. E.: Geological Applications of Wireline Logs - A Synopsis of Developments and Trends. The Log Analyst 1992, vol. 33, no. 3, pp. 286-303.
[7] Ellis Darwin V., Singer J. M: Well Logging for Earth Scientists. 2nd Edition. 2007.
[8] Fertl M. W.: Gamma ray spectral logging: A new evolution frontier 2007. Part III - Measuring source rock potential. World Oil, May 1983.
[9] Gąsior I., Przelaskowska A.: Assessment of thermal conductivity on the basis of geophysical well logs. Nafta-Gaz 2006, vol. 62, no. 5, pp. 217-221.
[10] Gąsior I., Przelaskowska A.: Wykorzystanie metod statystyki matematycznej do oceny ciepła radiogenicznego skał mezopaleozoicznych zapadliska przedkarpackiego rejonu Tarnów-Dębica. Nafta-Gaz 2012, vol. 68, no. 7, pp. 411-420.
[11] Halliburton: Interpretation of the spectral gamma log. Haliburton Ledger 1995.
[12] Jarzyna J., Bała M., Zorski T.: Metody geofizyki otworowej, pomiary i interpretacja. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH 1999.
[13] Krawiec J.: Ciepło radiogeniczne generowane przez mioceńskie utwory piaskowcowo-ilaste w rejonie złoża Husów. Nafta-Gaz 2007, vol. 63, no. 24, pp. 175-178.
[14] Król E.: Geologiczny aspekt spektrometrycznego profilowania gamma. Nafta-Gaz 1996, vol. 52, no. 12, pp. 550-560.
[15] Matyasik I., Halik A., Słoczyński T., Gliniak P.: Kompleksowe badania laboratoryjne wraz z interpretacją geochemiczną dla potrzeb geologii poszukiwawczej i złożowej. Dokumentacja Instytutu Nafty i Gazu, Część 1, 1999.
[16] Matyasik I., Leśniak G., Such P., Darlak B., Kowalska-Włodarczyk M., Steczko A., Słoczyński T., Szwagrzyk A., Zapała M.: Kompleksowe badania laboratoryjne wraz z interpretacją geochemiczną dla odwiertu Draganowa-1. Dokumentacja Instytutu Nafty i Gazu 2000.
[17] McCarthy K., Rojas K., Niemann M., Palmowski D., Peters K., Stankiewicz A.: Basic Petroleum Geochemistry for Source Rock Evaluation. Oilfield Review, Summer 2011, vol. 23, no. 2, pp. 32-^3.
[18] Plewa M.: Results of tests on the radiogenic heat production of rocks in Poland. Zeszyty naukowe AGH, Geofizyka stosowana 1988, z. 1.
[19] Rybach L.: Radioactive Heat Production in Rocks and its Relation to other Petrophysical Parameters. Pageoph 1976, vol. 114, Birkhäuser Verlag, Basel.
[20] Rybach L., Grauert B., Labhart T. P.: Nondestructive Determination of Uranium and Thorium in Accessory Minerals by Gamma Ray Spectrometry. Eclogae Geologicae Helvetiae 1970, vol. 63, no. 1, pp. 291-298.
[21] Schlumberger: Interpretation charts. Schumberger New York 1985.
[22] Schon J. H.: Physical Properties of Rocks. Elsevier 2011.
[23] Serra J. B., Quirein J.: Theory, Interpretation and Practical Applications of Natural Gamma-Ray Spectroscopy. SPWLA1980, Twenty-First Annual Logging Symposium, July 8-11, 1980, pp. 1-30.
[24] Vigh T., Kovács T., Somlai J., Kávási N., Polgári M.,, Bíró L.: Terrestrial Radioisotopes in Black Shale Hosted Mn-Carbonate Deposit (Úrkút, Hungary). Acta Geophysica 2013, vol. 61, no. 4, pp. 831-847. DOI: 10.2478/s11600-013-0124-2.
[25] Weaver C. E., Pollard L. D.: The Chemistry of Clay Minerals: fundamentals and principles of petrophysics. Elsevier Scientific Publishing Company 1973.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-739a6344-e650-41fb-9c00-0ff54fa5a331
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.01