PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Związki pomiędzy rozwojem gospodarczym regionu a stanem infrastruktury drogowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono w krótkim opisie powiązania występujące między rozwojem gospodarczym regionu, a stanem infrastruktury drogowej. Regionem wybranym do porównań i analizy badanych związków jest Polska Wschodnia. W pierwszej kolejności omówiono charakterystykę wytypowanego regionu. Następnie opisano ogólny stan zagospodarowania transportowego kraju w aspekcie infrastruktury drogowej. W ostatniej części artykułu omówiono kwestie wzrostu gospodarczego regionu w odniesieniu do jego sytuacji infrastrukturalnej, w związku ze stanem i rozwojem sieci drogowej. Przedstawiony materiał został zakończony podsumowaniem, w którym uwypuklono fakt istnienia badanych związków.
EN
The article presents, in the short description, a link between the economic development of the region and the condition of its road infrastructure. The region selected for comparisons and analysis of this compounds is Eastern Poland. First, the characteristics of the selected region were discussed. Next, the general state of transport development of the country was described, in aspect of road infrastructure. The last part of the article discusses the issues of the region's economic growth in relation to its infrastructure situation, in connection with the condition and development of the road network. The presented material was concluded with a summary, which emphasized the existence of the tested compounds.
Rocznik
Strony
936--940, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., 2 mapy
Twórcy
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80
Bibliografia
 • 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2016.
 • 2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P., Polski transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2016.
 • 3. Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 2016.
 • 4. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie sieci TEN-T, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
 • 5. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 3/2014, s. 716-722.
 • 6. Brdulak J., Pawlak P.; Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1.
 • 7. Brdulak J., Zakrzewski B.; Zarys teoretyczny zmian systemu transportowego w Polsce, „Transport Samochodowy”, nr 1/2008.
 • 8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku, Warszawa, marzec 2016.
 • 9. Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013.
 • 10. Niedziółka D. (red. nauk.), Zielona energia w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • 11. Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.
 • 12. Pawlak P., Badania popytu przedsiębiorstw na usługi transportowe w Polsce Wschodniej, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 2015.
 • 13. Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 r., Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 4 września 2015 r.
 • 14. Raport GDDKiA stan dróg na koniec 2016.
 • 15. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Część I Diagnoza stanu polskich miast, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2010.
 • 16. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • 17. Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka, nr 6, 2014.
 • 18. www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady
 • 19. Zarycki T., Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej, (w:) Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, red. M. Stefański, Innovatio Press, Lublin 2011.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-734e8f74-0b04-4a98-8a15-393e94c4a001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.