PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ instalacji wodociągowych na jakość wody konsumowanej oraz uboczne produkty uzdatniania wody

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The impact of plumbing on the quality of water consumed and by-products of water treatment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dezynfekcja wody ma na celu zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form mikroorganizmów patogennych oraz ochronę sieci dystrybucyjnej przed ich ponownym rozwojem. Podczas reakcji chloru z występującymi powszechnie w wodzie substancjami organicznymi powstają halogenowe związki organiczne. Do najczęściej spotykanych ubocznych produktów dezynfekcji wody należy zaliczyć trójhalometany (THM), kwasy halogenooctowe (HAA), halogenoacetonitryle (HA), halogenoketony (HK) chloropikryna (CP) i wodzian chloralu (CH). Jakość wody dopływająca do odbiorcy jest wypadkową procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących podczas przepływu przez sieć przesyłową oraz początkowych parametrów jakości wody wprowadzonej do systemu wodociągowego. Procesy tam zachodzące w istotny sposób mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. Wpływa na to bezpośrednio staranność wykonania sieci wodociągowej, czas i warunki eksploatacji, rodzaj zastosowanego materiału, a także stan przyłączy oraz stan instalacji wewnętrznych.
EN
A variety of natural and anthropogenic substances pass into water that is a good solvent. This process is additionally strengthened by the fact that water is very easy to move around in the environment. The sudden increase in the population, economic development, and especially various branches of industry cause the penetration of various dangerous microorganisms and chemical substances into natural waters. Municipal sewage, in particular from hospitals as well as breeding farms are carriers of pathogenic microorganisms. These include Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysynteriae, Clostridium Perfringens, Vibris Choleriae, and Mycobacterium Tuberculosis. Among the viruses one should mention a group of enteroviruses, among which the most dangerous are the poliviruses responsible for the Heine-Medina disease. In waters contaminated with sewage of the faecal type, eggs of parasites such as human roundworm, whipworm, and roundworms of canine and feline are also detected. In addition to biological hazards in municipal sewage discharged into surface waters, there are also hazardous chemical substances, e.g. antibiotics. The harmfulness of domestic sewage can be increased by the inflow of industrial sewage that increases the content of toxic compounds.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
64--68
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
autor
 • Akademia Polonijna, Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa
Bibliografia
 • 1. Michalski R., Łyko A.: Uboczne nieorganiczne produkty dezynfekcji wody. Problemy i wyzwania. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2012; 15.
 • 2. Włodyka-Bergier A., Bergier T.: Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa. Ochrona Środowiska 2011; 33(3): 29-33.
 • 3. Ates N., Kitis M., Yetis U.: Formation of chlorination by-products in waters with low SUVA-correlations with SUVA and differential UV spectroscopy. Water Research, 2007; 41(18): 4139–4148.
 • 4. Florentin A., Hautemaniere A., Hartemann P.: Health effects of disinfection by-products in chlorinated swimming pools. Int J Hyg Environ Health 2011 214(6):461-9. DOI: 10.1016/j.ijheh.2011.07.012.
 • 5. Nawrocki J., Biłozar S., Ilecki W., Kasprzyk-Hordern B.: Utlenianie w technologii uzdatniania wody. W: Nawrocki J. (red.). Uzdatnianie wody, Część 1. WN PWN, Warszawa 2010, 218-361.
 • 6. Czajka K., Sziwa D., Latour T., Adamczewska M.: Badania zawartości trihalometanów w solance uzdrowiskowego basenu leczniczego i powietrza hali basenowej. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 2003; 1(54): 109-117.
 • 7. Gąsiorek M.: Chloroorganiczne zanieczyszczenia środowiska a wskaźnik AOX. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski, 2013.
 • 8. Keegan T. E., Simmons J. E., Pegram R. A.: NOAEL and LOAEL determination of acute hepatoxicity for chloroform and bromodichloromethane delivered in an aqueous vehicle to F 344 rats. J. Toxicol. Environ. Pollut 1998; 55: 65-75.
 • 9. King W. D., Marett L. D., Woolcott C. G.: Case-control study of colon and rectal cancers and chlorination by-products in treated water. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev 2000; 9: 813- 818.
 • 10. Łaskawiec E., Dudziak M., Wyczarska-Kokot J.: Ocena toksykologiczna jakości wody krytego obiektu basenowego.Współczesne Problemy Ochrony Środowiska 2015; III 3: 193-202.
 • 11. Korkosz A., Janczarek M., Aranowski R. i wsp.: Efficiency of deep bed filtration in treatment of swimming pool water, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2010. vol. 44, p. 103-113.
 • 12. Wyczarska-Kokot J.: Porównanie stężeń chloramin w wodzie basenowej w zależności od funkcji basenu. Proceedings of ECOpole 2015; 9.
 • 13. Kowal A.L., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Warszawa, WN PWN 2007.
 • 14. Jancewicz A., Dmitruk U., Kwiatkowska A.: Badania zawartości wybranych substancji halogenoorganicznych (AOX) w wodzie i ściekach. Ochrona Środowiska 2011; 33(1): 25-29.
 • 15. Dąbrowska A., Nawrocki J.: Kontrowersje związane z powstawaniem chloralu w wodzie dezynfekowanej chlorem. Ochrona Środowiska 2007; 29 (4): 35-40.
 • 16. Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M.: Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(3).
 • 17. Zbieć E., Dojlido J.: Uboczne produkty dezynfekcji wody. Ochrona Środowiska 1999; (3): 37-44.
 • 18. Włodyka-Bergier A., Bergier T.: Wpływ dezynfekcji wody promieniami nadfioletowymi na potencjał tworzenia halogenowych produktów chlorowania w sieci wodociągowej. Ochrona Środowiska 2013; 35(3).
 • 19. Liu W., Zhang Z., Yang X., Xu Y., Liang Y.: Effects ofUV irradiation and UV/chlorine coexposure on natural organic matter in water. Science of the Total Environment 2012; 414: 576–584.
 • 20. Kuś K., Osińska U.: Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody w systemach dystrybucji, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, 2007, Szczyrk.
 • 21. Musz A., Kowalska B.: Wpływ materiału rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych na jakość wody wodociągowej. Przegląd literatury. Impact of plastic pipe material on water quality, 2009.
 • 22. Koch A.: Gas Chromatographic Methods for Detecting the Release of Organic Compounds from Polymeric Materialsin Contact with Drinking Water, Hygiene- Institut des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen Germany 2004.
 • 23. Skievrak I., Due A., Gjerstad K. O., Heristadd H.: Volatile organic components migrating fromplastic pipes (HDPE, PEX and PVC) into drinking water. Water Research 2003; 37: 1912–1920.
 • 24. Denberg M., Arvin E., Hassager O.: Modelling of the release of organic compounds frompolyethylenepipes to water, Journal of Water Supply: Research and Technology QUA 2007; 56: 435-443.
 • 25. Kowalska B. Musz-Pomorska A., Widomski M. K.: Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody. Ochrona Środowiska 2016; 38(1): 53-56.
 • 26. Heim T. H., Dietrich A. M.: Sensory aspects and water quality impacts of chlorinated and chloraminateddrinking water in contact with HDPE and cPVC pipe, Water Research 2007; 41: 757-764.
 • 27. Kowalska B., Kowalski D., Rożej A.: Organic compounds migrating from plastic pipes. Journal of Water Supply: R&T – AQUA 2011; 60 (3): 137–146.
 • 28. Kowal A. L.: Ochrona sieci wodociągowej przed korozją i zarastaniem. Ochrona Środowiska 1997;67(4): 3-6.
 • 29. Wąsowski J., Kowalski D., Kowalska B., Kwietniewski M. Zawilska M.: Water Quality Variations in Cement-lined Water-pipe Networks. Ochrona Środowiska 2012; 34 (1): 53–58.
 • 30. Browarczyk B., Trusz-Zdybek K. A.: Wpływ warunków hydraulicznych i rodzaju materiału na biofilm w sieci wodociągowej. W: Wiśniewski J., Kutyłowska M., Trusz-Zdybek A. (red): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015; 22–32.
 • 31. Świderska-Bróż M.: Czynniki współdecydujące o potencjale powstawania i rozwoju biofilmu w systemach dystrybucji wody. Ochrona Środowiska, 2010; 32(3).
 • 32. Goczół T., Wanot B. Pobieranie próbek wody. Zasady poboru, transport, kontrola jakości. Technologia Wody 2018, 1(57), 32-41.
 • 33. Wanot B.: Kontrola jakości wody. Technologia Wody 2018, 2(58)), 52-55.
 • 34. Szczerbiński R., Karczewski J., Gabrylewska A.: Występowanie pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody użytkowej w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej w województwie podlaskim. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(4): 920-923.
 • 35. Palusińska-Szysz M., Cendrowska-Pinkosz M.: Występowanie i chorobotwórczość bakterii z rodziny Legionellaceae. Post Hig Med Dośw 2008; 62: 337-353.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7339c27e-a80a-4d40-af73-be4eae9229b2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.