PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Druga ustrojowa reforma elektroenergetyki – główny filar transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Second systemic reform of the Polish power industry – the main pillar of TETIP transformation to electroprosumerism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prezentowana w artykule koncepcja drugiej ustrojowej reformy polskiej elektroenergetyki stanowi główny filar transformacji całej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) do elektroprosumeryzmu. Jest to koncepcja wynikająca z przesłanek fundamentalnych, z tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Czyli jakościowo silniejszych niż te, które występowały u podstaw pierwszej reformy, zrealizowanej w latach 1990-1995, z których wynikały cele polityczne tamtej reformy: przełączenie KSE ze „Wschodu na Zachód” oraz decentralizacja i urynkowienie („wydobycie” elektroenergetyki z socjalizmu – dzisiaj z korporacjonizmu państwowego – i urządzenie jej w przestrzeni rynkowej). Przesłanki konieczności drugiej ustrojowej reformy ujawniły się z całą ostrością w drugiej połowie 2020 r. jako otwarte już zderzenie całej polskiej energetyki paliw kopalnych (wszystkich jej sektorów) ze ścianą (z rzeczywistością własnej niewydolności dostosowania się do zakresu nieuchronnych zmian). Widmo tego zderzenia już znacznie wcześniej powodowało stopniowe przedefiniowywanie koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej (którą autor rozwijał w drugiej połowie minionej dekady) w koncepcję drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki. Silnym katalizatorem ostatecznego przejścia od jednej do drugiej stały się w styczniu-lutym 2021: przyjęta przez rząd polityka „jądrowo-energetyczna” PEP2040 oraz rządowy projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokładniej, całkowita nieadekwatność wymienionych dokumentów do wymagań przyszłości (wynikające z nich całkowite niezrozumienie wyzwań ze strony przyszłości).
EN
The concept of the second systemic reform of the Polish electricity sector presented in the paper is the main pillar of the entire fossil fuel energy sector transformation (of all its sectors) to electroprosumerism. It is the concept ensuing from fundamental prerequisites i.e. from the triplet of the paradigmatic electric monism. These ones are qualitatively stronger than those that were at the basis of the first reform implemented in 1990-1995, and which resulted in the goals of that reform: switching the KSE from "the East to the West" as well as decentralization ("extraction" of the power industry from socialism – today from state corporatism – and arranging it in the market space) and marketization. The prerequisites for the necessity of the second systemic reform emerged with all sharpness in the second half of 2020 as the already open collision of the entire Polish fossil fuel energy sector (all its sectors) with the wall i.e. with the reality of its own inability to adapt to the scope of inevitable changes. The specter of this collision had much earlier begun a gradual redefinition of the concept of the electricity market systemic reform (which the author developed in the second half of the last decade) into the concept of the second systemic reform of the whole power industry. A strong catalyst for the final transition from one to the other became the adopted by the government in January-February 2021 "nuclear and energy" policy PEP2040 and the government's draft of the National Plan for Reconstruction and Increasing Resilience. And more precisely, the total inadequacy of the above-mentioned documents to the requirements of the future (the resulting from them complete lack of comprehension of future challenges).
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
340--359
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • [1] Popczyk J., Szok przyszłości w doświadczeniu elektroenergetyków. Rozdział 1 (s. 13-58) [w:] Problemy systemów elektroenergetycznych (21 rozdziałów, 607 stron), Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechniki, Sekcja Systemów Elektroenergetycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002.
 • [2] Popczyk J., (redakcja, współautorstwo); współautorzy: Siwy E., Żmuda K., Korab R., Kocot H.. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemystowym na przykładzie Polski. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009, stron 246.
 • [3] Popczyk J., Postprzemysłowa energetyka - piąta fala innowacyjności. Wykład inauguracyjny - 65. Inauguracja Roku Akademickiego w Politechnice Śląskiej, październik 2009. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, stron. 33.
 • [4] Popczyk J., Energetyka rozproszona - od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Polski Klub Ekologiczny, Okręg Mazowiecki Warszawa, 2011, stron 194.
 • [5] Popczyk J., Synergetyka. „Przegląd Elektrotechniczny" 2011, nr 6, s. 6-16.
 • [6] Popczyk J., Energetyka prosumencka - o dynamice interakcji dwóch trajektorii rozwoju w energetyce: pomostowej/zstępującej i nowej/wstępującej. Publikacja Europejskiego Kongresy Finansowego. Sopot 2014, stron 92.
 • [7] Popczyk J., Transformacja energetyki - paradygmatyczny triplet i mapa oraz trajektoria. Platforma PPTE2050 (www.ppte2050.pl), 2018, „Śląskie Wiadomości Elektryczne" cz. 1 i 2 - 2018, nr 5, s. 4-16, cz. 3 - 2019, nr 1, s. 9-46, Portal CIRE (www.cire.pl), 2019.
 • [8] Popczyk J., Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050 - transformacja energetyki w trybie przełomowym: cz. I. Rozległe uwarunkowania i punkt oddolnego praktycznego startu, cz. II. Słownik encyklopedyczny teorii i zarys koncepcji rynku wschodzącego 1 na poziomie praktyki (55 stron tekstu komputerowego). Platforma PPTE2050 (www.ppte2050.pl), 2020. Portal CIRE (www.cire.pl), 2020. „Energetyka" 2020, nr 5, Biuletyn PPTE2050 nr 1/2020, cz. II, s. 216-234.
 • [9] Popczyk J., Trzy fale elektroprosumeryzmu (32 strony tekstu komputerowego). Platforma PPTE2050 (www.ppte2050.pl), 2020. Portal CIRE (www.cire.pl), 2020. „Energetyka" 2020, nr 7, Biuletyn PPTE2050 nr 2/2020, s. 316-333.
 • [10] Popczyk J., Cztery rynki elektroprosumeryzmu. Odpowiedź na strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie i szansa 2050. „Energetyka" 2020, nr 11, Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr 1/2020, s. 584 -597.
 • [11] Popczyk J., ENERGETYKA WEK-PK: to, co było dobre dla świata przez 300 lat, i to, co się nie spełniło w ostatnich dwóch dekadach oraz odpowiedź (nowy pomysł na resztę XXI wieku, do zrealizowania w horyzoncie 2050): polska transformacja TETIP (w trybie innowacji przełomowej) do ELEKTROPROSUMERYZMU. „Energetyka" 2021, nr 1, Biuletyn PPTE2050, nr 1 (3)/2021, s. 43-56.
 • [12] Popczyk J., 800 numerów (74 lata) „Energetyki". Jubileusze są po to, aby uszanować historię, otworzyć się na przemijanie i zwrócić ku przyszłości. Nie tylko odczytać ją i nazwać, ale zacząć budować. „Energetyka" 2021, nr 2, s. 100-112.
 • [13] Popczyk J., Elektroprosument przemysłowy. Polski partyzant czy globalny standard? „Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2021, nr 1, www.ppte2050.pl
 • [14] Stanek W., Analiza egzergetyczna w teorii i praktyce. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2016.
 • [15] Stanek W., Ziębik A., Koszt termoekologiczny (TEC) - miernik efektywności energetycznej i ekologicznej. „Energetyka" 2020, nr 12, www.ppte2050.pl
 • [16] Cykl Raportów: Cykl Raportów Biblioteki Źródłowej Energetyki Prosumenckiej BŹEP: Transformacja energetyki w rynki energii użytecznej OZE. Perspektywa 2050 (12 Raportów datowanych: wrzesień 2017 - luty 2018 (Platforma Wiedzy), październik 2017 - styczeń 2018), www.cire.pl, www.ppte2050.pl
 • [17] Cykl Raportów Biblioteki Powszechnej Energetyki Prosumenckiej: 12 Raportów datowanych: wrzesień 2017 - luty 2018 (Platforma Wiedzy), www.ppte2050.pl
 • [18] Biuletyn PPTE2050 nr 1/2020, „Energetyka" 2020, nr 5,s. 216-241; nr 2/2020, „Energetyka" 2020, nr 7, s. 316-346; nr 1 (3)/2021, „Energetyka" 2021, nr 1, s.42-76, www.ppte2050.pl
 • [19] Biuletyn Rynki Elektroprosumeryzmu nr 1/2020. „Energetyka 2020, nr 11, s. 583-614.
 • [20] Trzy dynamiczne Ścieżki PPTE2050. Od grudnia 2020. www ppte2050.pl
 • [21] Popczyk J., Bodzek K., Gawlik R. (współpraca): Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego. Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu. „Energetyka" 2021, nr 1, Biuletyn PPTE2050 (3) 1/2021, www.ppte2050.pl
 • [22] Drogosz L, Model energetyczny dla m.st. Warszawy w perspektywie roku 2050 uwzględniający warunki elektroprosumeryzmu. Konwersatorium Inteligentna Energetyka 2021, luty. www ppte2050.pl
 • [23] Bodzek K., Usługi na rynkach elektroprosumeryzmu w JST - od zwiększania kompetencji do zarządzania rynkami. „Energetyka" 2021, nr 4, Biuletyn rynki (2) 1/2021.
 • [24] Popczyk J., Bodzek K., Transformacja energetyczna Subregionu Wałbrzyskiego. Trajektoria redukcji CO2 w modelu transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu. „Energetyka" 2021, nr 4, Biuletyn rynki (2) 1/2021.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-72a06073-8dd8-4b24-8afa-e112fe868379
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.