PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Innowacyjność a wyniki finansowe przedsiębiorstw i ich ocena przez rynek kapitałowy na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Innovativeness and financial results of enterprises and capital market assessment on the example of banks listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Innowacyjność w literaturze przedmiotu często jest utożsamiana z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, poprawie efektywności ich działania, wyższych wynikach finansowych oraz, w przypadku spółek giełdowych, bardziej korzystnym postrzeganiu ich akcji przez inwestorów na rynku kapitałowym. Jednocześnie jednak, z uwagi na wysokie ryzyko i koszty działalności innowacyjnej, a także różnice w zakresie jej wewnętrznych uwarunkowań, w praktyce można mieć do czynienia z bardzo różnymi przypadkami przełożenia wysiłku związanego z podejmowaną przez przedsiębiorstwa działalnością innowacyjną na wymierne efekty finansowe czy też wizerunkowe na rynku kapitałowym. W związku z powyższym, celem bliższego zbadania tego zagadnienia, w niniejszym artykule poddano analizie działalność innowacyjną krajowych banków notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2014 oraz jej związek z publikowanymi przez nie w tym okresie wynikami finansowymi oraz oceną ich akcji na rynku kapitałowym przez pryzmat podstawowych wskaźników rynkowych oraz możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu.
EN
In the literature innovativeness is often identified with the key success factor determining the competitive advantage of companies on the market, efficiency improvement, higher financial results and, in the case of listed companies, a more favorable perception of their shares by investors in the capital market. At the same time, however, due to the high risk and costs of innovative activity, as well as differences in terms of its internal determinants, in practice, it might have to deal with very different cases related to the transformation of an innovation activities effort undertaken by the enterprise on financial or capital market image measurable results. Therefore, to closer examine this issue, this article analyses the innovative activities of domestic banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2014 and its relationship with published by them during this period financial results and an assessment of their shares on the capital market by prism of basic market indicators and possible to achieve rates of return.
Rocznik
Tom
Strony
569--580
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Baker W.E., Sinkula J.M.: Market orientation, learning orientation and product innovation: delving into the organization's black box, Journal of Market-Focused Management, Vol. 5, Issue 1/2002.
 • 2. Calantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y.: Learning orientation, firm innovation capability and firm performance, Industrial Marketing Management, Vol. 31, 6/2002.
 • 3. Cozzarin B.P.: Are the world-first innovations conditional on economic performance? Technovation, Vol. 26, 8/2006.
 • 4. Damanpour F., Gopalakrishnan S.: Theories of organizational structure and innovation adoption: the role of environmental change, Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 15, Issue 1/1998.
 • 5. Utterback J.M.: Mastering the dynamics of innovation: how companies can seize opportunities in the face of technological change, Harvard Business School Press; Boston 1994.
 • 6. Hirshleifer D., Hsu P-H., Li D.: Innovative efficiency and stock returns, Journal of Financial Economics, Vol. 107, 3/2013.
 • 7. Innovation and enterprise creation: Statistics and indicators, ed. Thuriaux B., Arnold E. and Cauchot C., European Commision, Luxemburg 2001.
 • 8. Jin Z., Hewitt-Dundas N., Thompson N.J.: Innovativeness and performance: evidence from manufacturing sectors, Journal of Strategic Marketing, 12/2004.
 • 9. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 • 10. Morgan R.E., Berthon P.: Market orientation, generative learning, innovation strategy and business performance inter-relationships in bioscience firms, Journal of Management Studies, Vol. 45, 8/2008.
 • 11. Nawrocki T.: Innovativeness ratio analysis based on companies’ annual reports, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 2, 2/2012.
 • 12. Nawrocki T.: Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 13. Nawrocki T., Żabka A.: Działalność innowacyjna spółek giełdowych, EiOP, nr 11/2011.
 • 14. OECD/European Communities: Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, Paris 2005.
 • 15. Pomykalski A.: Innowacje, Wydaw. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • 16. Prajogo D.I.: The relationship between innovation and business performance – a comparative study between manufacturing and service firms. Knowledge and Process Management, Vol. 13, Issue 3/2006.
 • 17. Rogers E.M.: Diffusion of innovations, Free Press, New York 1995.
 • 18. Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A.: Innovation orientation outcomes: the good and the bad, Journal of Business Research, Vol. 59, Issue 10/2006.
 • 19. Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa 1995.
 • 20. Szwajca D.: The innovativeness of Polish companies according to research results. Forum Statisticum Slovacum No. 6/2010, Slovenska Statisticka a Demograficka Spolocnost, Bratislava 2010.
 • 21. Szwajca D.: Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Edukacja, nr 78, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-7230132b-2af4-4afa-8484-7fe23d80799a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.