Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-71ac81d5-ddcf-4cdc-86b6-9913691b67ff

Czasopismo

Hutnik, Wiadomości Hutnicze

Tytuł artykułu

Wpływ przeróbki plastycznej na charakterystyki mechaniczne łuków rurowych ze stali 14MoV6-3

Autorzy Mutwil, K.  Cieśla, M.  Junak, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of plastic working on mechanical characteristics of tube bends made of the 14MoV6-3 steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W procedurach projektowania instalacji energetycznych zakłada się, że własności mechaniczne wszystkich elementów, z których zbudowana jest instalacja odpowiadają własnościom mechanicznym materiału w stanie dostawy. Typowym elementem rurociągów wymagającym kształtowania plastycznego na gorąco są łuki rurowe produkowane różnymi metodami. Aktualnie do gięcia rur o dużych średnicach ze stosunkowo niewielkimi promieniami coraz częściej stosuje się giętarki z zastosowaniem strefowego nagrzewania indukcyjnego. Proces kształtowania łuku związany jest z dużą niejednorodnością rozkładu naprężenia i odkształcenia w obszarze wytwarzanego łuku, co może mieć znaczący wpływ na jego właściwości mechaniczne. Od wykonanych łuków rurowych wymaga się natomiast wysokich właściwości wytrzymałościowych, zbliżonych do nieodkształconych odcinków rur. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości mechanicznych materiału rury i łuku wykonanego ze stali 14MoV6-3. Materiał do badań pobrano z rury w stanie dostawy oraz z obszarów łuku, które charakteryzują się zróżnicowanym odkształceniem.
EN Procedures used to design electric power systems are based on an assumption that mechanical properties of all elements the given system is made of correspond to the mechanical properties of the relevant material in the as-delivered condition. Typical pipeline elements which require hot plastic working are tube bends manufactured by application of diverse methods. At present, large diameter tubes are increasingly often bent to relatively small radii by means of a bending machine and using zonal induction heating. The tube bending process involves considerable non-uniformity of stress and strain distribution in the bend forming area, which may exert significant impact on its mechanical properties. What is required of tube bends is that their strength parameters are sufficiently high, similar to those of non-deformed tube sections. This article provides results of studies of basic mechanical properties of the tube material as well as a tube bend made of the 14MoV6-3 steel. For testing purposes, the material was sampled from an as-delivered tube and from selected tube bend zones characterised by diversified degree of deformation.
Słowa kluczowe
PL gięcie rur   modelowanie numeryczne   właściwości mechaniczne  
EN tube bending   computer simulation   mechanical properties  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Rocznik 2016
Tom Vol. 83, nr 9
Strony 425--427
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mutwil, K.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8, Kazimierz.Mutwil@polsl.pl
autor Cieśla, M.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
autor Junak, G.
  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Technologii Metali 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
Bibliografia
[1] Kubiński Wiktor, Marek Kuczera. 2004. Gięcie rur metalowych na gorąco. Obróbka Plastyczna Metali 4: 23–36.
[2] Kubiński Wiktor. 2001. Wytwarzanie kolan rurowych na gorąco. Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 12: 467–471.
[3] PN-EN 12952-5. Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 5. Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów.
[4] Charakterystyki stali. Stale do pracy w temperaturach podwyższonych i obniżonych. Seria D tom I, cz. 1, IMŻ Wydawnictwo Śląsk 1978, Gliwice.
[5] Cieśla Marek, Kazimierz Mutwil, Janusz Tomczak, Tomasz Kawała. 2016. Numerical Modeling as the Method to Determine the Parameters of Tube Bending with Local Induction Heating. Solid State Phenomena, 246: 313−316.
[6] Cieśla Marek, Andrzej Gontarz, Eugeniusz Hadasik, Kazimierz Mutwil, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Tomasz Kawała, Wojciech Rzepka. 2014. Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania, Energetyka, 4: 211–217.
[7] Cieśla Marek, Rafał Findziński, Grzegorz Junak. 2014. Durability of Tube Bends Made of the 14Mov6-3 Steel under Low-Cycle Fatigue Conditions and Creepat a Temperature of 500°C, Solid State Phenomena 226: 79−86.
[8] PN-EN 10216-2. Rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach. Rury kotłowe.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-71ac81d5-ddcf-4cdc-86b6-9913691b67ff
Identyfikatory
DOI 10.15199/24.2016.9.12