PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tożsamość ekonomiki i organizacji górnictwa we współczesnym systemie wiedzy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The identity of mining economics and organization in the contemporary system of knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ekonomika i organizacja górnictwa ma wielowiekową tradycję, a jej zakres badawczy ewoluuje wraz z rozwojem gospodarczym, a w szczególności rozwojem górnictwa i rozwojem systemu nauki. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie zakresu specjalności ekonomika i organizacja górnictwa oraz skali jej oddziaływania na rzeczywistość na tle dyscypliny górnictwo i geologia inżynierska w dziedzinie nauk technicznych oraz na tle innych dyscyplin o zbliżonym zakresie. W szczególności wskazano wspólne obszary badawcze ekonomiki i organizacji górnictwa oraz dyscyplin takich jak inżynieria produkcji i nauki o zarządzaniu. Zrealizowanie celu postawionego w artykule pozwoli na lepsze zrozumienie zadań stojących przez tą specjalnością oraz powiązanie ich z zadaniami stawianymi przed naukami o zarządzaniu czy inżynierią produkcji.
EN
Mining economics and organization has a tradition lasting many centuries and its research extent is evolving together with the economic development, particularly the development of the mining industry and the development of the science system. The objective of this paper is to clarify the extent of the specialty of mining economics and organization and the scale of its influence on the reality on the background of the mining and engineering geology disciplines in the area of technical sciences and on the background of other disciplines with the similar extent. In particular, the joint research areas of mining economics and organization as well as disciplines such as production engineering and management sciences have been pointed out. Achieving the objective, set in the paper, will make it possible to understand the tasks better standing in front of this specialty and tying them with the tasks set in front of management sciences or production engineering.
Rocznik
Tom
Strony
171--184
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania; Tel.: +48 32 277 73 36
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Bielski, M. (1996). Organizacje - istota - struktury - procesy. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 2. Kolman, R. (2004). Zdobywanie wiedzy. Gdańsk: Wyd. Branta.
 • 3. Komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2010). Zakres dyscyplin „ekonomia”, „finanse” i „nauki o zarządzaniu” w ramach dziedziny „nauki ekonomiczne”, 7.
 • 4. Kondratowicz, H. (1903). Górnictwo t. I i II. Warszawa.
 • 5. Krupiński, B. (1960). Współpraca nauki i praktyki w zakresie ekonomiki i organizacji górnictwa. Materiały na IV Konferencję Katowickiego Oddziału PTE. Wisła.
 • 6. Leszek, W. (2013). Podstawy pragmatycznej metodologii nauk technicznych. Poznań-Radom: Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.
 • 7. Lichtarski, J. (2007). O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu. Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 8. Lisowski, A. (1986). Tożsamość specjalności: Ekonomika i organizacja górnictwa. Archiwum Górnictwa, 31/3.
 • 9. Lisowski, A. (1994). Ekonomika i organizacja górnictwa, Archives of Mining Sciences, 39, Special Issue.
 • 10. Łabęcki, H. (1841). Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem technicznym, historyczno statystycznym i prawnym. Warszawa: Drukarnia J. Kaczanowskiego.
 • 11. Łabęcki, H. (1843). Początki nauki kopalnictwa. Warszawa: Nakł. Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
 • 12. Piernikarczyk, J. (1928). Pierwsza polska ustawa górnicza, czyli „Ordunek Gorny”; Historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528. Tarnowskie Góry.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, DzU Nr 179, poz. 1065.
 • 14. Staszic, S. (1815). O ziemorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. Warszawa: Wydawnictwo Drukarni Rządowej.
 • 15. Sudoł, S. (2007). Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Toruń: TNOiK.
 • 16. Sudoł, S. (2012). Nauki o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-715f7bff-ea77-4ae6-b73c-70ab61f66984
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.