PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Transformacja energetyczna Subregionu Wałbrzyskiego. Trajektoria redukcji CO2 w modelu transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Energy transformation of Wałbrzych Subregion. Trajectory of CO2 reduction in the model of TETIP transformation to electroprosumerism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaproponowany w artykule standard metodyczny wyznaczania heurystyki trajektorii redukcji CO2 został zastosowany w odniesieniu do Subregionu Wałbrzyskiego. Stanowi on drugą iterację weryfikacji monizmu elektrycznego na platformie PPTE2050 – otwiera drogę do budowania heurystyk dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem technik modelowania procesów na bardzo różnym poziomie zaawansowania. Najważniejsze jest osiągnięcie postępu w aspekcie 4-wymiarowości: pasywizacji budownictwa, elektryfikacji ciepłownictwa, elektryfikacji transportu oraz reelektryfikacji OZE. W przedstawionym standardzie metodycznym ta wielowymiarowość została przekształcona w trajektorię redukcji emisji CO2 jako procesu zależnego od bardzo silnie uwikłanych procesów/obszarów: skalowalności elektroprosumeryzmu, rynku wschodzącego OZE-RCR i trzech schodzących rynków końcowych energii należących do energetyki WEK-PK. Do tak ustrukturyzowanej (w aspekcie szacowania emisji CO2) transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu platforma PPTE2050 „dołożyła” w ostatnim czasie zaawansowane modelowanie trajektorii rynku wschodzącego OZE-RCR.
EN
Proposed in this article methodological standard of determining the CO2 reduction trajectory heuristics was applied in relation to Wałbrzych Subregion. It represents the second iteration of electrical monism verification on the PPTE2050 platform – it opens the way to build heuristics for TETIP transformation to electroprosumerism with the use of process modelling techniques being on very different levels of advancement. But the most important is to achieve a progress in the 4-dimensional aspect: building construction passivization, heating sector electrification, electrification of transport and re-electrification of OZE. In the presented methodological standard this multidimensionality was transformed into the trajectory of CO2 emission reduction as the process dependent on very strongly involved processes/areas: scalability of electroprosumerism, emerging market OZE-RCR and the three descending end-markets of energy belonging to the WEK-PK power industry. To such structured (in the aspect of estimation of the CO2 emission) TETIP transformation to electroprosumerism, the PPTE2050 platform has recently "added" an advanced modelling of the OZE-RCR emerging market trajectory.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
378--382
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • [1] Platforma PPTE2050 (w całości), https://ppte2050.pl
 • [2] Popczyk J., Bodzek K., Zagadnienia do dyskusji w zakresie wykorzystania idei elektroprosumeryzmu jako metody osiągnięcia autonomii energetycznej wytypowanych obszarów. PPTE2050 – Ścieżka 2 – luty 2021, https://ppte2050.pl
 • [3] Popczyk J., Bodzek K., TPST Subregionu Wałbrzyskiego. Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu, „Energetyka” 2021, nr 1, Biuletyn PPTE2050 nr (3) 1/2021.
 • [4] Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji UE.
 • [5] Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 –2020/0108(COD))
 • [6] Popczyk J.: TRANSFORMACJA ENERGETYKI. Od ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej i programu restrukturyzacji energetyki paliw kopalnych do rynków monizmu elektrycznego OZE, https://ppte2050.pl,
 • [7] Portal Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/
 • [8] Portal Polska w Liczbach: https://www.polskawliczbach.pl/
 • [9] Rabiega W.P., Sikora P., Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu. CAKE, KOBIZE, Warszawa, październik 2020.
 • [10] Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce. Droga do czystego ciepła. Forum-energii, styczeń 2021.
 • [11] Czas na ciepłownictwo, Polski Instytut Ekonomiczny, „Policy Paper” 2019, nr 12.
 • [12] Bodzek K., Modelowanie trajektorii transformacyjnych energetyki do elektroprosumeryzmu w wybranych osłonach kontrolnych. „Energetyka” 2020, nr 11, Biuletyn RE nr 1/2020.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-714c5cf5-f133-4d6e-9011-613bed7d664b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.