Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6f5e55bf-c5ea-4ea1-b5c4-c557c547f602

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Oceny ryzyka bezpieczeństwa publicznych uczelni w zakresie ochrony fizycznej

Autorzy Scurek, R.  Konecny, M.  Stonis, O. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of security risks of public universities in terms of physical protection
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy występowania czynów niedozwolonych oraz innych form przestępczości przeciwko środowisku na uczelniach publicznych odnoszących się do funkcjonowania obiektów tego rodzaju. Artykuł koncentruje się również na zastosowaniu wybranych metod analizy ryzyka i oceny wpływu błędu ludzkiego jako czynnika ryzyka w procesie ochrony fizycznej osób i mienia w środowisku uczelni publicznych.
EN The article deals with the occurrence of illegal acts and other forms of crime in the environment of public universities (referred to as PU) relating to the operation of objects of this nature. The paper is also focused on the application of selected methods of risk analysis and the evaluation of the impact of human error as a risk factor in the complex process of physical protection of persons and property in the environment of public universities.
Słowa kluczowe
PL zagrożenie bezpieczeństwa   uczelnia publiczna   analiza   czynnik ludzki   ochrona fizyczna  
EN security risk   public university   analysis   human factor   physical protection  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 387--395
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Scurek, R.
autor Konecny, M.
  • VŠB – Technical University of Ostrava, ul. Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice, Czechy
autor Stonis, O.
  • VŠB – Technical University of Ostrava, ul. Lumírova 13, 700 30 Ostrava – Výškovice, Czechy
Bibliografia
[1] Bernatík Aleš, Prevence závažných havárií I., Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006, ISBN: 80-86634-89-2.
[2] Loveček Tomáš, Veľas Andrej (2010). Technické zabezpečenie ochrany poštových prevádzok. Trilobit, Zlín, 2010, roč. 10, č. 1, s. 1–5, ISSN 1804-1795.
[3] Reitšpis Josef a kol. (2004). Manažérstvo bezpečnostných rizík. 1. vyd. Žilina: Žilinská universita, 2004. 296 s. ISBN 80-8070-328-0.
[4] Ščurek Radomír, Konečný Martin (2011). Aplikace analýzy rizik v oblasti fyzické ochrany veřejných vysokých škol. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava: řada bezpečnostní inženýrství. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2011, s. 27–32. ISSN 1801-1764 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fbi/cs/sys/resource/pdf/veda-a-vyzkum/sbornik/2011-1-sbornik.pdf
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6f5e55bf-c5ea-4ea1-b5c4-c557c547f602
Identyfikatory