PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie kompetencjami w zespole projektowym – przegląd naukowy i doświadczenia własne

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Competences management in the project team – a review of academic and personal experiences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie kompetencji niezbędnych w zespole projektowym oraz ukazano luki kompetencyjne zdiagnozowane przez kierowników projektów realizowanych ze studentami. Badanie oparto o standard kompetencji IPMA. Podkreślono, że realizacja w toku studiów projektów jest dla studentów szansą na sprawdzenie się w roli członka zespołu, identyfikację braków oraz nabycie potrzebnych na rynku pracy kompetencji. Jednocześnie podkreślono, że kierownik projektu stoi przed trudnym zadaniem zarządzania w zespole projektowym.
EN
The article presents the issue of necessary competences in a project team and shows competences gaps which were diagnosed by managers leading projects implemented with students. The study was based on the IPMA competence baseline. It was emphasized that the study courses which offered the project implementation can learn students to examine themselves as a team member, to identify gaps and help them acquire skills needed in the labor market. At the same time, it was emphasized that the project manager faces a many difficulties when managing in a project team.
Rocznik
Tom
Strony
43--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 39 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Adamska, M., Szewczuk-Stępień, M., Klemens, B. (2017). Kapitał ludzki – zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji – oczekiwania interesariuszy projektu. W H. Brandenburg, G. Tobor (red.), Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide (2017). Project Management Institute.
 • 3. Balcerzyk, R., Balcerzyk, D. (2014). Zarządzanie kompetencjami w organizacji i analiza stanowisk pracy. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2(172).
 • 4. Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami. Zarządzanie i Finanse, 14, 2/1.
 • 5. Brockmann, M., Clarke, L., Méhau, Ph., Winch, Ch. (2008). Competence-Based Vocational Education and Training (VET): the Cases of England and France in a European Perspective. Vocations and Learning, 1.
 • 6. Dubois, D.D., Rothwell, W.J. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 7. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi. Warszawa: PWE.
 • 8. Grzesik, K., Piwowar-Sulej, K. (2013). Kierownik projektu - menedżer czy przywódca? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 4(36), Wrocław.
 • 9. Janiak, A.M. (2016). Potencjał ludzki w design thinking. Zarządzanie zespołami projektowymi. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
 • 10. Kisielnicki, J. (2014). Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • 11. Kobylarek, A. (2009). Kompetencje absolwenta szkoły wyższej - model teoretyczny. W A. Szerląg (red.), Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. WrocławŁ Atut.
 • 12. Kochanowski, J. (2007). Wiedza jako władza i wiedza jako opór. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1, 81-83.
 • 13. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK Guide (2013). Warszawa.
 • 14. Kopaliński, W. (2014). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • 15. Kruck, S.E., Teer, F.P. (2009). Interdissciplinary Student Teams Projects: A Case Study. Journal of Information Systems Education, 20(3), January.
 • 16. Kupczyk, T., Stor, M. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • 17. Lacey, M. (2014). Scrum. Praktyczny przewodnik dla początkujących. Gliwice: Helion.
 • 18. Lima, R.M., Dinis-Carvalho, J., Sousa, R., Arezes, P., Mesquita, D. (2018). Project-Based Learning as a Bridge to the Industrial Practice. In E. Viles, M. Ormazábal, A. Lleó (Eds), Closing the Gap Between Practice and Research in Industrial Engineering. Lecture Notes in Management and Industrial Engineering. Cham: Springer.
 • 19. Mastalerz, M.W. (2016). Zwinne podejście do zarządzania wirtualnym zespołem projektowym. W Zarządzanie zespołami projektowymi. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
 • 20. Metelski, W. (2016). Badania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w projektach w Polsce. W M. Trocki, E. Bukłaha (red.), Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • 21. Nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi. Skrypt. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • 22. Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 23. Piwowar-Sulej, K. (2015). Kompetencje projektowe jako zespół cech potencjału ludzkiego sprzyjający wzrostowi szans na zatrudnienie. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(35).
 • 24. Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0 (2009). Stowarzyszenie Project Management Polska.
 • 25. Rapacka-Wojtala, S. (2015). Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się chcieć. W J. Płuciennik, K. Klimczak (red.), Twórczość, pasja. Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 26. Rokita-Poskart, D. (2015). Higher Education Facilities as Catalysts for Local and Regional Development. In K. Malik, Ł. Dymek (Eds.), Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship. Requirements for Effective Cooperation. Warszawa: Difin.
 • 27. Rothwell, W.J., Prescott, R., Taylor, M. (1998). Strategic human resource leader: How to prepare your organization for the six key trends shaping the future. Palo Alto: Davies Black Publishing.
 • 28. Sienkiewicz, Ł. (red.) (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 29. Shtub, A.F., Bard, J.F., Globerson, S. (2005). Project management: Processes, methodologies, and economics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • 30. Spolsky, J. (2005). Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 31. Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 • 32. Szewczuk-Stępień, M., Dymek, Ł. (2015). Uwarunkowania współpracy gospodarczej możliwości adaptacji wybranych modeli. W H. Brandenburg, P. Sekuła (red.), Projekty lokalne i regionalne – rola kompetencji. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • 33. Trocki, M. (2012). Projekty i pojęcia pokrewne. W M. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
 • 34. Trzeciak, M., Spałek, S. (2017). Modele zarządzania zespołem projektowym w praktyce gospodarczej. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, 2. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 • 35. Wróblewski, P. (2005). Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • 36. Wyrozębski, P. (2009). Modele kompetencji w zarządzaniu projektami. E-mentor, 2(29), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/637.
 • 37. http://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html.
 • 38. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok/sixth-edition.
 • 39. https://www.prince2.com/eur.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6e739c3b-2199-449f-bcb9-884d6b2841ab
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.