Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6d6c98ce-64e4-4c5e-b262-c560c4e69e91

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej

Autorzy Kozłowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Demand for coach and bus transport market in the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport stanowi fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. Mobilność jest niezwykle istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dla jakości życia obywateli. W niniejszym artykule podjęto analizę wielkości popytu efektywnego na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów realizowanych autobusami i autokarami.
EN Transport is the foundation of our economy and society. Mobility is extremely important for the internal market and for the quality of life of citizens. This article was taken size analysis of effective demand for passenger transport market in the European Union with particular emphasis on passenger carried by bus and coach.
Słowa kluczowe
PL mobilność   rynek przewozów pasażerskich   polityka transportowa  
EN mobility   passenger market   transport policy  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 1-2
Strony 40--46
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kozłowska, M.
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Bibliografia
1. Abramowicz A., Abramowicz M., Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 5.
2. Biała Księga „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, KOM (2011) 144.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5-6.
4. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Technika Transportu Szynowego’’ 2013, nr 10.
5. Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 11-12.
6. Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 3.
7. Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 1-2.
8. Dyr T., Wełnie P., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 1-2.
9. Gorlewski B., Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości - aspekt teoretyczny, „Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 9.
10. http://www.szybkiekoleje.org.pl (dostęp: 11.01.2017 r.).
11. Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku.
12. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
13. Przyszłość należy do kolei dużych prędkości. Wywiad z Michel Leboeuf, Honorowym Przewodniczącym Komitetu UIC Intercity and High Speed, „Technika Transportu Szynowego" 2015, nr 9.
14. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2016, nr 10.
15. Raczyński J., Bużałek T., Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości do przewozów regionalnych i aglomeracyjnych w Polsce, „Technika Transportu Szynowego” 2016, nr 9.
16. Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6d6c98ce-64e4-4c5e-b262-c560c4e69e91
Identyfikatory