PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Plany rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Plans for the development of polish inland waterways
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule oceniono stan techniczny oraz parametry eksploatacyjne polskich śródlądowych dróg wodnych oraz niezbędny zakres zadań inwestycyjnych, mających na celu przywrócenie ich żeglowności. Wskazano miejsce żeglugi śródlądowej w polityce transportowej oraz polskim systemie transportowym. Zarekomendowano zadania, które w okresie krótkoterminowym powinny usunąć miejsca najbardziej limitujące warunki nawigacyjne, natomiast w okresie długoterminowym przystosują główne drogi wodne do parametrów szlaków żeglugowych o znaczeniu międzynarodowym. Najbardziej istotne dla integracji europejskiej sieci dróg wodnych, zgodnie z Porozumieniem AGN, którego proces akcesyjny właśnie został wszczęty przez Polskę, są: Odrzańska Droga Wodna; środkowy i dolny odcinek Wisły od Warszawy do Gdańska; droga wodna Wisła–Odra oraz droga wodna Warszawa–Brześć. Wskazano także szacunkowe koszty budowy i modernizacji wybranych śródlądowych dróg wodnych oraz korzyści gospodarcze, wynikające z właściwego zagospodarowania wielofunkcyjnych dróg wodnych. Niepodjęcie stosownych działań inwestycyjnych byłoby marnotrawstwem naturalnego potencjału, jakim są główne rzeki kraju.
The article asses the technical condition and operating parameters of Polish inland waterways and points to the necessary scope of investment projects which aim at restoring their navigability. It presents the place of inland navigation in Polish transport policy and within transport system. It recommends short-term tasks which should eliminate the most limiting navigational conditions, and in the long term it presents tasks which would adapt the parameters of main waterways for the purposes of international navigation. The most important waterways from the point of view of the integration of the European network of waterways, according to the AGN Agreement – whose ratification has just been begun by Poland – are: the Oder Waterway; the middle and lower sections of the Vistula river, from Warsaw to Gdańsk; the Vistula-Oder Waterway and the Warsaw-Brześć Waterway. The article also presents the estimated costs of construction and modernisation of chosen inland waterways and the economic benefits arising from the proper management of multifunctional waterways. Failure to undertake appropriate investment activities would be a waste of the natural potential of our main rivers.
Rocznik
Tom
Strony
297--310
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Biała Księga (2011). Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Komisja Europejska.
 • 2. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r. ). (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • 3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dz.U.UE L z 22.12.2000 r..
 • 4. Informacja o wynikach kontroli: Funkcjonowanie Żeglugi Śródlądowej, KIN-4101-04/2013. Najwyższa Izba Kontroli (2014).
 • 5. Marciniak, Ż. (2013). The lower Vistula in the aspect of the E40 and E70 international shipping routes. Acta Energetica, 2 (15), 157.
 • 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.05.2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Dz.U. z 2002 r., nr 77, poz. 695.
 • 7. Strategia Gospodarki Wodnej. Projekt aktualizacji Strategii (2006). Warszawa: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
 • 8. Transport - wyniki działalności w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 9. Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • 10. Uchwała Rady Ministrów „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej” (2013).
 • 11. United Nations Treaty Collection. Pobrano z: https://treaties.un.org.
 • 12. Woś, K. (2005). Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Sadyba”.
 • 13. Woś, K. (2016). Założenia do Programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 • 14. Woś, K. (2016a). Założenia do programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Prezentacja multimedialna, slajd 12.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6c54ee5a-6785-4e67-bc06-ed5ef62c1d80
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.