PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Jak rozwiązać problemy funkcjonowania kanalizacji wód opadowych w warunkach opadu wykraczającego poza powszechnie uznawane standardy

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
How to solve of the rain water drainage systems functioning questions for conditions that go beyond the universally accepted standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów zagospodarowania wody opadowej w szczególnych warunkach. Znajomość zjawisk meteorologicznych jest nadal niewystarczająca dla potrzeb rozwiązywania systemów. Wszystkie oceny mają charakter dość ogólnych założeń. W praktyce konieczne jest posługiwanie się w Polsce wzorami empirycznymi. Od ponad 20 lat systematycznie spotykamy się ze zjawiskami wykraczającymi poza tradycyjne granice. Niezależnie od tego istniejące rozwiązania powinny zapewniać użytkownikom minimalny poziom komfortu oraz nie stwarzać zagrożeń. Istniejące problemy przedstawiono na przykładzie funkcjonowania Gdańskiego systemu wodnego. Wykazano, że aczkolwiek znajomość historii jest bardzo ważna to jednak nie powinna być ona traktowana jako fetysz. Wskazano błędy planowania zagospodarowania przestrzeni. Podano założenia programu planowania wieloletniego rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych w mieście Bydgoszczy. Program bydgoski jest pierwszą w Polsce próbą racjonalnego podejścia do zagadnienia.
EN
The issues related to the functioning of rainwater management systems in particular conditions were presented. Knowledge of meteorological phenomena is still insufficient for needs of solving systems. All evaluations are of a fairly general nature. In practice, it is necessary to use empirical models in Poland. For more than 20 years, we have systematically encountered phenomena beyond traditional boundaries. Regardless of this, existing solutions should provide users with minimum comfort level and no hazards. Existing problems are illustrated by the functioning of the city Gdańsk water system. It has been shown that although knowledge of history is very important, however, it should not be regarded as a fetish. Errors of the land development planning are indicated. The assumptions of the program of long-term planning of the rainwater management system in the city of Bydgoszcz are presented. The Bydgoszcz program is Poland’s first attempt at a rational approach to the issue.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
74--84
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • [1] ATV A105: Wahl des Entwasserungssystems. ATV Regelwerk Abwasser – Abfall, ATV Hennef 1997
 • [2] Dziakiewicz W.: Roboty wodne. Kanalizacja miast systemu spławnego. Wyd. II. Warszawa: Księgarnia K. Wojnara i S-ki, b. d. w. (ok. 1920)
 • [3] Działania miasta Gdańska na rzecz poprawy gospodarko wodno – ściekowej i ochrony Zatoki Gdańskiej. Materiały międzynarodowego seminarium. Zarząd Miasta Gdańska i PZITS Oddział Gdańsk, Gdańsk 1994
 • [4] Imhoff K., Imhoff K.-R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Arkady, Warszawa 1982
 • [5] Mapa „Wody Gdańska”. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska oraz Eko –Kapio Gdańsk
 • [6] PN-EN 752:2008: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
 • [7] Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Zeszyt Specjalny Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Bydgoszcz 2016
 • [8] Schmitt T.: Komentarz do ATV-A118 Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających. DWA Hennef 2000, wersja polskojęzyczna, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Warszawa
 • [9] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, 2007, Urząd Miasta Gdańsk
 • [10] Wiebe F: Die Reinigung und Entwasserung der Stadt Danzig. Ernst und Korn Verlag, Berlin 1865
 • [11] Wodociągi i kanalizacja. Poradnik. Red. M. Chudzicki. Arkady, Warszawa 1971
 • [12] www.retencja.pl
 • [13] www.gdansk.pl.
 • [14] www.wilis.pg.edu.pl/pogoda-na-pg.
 • [15] www.pkm-sa.pl
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6b8be0ee-477a-4592-a760-9be51b353259
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.