Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6ab4b85a-3b44-4b4c-ab87-5284d070d8ee

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Analiza zagrożeń środowiskowych w firmie produkującej sklejkę profilowaną

Autorzy Bajdur, W. M.  Polak, T.  Kula, M.  Mielczarek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of environmental hazards in a company producing a profiled foil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzyka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Zaprezentowano krótką charakterystykę przemysłu drzewno-papierniczego, do którego zalicza się firma, a także przedstawiono ogólną struktura przedsiębiorstwa. W dalszej części przybliżono oraz omówiono proces technologiczny produkcji sklejki, a także sporządzono charakterystykę stanowisk pracy, na których przeprowadzono analizę zagrożeń środowiska – bliższego i dalszego otoczenia oraz ocenę ryzyka zawodowego. Badania dowiodły, że w wytwórni elementów sklejkowych pracownicy stosują się do zaleceń pracodawcy, co skutkuje brakiem cięższych obrażeń pracowników oraz brakiem wypadków w miejscu pracy.
EN Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupational risk in a small company producing profiled plywood. Presented short characteristics of the wood and paper industry, which includes the company, as well the overall structure of the company is presented. In the following, approximate and the technological process of plywood production was discussed, and the characteristics were prepared workplaces on which the analysis of threats to the environment - closer and closer further environment and occupational risk assessment. Research has shown that at the label plywood elements employees follow the employer's instructions, which results in a lack heavier worker injuries and no accidents in the workplace.
Słowa kluczowe
PL sklejka profilowana   zagrożenia środowiskowe   ocena ryzyka zawodowego   przemysł drzewny   przemysł papierniczy  
EN profiled plywood   environmental hazards   risk assessment   wood industry   paper industry  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2018
Tom T. 6
Strony 709--717
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bajdur, W. M.
  • Politechnika Częstochowska Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa al. Armii Krajowej 36 B, 42–200 Częstochowa
autor Polak, T.
  • Politechnika Częstochowska Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa al. Armii Krajowej 36 B, 42–200 Częstochowa
autor Kula, M.
  • Politechnika Częstochowska Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa al. Armii Krajowej 36 B, 42–200 Częstochowa
autor Mielczarek, B.
  • Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ul. Wólczańska 171/173, 90–924 Łódź
Bibliografia
[1] Mrugalska B., Kawecka-Endler A., Machinery Design for Construction Safety in Practice, Universal Access in HCI, Part III, HCII 2011.
[2] Mrugalska B., Kawecka-Endler A., Practical Application of Products Design Method Robust to Disturbances, „Journal of Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries” 2012, t. 22, nr 2, s. 121.
[3] PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
[4] Stasiuk A., Mrugalska B., Ekonomiczne problemy usług, nr 102, Politechnika Poznańska 2013.
[5] Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze opieki zdrowotnej Poradnik dotyczący zapobiegania i dobrej praktyki; Unia Europejska, 2013; ISBN 978-92-79-26835-9 doi:10.2767/78406.
[6] https://asystentbhp.pl/media/mainsite/druki/ORZ-Robotnik.pdf (data dostępu 1.06.2018).
[7] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf&prev =serach (data dostępu 1.06.2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6ab4b85a-3b44-4b4c-ab87-5284d070d8ee
Identyfikatory
DOI dx.doi.org/10.16926/tiib.2018.06.50