Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6976383f-300f-4481-84c3-767c861a91a5

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Środowiskowe aspekty podziemnego zgazowania węgla

Autorzy Świądrowski, J.  Stańczyk, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Environmental aspects of underground coal gasification
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Podziemne zgazowanie węgla jest technologią wytwarzania gazu bezpośrednio w pokładzie węglowym o składzie umożliwiającym jego zastosowanie w energetyce i chemii. Pomimo wielu lat od momentu opracowania koncepcji procesu, praktycznie nigdzie nie został zrealizowany w dużej skali przemysłowej. Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu jest ryzyko związane z możliwością wyrządzenia szkód w środowisku naturalnym i ryzyko dla zdrowia i życia ludzi. W publikacji przedstawiono główne zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z budową i eksploatacją instalacji podziemnego zgazowania węgla, z uwzględnieniem doświadczeń uzyskanych podczas realizacji eksperymentu w skali pilotowej w KHW SA KWK Wieczorek w 2014 r.
EN Underground coal gasification is a technology for production of gas directly in the coal bed of composition allowing its use in power industry and chemistry. Despite the fact that many years have passed since the concept of the process had been developed, it has never been implemented at large industrial scale. One of the reasons behind that is a risk related to possible damage in the natural environment and risk to human health and life. The paper presents main hazards to humans and the environment related to construction and operation of underground coal gasification plant, including experience gained during execution of experiment at pilot scale in KHW SA KWK (coal mine) Wieczorek in 2014.
Słowa kluczowe
PL podziemne zgazowanie węgla   PZW   zagrożenie dla środowiska  
EN underground coal gasification   UCG   environmental hazards  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2016
Tom Vol. 70, nr 5
Strony 239--246
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Świądrowski, J.
autor Stańczyk, K.
  • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
1. Mocek P., Gil I.: Analiza procesowa podziemnego zgazowania węgla w istniejącej i zlikwidowanej kopalni – Process analysis of underground coal gasification in existing and abandoned mine. Chemik 2015, 69, 12, 827–839.
2. Burton E., Friedmann J., Upadhye R.: Best practices in underground coal gasification. Lawrence Livermore National Laboratory Report #UCRL-TR 225331 – DRAFT, 2010.
3. Praca pod redakcją Świądrowski J.: Określenie warunków budowy oraz opracowanie parametrów technologicznych i koncepcji generatora podziemnego zgazowania węgla w płytkich pokładach. GIG Katowice 2011, niepublikowane.
4. Bondarenko V., Tabachenko M., Fal’shtyns’kyy V., Dychkovs’kyy R., Ruskih V., Tubaltsey O., Bermes O.: Elaboration of safe for the environment and human health method to start and operation of the underground coal gasification generator in the light of expirience in the former Soviet Union, National Mining University. Dniepropietrowsk, Ukraina, 2008 – raport z prac w ramach kontraktu PL000023461/2177/ MG/08, 2008 r., niepublikowane.
5. Wiatowski M., Stańczyk K., Świądrowski J., Kapusta K., Cybulski K., Krause E., Grabowski J., Rogut J., Howaniec N., Smoliński A.: Semitechnical underground coal gasification (UCG) using the shaft method in Experimental Mine „Barbara”. Fuel 2012, 99, 170–179.
6. Mocek P., Zamiar R., Jachimczyk R., Gowarzewski R., Świądrowski J., Gil I., Stańczyk K.: Selected issue of operating 3 MW underground coal gasification installation. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2015, 17, 427–434.
7. Mocek P., Pieszczek M., Świądrowski J., Kapusta K., Wiatowski M., Stańczyk K.: Pilot-scale underground coal gasification (UCG) experiment in an operating mine „Wieczorek” in Poland. Energy 2016 - w publikacji.
8. Mocek P., Gil I., Świądrowski J.: Instalacja procesowa dla hybrydowej technologii podziemnego zgazowania węgla - Plant for hybrid underground coal gasification. Przemysł Chemiczny 2014, 93, 1, 66–69.
9. Praca pod kierunkiem Krause E.: „Analiza i ocena ryzyka procesowego dla podziemnej instalacji zgazowania węgla w KWK Wieczorek” w ramach projektu Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. GIG, Katowice 2013 – niepublikowane.
10. Raport końcowy z badań i prac technicznych wykonanych w okresie 04.02.2014 – 03.05.2015 r. w Części tematu badawczego 7.2. „Projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla” w projekcie Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. GIG, Katowice 2015 - niepublikowane.
11. Burchart-Korol D., Krawczyk P., Czaplicka-Kolarz K., Smoliński A.: Eco-efficiency of underground coal gasification (UCG) for electricity production. Fuel 2016, 173, 239–246.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6976383f-300f-4481-84c3-767c861a91a5
Identyfikatory