PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Programowanie prac urządzeniowo-rolnych jako podstawa określenia zapotrzebowania na realizację scaleń gruntów

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Programming of agricultural land development works as the basis for determining the need for land consolidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Prace scaleniowe – lub szerzej urządzeniowo-rolne – stają się w Polsce coraz popularniejsze. O ile procedura scaleniowa jest uregulowana ustawowo, to proces programowania tych prac w poszczególnych województwach jest różny. Dlatego w ramach niniejszego artykułu autorzy prezentują sprawdzony model dolnośląski, jako przyczynek do dalszych dyskusji w środowisku branżowym nt. kierunków zmian w podejściu do metodyki programowania prac scaleniowych. Z mechanizmów programowania prac urządzeniowo-rolnych w Polsce, zdaje się on być najbardziej spójny – a przede wszystkim umożliwiający kompleksowe programowanie prac dla całego obszaru województwa. U podstaw tego modelu leży zasada, iż kompleksowe podejście do scaleń umożliwia pełne wykorzystanie środków unijnych na scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe – ale także odnowę wsi, programy rolno-środowiskowe i inne działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
EN
Land consolidation – or more widely agricultural land development – are becoming more and more popular in Poland. While the consolidation procedure is regulated by law, the process of programming these works in particular voivodeships is different. Therefore, in this article, the authors present the proven Lower Silesian model as a contribution to further discussions in the professional circles about the directions of changes in the approach to the methodology of programming of the land consolidation works. Among the mechanisms of programming agricultural land development works in Poland, it seems to be the most coherent – and above all enabling comprehensive programming of land development works for the entire region. The basis of this model is the principle, that a comprehensive approach to consolidation enables the full use of EU funds for land consolidation and post-land consolidation investment – but also for village renewal, agri-environmental programs and other rural development activities.
Rocznik
Strony
17--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., ryz.
Twórcy
 • Koordynator Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 • Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław
Bibliografia
 • [1] Błaż. B., Król A., Wawro D. 2010. Analiza zapotrzebowania na scalenia gruntów rolnych wsi województwa dolnośląskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław.
 • [2] Błaż. B., Król A., Wawro D. 2010. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław.
 • [3] Dacko A. 2006. „Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów – aspekt teoretyczny”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/2/2006: 29-39. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.
 • [4] Dacko M., Janus J., Pijanowski J.M., Taszakowski J. Wojewodzic T. 2019. Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce. Wydawnictwo zrealizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2014-2020. Kraków.
 • [5] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2003. „The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe”. Land Tenure Studies 6. Rome.
 • [6] Instrukcja nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r. (GZ-g-630-1/83).
 • [7] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 2180).
 • [8] Smyk M., Małek K. 2014. Plany urządzeniowo-rolne gmin narzędziem programowania scaleń gruntów. Wrocław 2014.
 • [9] Uchwała nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku.
 • [10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. zm.).
 • [11] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z późn. zm.).
 • [12] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 • [13] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 z późn. zm.).
 • [14] Zarządzenie nr 15/2018/W Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 19.01.2018 r. w sprawie utworzenia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zespołu problemowego ds. gospodarowania przestrzenią na obszarach wiejskich oraz określenia jego zadań, składu osobowego i trybu pracy.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-6787010a-b644-4ea6-a52b-d268b6698435
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.