PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Corporate governance jako próba godzenia aspiracji interesariuszy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Corporate governance as an attempt to reconcile stakeholders' aspirations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa wskazują, że cel działania podmiotów gospodarczych nie może ograniczać się do maksymalizacji zysku. Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorstwa skupiają w swoich strukturach różnorodne potrzeby interesariuszy. Narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu konsensusu pomiędzy złożonością oczekiwań poszczególnych grup interesów i zapobiegać pojawiającym się na tym tle konfliktom hamującym rozwój przedsiębiorstwa są m.in. rekomendacje corporate governance. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w Kodeksach Dobrych Praktyk. Stąd też celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą rekomendacje corporate governance są pomocne w godzeniu aspiracji poszczególnych grup interesariuszy.
EN
The dynamic changes taking place in the company's environment indicate that the objective of business operators cannot be limited to maximizing profit. Companies focus their needs on different stakeholders. A tool which can help to reach a consensus between the complexity of the expectations of individual interest groups and to prevent emerging conflicts between them is recommendations f corporate governance. These recommendations are reflected in the Code of Good Practice. Hence, the purpose of this article is to verify the hypothesis that corporate governance recommendations are helpful in reconciling the aspirations of individual stakeholder groups.
Rocznik
Tom
Strony
421--434
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Białystok
Bibliografia
 • 1. Adamska, A., Mesjasz, C., Urbanek, P. (2016). Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 2. Berle, A., Means, G. (1968). The modern corporation and private property. New York.
 • 3. Boulding, K. (1968). Beyond Economics. Essay on Society. Religion and Ethics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • 4. Brenner, S., Croachran, P. (1991). The Stakeholders Theory and the Firm: Implications for Business and Society Theory and Research. IABS Proceedings.
 • 5. Cejmer, M., Napierała, J., Sójka, T. (2006). Corporate governance Tom III. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • 6. DzU 2017.0.459 t.j. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 551.
 • 7. Engelhardt, J. (red.) (2011). Ekonomika przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.pl.
 • 8. Freeman, R.E. (1984). Strategic management. A stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 • 9. Frydman, R., Rapaczyński, A., Earle, J.S. i współpracownicy (1994). Proces prywatyzacji w Europie Środkowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Central European University.
 • 10. GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Warszawa 2010, https://www.gpw.pl/ pub/files/PDF/foldery/dobre_praktyki_GPW.pdf.
 • 11. https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf, 10.11.2017.
 • 12. Jeżak, J., Bohdanowicz, L. (2005). Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, cz. II, rozdz. 2. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • 13. Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
 • 14. Lis, K.A., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 15. Mesjasz, C. (2011). Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy. W D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 16. Micherda, B. (red.) (2010). Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego. Warszawa: Difin.
 • 17. Monks, R.A.G., Minow, N. (1996). Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century. Blacwell Publishers: Cambridge.
 • 18. OECD (2004). Zasady nadzoru korporacyjnego.
 • 19. Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.
 • 20. Romanowska, M., Trocki, M., Wawrzyniak, B. (1998). Grupy kapitałowe w Polsce. Warszawa: Difin.
 • 21. Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 • 22. Solarz, J.K. (1997). Metodologia badań złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa „corporate governance” W Raport o zarządzaniu. Warszawa.
 • 23. Stępień, M., Wydymus, Z. (2007). Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczne w Krakowie, 750.
 • 24. Zalega, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warszawa: SHG.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-66a5b8cb-5eb1-4c7b-bb78-51c4807ff4ac
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.