PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Znaczenie i interpretacja pojęcia logistyka w kontekście funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The meaning and interpretation of the concept of logistics in the context of the functioning of the system of logistics enterprises
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Obowiązujące reguły dotyczące klasyfikacji nauk i uwzględniające obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w swojej treści nie dostrzegają potrzeby wydzielenia logistyki jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Niejako konsekwencją tego jest dość swobodne definiowanie terminu logistyka jak i określenia system logistyczny stanowiący integralną część przedsiębiorstwa. Prowadzone badania wskazują na konieczność dokonania zmian w obowiązujących strukturach organizacyjnych systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Istotne zatem jest aby dokonywane zmiany miały u podstaw nie tylko ustalenia typowo teoretyczne ale wspierały się wiedzą praktyczną osób realnie pełniących obowiązki na stanowiskach logistycznych lub związanych z logistyką. Umiejętne połączenie teorii z praktyką stwarza podstawy do stwierdzenia, że efektem tych zabiegów będzie struktura odpowiadająca wymogom gospodarki rynkowej XXI wieku.
EN
The existing rules on the classification of Sciences and taking into account the areas of knowledge, science, and scientific rigor in its content does not see the need for separation of logistics as a separate scientific discipline. Somehow the consequence of this is a pretty loose definition of the term logistics and determine the logistics system forming an integral part of the company. Conducted studies indicate the need to make changes in the existing organizational structures of the logistical system of the company. It is therefore important that the changes were at the heart of not only determine the typical theoretical but practical knowledge to support people realistically officiating responsibilities for logistics or related to logistics. A skillful combination of theory with practice gives rise to the conclusion that the effect of these treatments will be the structure corresponding to the requirements of a market economy in the 21st century.
Rocznik
Strony
106--119
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki, Instytut Logistyki
Bibliografia
 • 1. Bertalanffy, L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania. wyd. PWN, Warszawa 1984
 • 2. Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. PWE Warszawa 2014
 • 3. Brzeziński M. Logistyka w przedsiębiorstwie. wyd. Bellona, Warszawa 2006
 • 4. Ficoń K., Logistyka operacyjna
 • 5. Ficoń K. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001
 • 6. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacyjne, wyd. Key Text, Warszawa 2007
 • 7. Gołebska E. /red/, Kompendium wiedzy o logistyce, wyd. PWN Warszawa 2002
 • 8. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
 • 9. Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 2000
 • 10. Leksykon Zarządzania, pod red. M. Adamskiej, wyd. Difin, Warszawa, 2004
 • 11. Niziński S., Żurek J. Logistyka ogólna, wyd. WKŁ Warszawa 2011
 • 12. Pfohl H. C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Zastosowanie koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie i w stosunkach między przedsiębiorstwami, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998
 • 13. Pfohl H. C., Systemy logistyczne, wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001
 • 14. Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania, wyd. PWE Warszawa, 2002
 • 15. Skowronek Cz., Sarjusz – Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. PWE Warszawa 2008
 • 16. Szymonik A., Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa, Szymonik A. /red/ Logistyka produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja. Wyd. Difin, Warszawa 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-65d58127-3524-44d3-8d70-bc0d60ddb4e6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.