PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości w wybranych osiedlach Krakowa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of noise on the loss of property value for selected residential settlements in Cracow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu hałasu drogowego na osiedla w miastach zlokalizowane w niewielkiej odległości od drogi. W artykule przedstawiono porównanie badania rozprzestrzeniania się hałasu na dwóch poligonach pomiarowych w Krakowie. Przedmiotem badań było określenie oddziaływania hałasu drogowego na budynki wielokondygnacyjne wybranych osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od źródła tego hałasu. Analizy opierały się na pomiarach terenowych oraz obliczeniach symulacyjnych przeprowadzonych z wykorzystaniem programu symulacyjnego SoundPLAN 7.4. Ocenę wpływu oddziaływania hałasu przeprowadzono w odniesieniu do powierzchni ścian zabudowy, odniesionych następnie do powierzchni lokali mieszkaniowych narażonych na hałas. Taka metoda pozwoliła ocenić wpływ hałasu na utratę wartości nieruchomości na podstawie przyjętego wskaźnika NSDI – Noise Sensitivity Depreciation Index. W ramach artykułu dokonano również przeglądu pokrycia MPZP na terenie Polski w wybranych miastach. Wykonano również analizy rozmieszczenia aktualnych inwestycji na mapie MPZP w Krakowie.
EN
The aim of this article is to determine the impact of traffic noise on urban settlements which are located in low distance to the road. The article presents a comparison of studies on noise propagation on two test sites in Cracow. The main subject of these studies was to determine the noise influence on multi-story buildings of selected housing estates, located in low distance from the noise source. Analyses have been based on initial measurements on test sites and also on simulation calculations which were carried out in „SoundPLAN 7.4” software. Assessment of the noise impact was performed using the surfaces of the buildings walls, which were related to the area of apartments exposed to the noise. This method made possible to assess the noise impact on the loss of value of the property using the adopted NSDI indicator (Noise Sensitivity Depreciation Index). Additionally the overview of the „MPZP” cover in Poland for selected cities has been made. Also analysis of the location of current investments on the „MPZP” in Cracow has been conducted and presented.
Rocznik
Tom
Strony
13--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Bibliografia
 • 1. Budownictwo mieszkaniowe – tablice przeglądowe od 1991 roku. Główny Urząd Statystyczny.
 • 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60).
 • 3. Radosz S., Tracz M., Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, 2012, nr 283, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, 259 (3/12/IV).
 • 4. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, nr 0, poz. 112).
 • 5. Spławińska M., Buczek, P., Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu, „Drogownictwo”, 2015, nr 5.
 • 6. Spławińska M., Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
 • 7. Śleszyński P. wraz z zespołem, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 roku, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2014.
 • 8. Bodin T., Björk J., Ardö J., Albin M., Annoyance, sleep and concentration problems due to combined traffic noise and the benefit of quiet side, “International journal of environmental research and public health”, 12(2), 2015.
 • 9. Dworak K., Domańska H., Paciej J., Hałas środowiskowy a zdrowie, Referat przedstawiony na Ogólnopolskiej Sesji Popularnonaukowej „Środowisko a zdrowie – 2005”, Częstochowa 2005.
 • 10. Gnat S., Bas M., Badanie wpływu immisji hałasu komunikacyjnego na ceny lokali mieszkalnych, w: Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami, 2014.
 • 11. Szczepańska A., Senetra, A., Wasilewicz-Pszczółkowska M., The effect of road traffic noise on the prices of residential property – A case study of the Polish city of Olsztyn, „Transportation Research Part D: Transport and Environment”, 36, 2015.
 • 12. DEPA. Hvad koster støj? Værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Miljøprojekt Nr. 795, 2003.
 • 13. Kim K.S., Park S.J., Kweon Y.J., Highway traffic noise effects on land price in an urban area, „Transportation Research Part D: Transport and Environmen”t, 12(4), 2007.
 • 14. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).
 • 15. Zasoby internetowe:
 • http://www.warszewo.org.pl/rozwoj-przestrzenny/MPZP/
 • http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany
 • https://www.bip.krakow.pl/?id=412
 • http://www.wroclaw.pl/MPZP-dla-kazdego
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-63dffaa6-6d66-459f-a076-91a8ada69e00
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.