Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-63cacad4-1610-42a3-a8ac-8a0fb3259b6b

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Innowacyjność a rentowność przedsiębiorstwa

Autorzy Nawrocki, T. L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Corporate innovativeness and enterprise’s profitability
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ma charakter teoretyczny. Biorąc pod uwagę system sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw, czy też szerzej ich system raportowania, w artykule przedstawiono rozważania nad związkiem między innowacyjnością przedsiębiorstw a ich rentownością. Głównym celem artykułu jest przybliżenie przełożeń nakładów na działalnością innowacyjną oraz jej efektów na osiąganą przez przedsiębiorstwa rentowność w różnych ujęciach.
EN The paper has theoretical nature. Taking into account the financial reporting system of enterprises, or, more broadly, their reporting system, paper presents considerations on the relationship between corporate innovativeness and profitability. The main goal of the paper is to present the translation of expenditures on innovative activity and its effects on the profitability achieved by enterprises in various perspectives.
Słowa kluczowe
PL innowacyjność przedsiębiorstwa   rodzaje innowacji   rentowność przedsiębiorstwa   ryzyko innowacji  
EN corporate innovativeness   innovation types   corporate profitability   innovation risk  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2018
Tom z. 127
Strony 163--173
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Nawrocki, T. L.
Bibliografia
1. Artz, K.W., Norman, P.M., Hatfield, D.E., Cardinal, L.B., (2010). A longitudinal study of the impact of R&D, patents, and product innovation on firm performance. Journal of Product Innovation Management, 27(5), pp. 725-740.
2. Bieniok, H. (2001). Metody sprawnego zarządzania. Warszawa: Placet.
3. Bogdanienko J. (1998). Zarządzanie innowacjami (red.). Warszawa: SGH.
4. Chi, R.Y., Yu, X.F., Li, Z.W. (2004). An analysis of differences in innovation efficiency between the eastern and the western regions in china and its causes. China soft science, 8, pp. 129‐131.
5. Cho, H.-J., Pucik, V. (2005). Relationship between innovativeness, quality, growth, profitability, and market value. Strategic Management Journal, 26, pp. 555-575.
6. Czupiał, J. (1994). Ekonomika innowacji. (red.), Wrocław: Wydaw. AE im. O. Langego we Wrocławiu.
7. Feeny, F., Rogers, M. (2003). Innovation and performance: benchmarking Australian companies. The Australian Economic Review, 36(3), pp. 253-264.
8. Jin, Z., Hewitt-Dundas, N., Thompson, N.J. (2004). Innovativeness and performance: evidence from manufacturing sectors. Journal of Strategic Marketing, 12, pp. 255-264.
9. Kozak, P. (2012). Koszty działalności badawczo-rozwojowej w świetle przepisów Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, nr 38 Wartości niematerialne. Copernican Journal of Finance & Accounting, 1(1), pp. 95-110.
10. Morgan, R.E., Berthon, P. (2008). Market orientation, generative learning, innovation strategy and business performance inter-relationships in bioscience firms. Journal of Management Studies, 45(8), pp. 1329-53.
11. Nawrocki, T. (2012). Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu. Nawrocki, T., Żabka A. (2011). Działalność innowacyjna spółek giełdowych. EiOP, nr 11, s. 3-12.
12. OECD/Eurostat. (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa: MNiSW.
13. Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej.
14. Prajogo, D.I. (2006). The relationship between innovation and business performance – a comparative study between manufacturing and service firms. Knowledge and Process Management, 13(3), pp. 218-25.
15. Ramirez, P.G., Hachiya, T. (2008). Measuring the contribution of intangibles to productivity growth: a disaggregate analysis of Japanese firms. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 11(2), pp. 151-86
16. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
17. Rubera, G., Kirca, A.H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing 76(2), pp. 130-47.
18. Sandvik, I.L., Duhan, D.F., Sandvik, K. (2014). Innovativeness and Profitability: An Empirical Investigation in the Norwegian Hotel Industry. Cornell Hospitality Quarterly, 55(2), pp.165-85.
19. Schumpeter, J., Capitalism, socialism, and democracy. New York: Hamper & Brothers.
20. Simpson, P.M., Siguaw, J.A., Enz, C.A. (2006). Innovation orientation outcomes: the good and the bad. Journal of Business Research, 59(10), pp. 1133-41.
21. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
22. Szymanski, D.M., Kroff, M.W., Troy, L.C. (2007). Innovativeness and new product success: Insights from the cumulative evidence. Journal of the Academy Marketing Science, 35(1), pp. 35-52.
23. Vermeulen, P.A.M., De Jong, J.P.J., O'Shaughnessy, K.C. (2005). Identifying key determinants for new product introductions and firm performance in small service firms. Service Industry Journal, 25(5), pp. 625-40.
24. Zastempowski M. (2010). Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Toruń: Wydaw. UMK.
25. MSR nr 38, Wartości niematerialne, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ rachunkowosc/miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci [dostęp: 08.02.2018].
26. Nalepa, P. Przekleństwo liczb, czyli spektakularny upadek Nokii, https://www.insightweb.pl/mobile/smartfony/upadek-nokii/ [dostęp: 11.02.2018].
27. Nurski, M., Na smartfonach zarabiają tylko 3 firmy. Dlaczego pozostałe nie zrezygnują z ich produkcji?, https://komorkomania.pl/35543,smartfony-zyski-statystyki, [dostęp: 11.02.2018].
28. Porzybut, P., Nie tylko Nokia. Pięć wielkich marek, które przestały istnieć, http://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/nie-tylko-nokia-piec-wielkich-marek-ktore przestaly-istniec,424303.html [dostęp: 11.02.2018].
29. Stanek, A., Upadek giganta, czyli jak Kodak przespał swój moment, http://www.biztok.pl /akademia-biznesu/upadek-giganta-czyli-jak-kodak-przespal-swoj-moment_s14871 [dostęp: 11.02.2018].
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-63cacad4-1610-42a3-a8ac-8a0fb3259b6b
Identyfikatory
DOI 10.29119/1641-3466.2018.127.15