PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Trwałość klastra w kontekście doświadczeń doliny krzemowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Cluster constancy in the context of silicon valley experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących trwałość klastra. Wykorzystując doświadczenia Doliny Krzemowej, opisano jej historię rozwoju i omówiono czynniki, które wpływają na ciągłość i trwałość działań tego klastra. Wyróżniono pięć czynników, determinujących trwałość klastra: ciągłość celów i specjalizacji, wiarygodność, komunikację, zdolność do współpracy w sieci i sprawiedliwość, zakładając, że klaster to sieć − zbiór środków (infrastruktura), zasad (infostruktura) i zachowań (infokultura).
EN
This article aims to identify the factors determining the cluster constancy. Using the experience of Silicon Valley, it describes the history of development and discusses the factors that affect the continuity and sustainability of the activities of this cluster. There are the five elements of cluster constancy as: continuity of objectives, credibility, communication, ability to serve for the network and justice, assuming that the cluster is a network − a collection of resources (infrastructure), principles (infostructure) and behaviors (infoculture).
Rocznik
Tom
Strony
45--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Bernatt M.: Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • 2. Bojar E. (ed.): Clusters. Politics. Management. Good Clustering Practices in the World. TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • 3. Bojar M.: Innovative Regional Development: Instruments Supporting Development of Regional Institutional Links. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013.
 • 4. Borczuch A., Czakon W.: Trwałość sieci gospodarczych w świetle teorii gier. „Przegląd Organizacji”, nr 3, 2005, s. 18-21.
 • 5. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 426- 427, 432, za: Baulanger P.: Organiser l’enterprise en reseau, Nathan, Paris 1995.
 • 6. Brzóska J., Jelonek D.: Koncepcja pomiaru wartości tworzonej przez aplikacje modeli biznesu. Podstawy teoretyczne i studium przypadku. „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2015, s. 48-55.
 • 7. Collins J., Porras J.: Wizjonerskie organizacje, Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa 2003.
 • 8. Cyfert Sz., Krzakiewicz K.: Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organizacji, [w:] Solińska A., Gregorczyk S. (red.): Granice strukturalnej złożoności organizacji. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 47-62.
 • 9. Czarniawska B.: Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • 10. de Geus A.: The living company. Harvard Business School Press, 2002.
 • 11. Domaradzki K.: Najbardziej inspirujący ludzie w Dolinie Krzemowej. „Forbes”, 15.07.2015 [data dostępu 10.11.2015].
 • 12. Gacyk M.: Ścigając Steve’a Jobsa. Historie Polaków w Dolinie Krzemowej. Kurhaus Publishing, Warszawa 2015, s. 18.
 • 13. Jarzębowski M.: Grawitacja Doliny Krzemowej, [w:] „Raport. Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech”. ThinkTank, Miasteczko Multimedialne 2010, s. 8-9.
 • 14. Jelonek D.: Sieci innowacji a strategiczna orientacja przedsiębiorstw na innowacje, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzenie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstwo w sieci. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, Wałbrzych, 2015, s. 137-152.
 • 15. Klimas P.: Między stabilnością a chaosem sieci współdziałania, [w:] Solińska A., Gregorczyk S. (red.): Granice strukturalnej złożoności organizacji. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 27-36.
 • 16. Knop L., Odlanicka-Poczobutt M.: Antecedencje i konsekwencje trwałości sieci – podstawowe założenia badawcze, [w:] Suszyński C., Leśniak-Łebkowska G. (red.): Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2016, s. 415-430.
 • 17. Knop L., Stachowicz J., Krannich M. Olko S.: Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 18. Knop L.: Zarządzanie klastrem. Koncepcje, strategie, modele. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 • 19. Lichtarski J.: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1993.
 • 20. Major M.: „Dolina Krzemowa”: uczyń świat lepszym miejscem. „Kultura liberalna”, nr 347, 2015 [data dostępu: 31.10.2015].
 • 21. Narodziny Doliny Krzemowej. „Brief” marzec 2015. http://www.brief.pl/artykul,1759,narodziny_doliny_krzemowej.html, [data dostępu: 20.10.2015].
 • 22. Nowicka-Skowron M. (red.): Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, PAN, Częstochowa 2009.
 • 23. Nowy Jork depcze Dolinie Krzemowej po piętach. PARP, Warszawa 2015. http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4817.html [data dostępu: 2.11.2015].
 • 24. Peters T., Waterman R.: Poszukiwanie doskonałości w biznesie. Medium, Warszawa 2000.
 • 25. Rzemieniak M.: Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013.
 • 26. Silicon Valley and Its Siblings. Action Report (2011). International Summit on Entrepreneurship and Innovation, San Jose 2011.
 • 27. Stachowicz J., Olko S.: Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład województwa śląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 392, Wrocław 2015, s. 81-89.
 • 28. Upadhyaya P.: The Five Contradictory Reasons Silicon Valley's Success Won't Be Replicated Elsewhere. „Silicon Valley Business Journal”, Oct 1, 2013.
 • 29. Witek-Crabb A.: Trwałość rozwoju organizacji jako jeden z tzw. zawiłych problemów zarządzania, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.): Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 366, 2014, s. 582-592.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-63b5d8f7-ae17-4f29-9257-4d0bba7a745e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.