Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6295503e-fd8e-4e8c-b8c0-75babf35cd77

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Pomiar szczelności budynków wielkokubaturowych

Autorzy Górzeński, R.  Szymański, M.  Górka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Building air tightness measurement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badanie szczelności powietrznej budynku jest jednym z niewielu, stosowanych praktycznie, badań powłoki budynku, które ma charakter ilościowy, a nie tylko jakościowy, jak na przykład badanie termowizyjne. Wynik badania może być miarą jakości zaprojektowania i wykonania budynku, jest także wykorzystywany do analiz zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i chłodzenia. Wraz z rozwojem budownictwa energooszczędnego zwiększa się świadomość znaczenia szczelności, czego efektem jest rosnąca liczba pomiarów małych i średnich obiektów. Ze względu na wysokie koszty oraz ograniczenia dostępnego sprzętu pomiarowego badania budynków wielkokubaturowych wykonuje się w Polsce stosunkowo rzadko. Niekiedy do pomiarów szczelności wykorzystywane są istniejące w obiekcie instalacje wentylacyjne. W artykule omówiono problematykę badań szczelności obiektów wielkokubaturowych, zwrócono uwagę na typowe błędy wykonawcze i projektowe. Dla wybranego obiektu przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów szczelności powłoki budynku.
EN Airtightness test is one of the few used practically measurement of building envelope, which is a quantitative, not just qualitative, such as thermography camera images. The test result can be a measure of the quality of the design and construction of the building, it is also used for heating and cooling energy demand analysis. With the development of energy-efficient building techniques awareness of the air leakages importance increase, resulting in a growing number of small and medium-sized buildings test. Due to the high cost and limitations of available testing equipment large volume buildings measurement is relatively rare. Sometimes building ventilation systems are used for airtightness test. The article discusses the problem of airtightness tests for large volume buildings. Common design and construction errors were highlighted. Methodology and results of airtightness test for selected building were presented.
Słowa kluczowe
PL przepuszczalność powietrzna obudowy budynku   szczelność powietrzna   blower door   n50  
EN building envelope air permeability   airtightness   blower door   n50  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2015
Tom nr 2
Strony 51--53
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Górzeński, R.
autor Szymański, M.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
autor Górka, A.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuawanie z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami)
[2] PN-EN 13829:2002. Właściwości cieplne budynków - Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora
[3] Pykacz S.: Metoda badania szczelności budynków, Instal 3/2009 s. 10-15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-6295503e-fd8e-4e8c-b8c0-75babf35cd77
Identyfikatory